BABIUC EMILIA

 Curiculum Vitae

Membru în Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură


Rapoarte de activitate:

Babiuc Emilia 2016

BACIU GABRIEL PAUL

 

 

Membru în Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti


Rapoarte de activitate:

Baciu Gabriel 2016

BOGDAN ION

 Curiculum Vitae

Membru în Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Buzău și Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti


Rapoarte de activitate:

Bogdan Ion 2016

 

BURADA PETRE

 

 Curiculum Vitae

Membru în Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti


Rapoarte de activitate:

Burada Petre 2016