Ședință 30.03.2021

Materialele aferente ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Județean Buzău din 30 martie 2021:

 

Proiectul de hotărâre:

Proiect nr.40 privind repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 27.134 mii lei din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Buzău pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale