Transport rutier de persoane prin servicii regulate

Lista traseelor rămase nesolicitate, neatribuite urmare a licitației electronice din data de 29.01.2018

Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate, aferent județului Buzău, cu valabilitate începând cu data de 01.01.2014, forma republicată II

Lista stațiilor pentru fiecare traseu din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău – Anexă la H.C.J. Buzău nr. 238/2016

Hotărârea nr.290/2017 privind aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți şi/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi exercitarea controlului, constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Buzău

 

Ședințe de atribuire electronică

 

2019

 


2018

Lista operatorilor de transport rutier desemnați câștigători la sesiunea de atribuire electronică din data de 04.06.2018

Calendarul ședinței de atribuire electronică care se va organiza în data de 04.06.2018

Anunț corectare lista cu rezultatele sesiunii de atribuire organizată în data de 29.01.2018

Lista operatorilor de transport desemnați câștigători la ședința de atribuire electronică din data de 29.01.2018


2017

Calendarul ședinței de atribuire electronică care se va organiza în data de 29.01.2018

Lista traseelor rămase nesolicitate, trasee cuprinse în Programul județean de transport rutier de persoane prin curse regulate aferent județului Buzău

Rezultatul sesiunii de atribuire electronică din data de 04.12.2017

Lista traseelor nesolicitate, a traseelor pentru care a fost retrasă licența de traseu, trasee din programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău

Calendarul ședinței de atribuire electronică care se va organiza în data de 04.12.2017

Lista operatorilor de transport desemnați câștigători la ședința de atribuire electronică din data de 20.02.2017


2016

Lista traseelor atribuite urmare a ședinței de atribuire electroică din data de 10.05.2016


2015

Având în vedere propunerile, observațiile și sugestiile primite de către Biroul de Transport referitor la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate, anunțăm că s-a elaborat forma astfel completată a anexelor nr. 1 și nr. 2 la hotărâre:

Anexa nr. 1 – Proiect Program județean de transport

Anexa nr. 2 – Lista stațiilor aferente fiecărui traseu

Lista operatorilor de transport desemnați câștigători la ședința de atribuire electronică din data de 26.10.2015

Lista operatorilor de transport rutier desemnați câștigători la sesiunea de atribuire electronică din data de 07.04.2015


2014

Având în vedere observațiile și sugestiile primite de către Biroul de Transport Public, referitor la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate, publicăm aici forma revizuită a anexelor nr. 1 și nr. 2 la hotărâre:

Anexa nr. 1 – Proiect de actualizare a Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău cu valabilitate începând cu data de 01.01.2014

Anexa nr. 2 – Lista stațiilor aferente fiecărui traseu din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău cu valabilitate începând cu data de 01.01.2014

Anexa 1 – Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând cu 01.01.2014, actualizat

Anexa 2 – Lista stațiilor aferente fiecărui traseu din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând cu 01.01.2014, actualizată

Lista operatorilor de transport rutier desemnați câștigători la sesiunea de atribuire electronică din data de 10.06.2014

Lista operatorilor de transport desemnați câștigători la ședința de atribuire electronică din data de 02.05.2014

Lista operatorilor de transport rutier desemnați câștigători la sesiunea de atribuire din data de 04.04.2014


2013

Lista operatorilor de transport desemnați câștigători la ședința de atribuire electronică din data de 18.12.2013