BOTEA MARCEL

  Curriculum Vitae

 

Membru în
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism

Rapoarte de activitate:  

MUZGOCI CONSTANTIN DORU*

* Încetat mandatul înainte de expirarea duratei normale.

 

Membru în
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism

Rapoarte de activitate: Muzgoci Constantin-Doru 2016