BOGDAN ION

Membru în
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Buzău

și

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

Curiculum Vitae  
Rapoarte de activitate: Bogdan Ion 2018

Bogdan Ion 2017

Bogdan Ion 2016