BABIUC EMILIA

Curiculum Vitae

 

Membru în
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

Rapoarte de activitate: Babiuc Emilia 2016

BACIU GABRIEL PAUL

 

 

Membru în
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

Rapoarte de activitate: Baciu Gabriel 2016

BOGDAN ION

 

Curiculum Vitae

Membru în
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Buzău și Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

Rapoarte de activitate: Bogdan Ion 2016

 

BURADA PETRE

Curiculum Vitae

 

Membru în
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

Rapoarte de activitate: Burada Petre 2016