Bisoca

 

 

 

Scurtă descriere

Comuna Bisoca este situată în nordul județului Buzău, la poalele munților Vrancei, în depresiunea Bisoca-Neculele. Datorită amplasării într-un minunat cadru natural, această zonă este deseori descrisă ca fiind „un colț de rai”. Pe lângă frumusețea peisajelor, oamenii locului păstrează cu sfințenie tradițiile, meșteșugurile și portul popular.

De-a lungul timpului, această localitate a prezentat interes pentru mai mulți oameni de cultură, printre care: academicianul Iorgu Iordan, Basil Iorgulescu, scriitorii Alexandru Odobescu și Alexandru Vlahuță, etnograful Tancred Bănățeanu, pictorul Nicolae Grigorescu.

În această zonă, cele mai importante atracții turistice sunt următoarele:  Rezervația naturală „Lacurile Bisoca”, Masa lui Bucur și Mănăstirea „Poiana Mărului”.

Rezervația naturală „Lacurile Bisoca” este o rezervație mixtă: forestieră, botanică și geologică, care se întinde pe o suprafață de 10 ha și se află situată la altitudinea de 950 m. Importanța rezervației este dată de existența Pinului silvestru. În această zonă existau 4 lacuri: Lacul Rotund şi Lacul Sec, care au secat, Lacul Limpede și Lacul Negru (denumit astfel datorită culorii apei) sunt cele care s-au păstrat până astăzi.

Masa lui Bucur este o lespede din piatră cu greutatea de aproximativ 150 de tone, și care, conform legendei, este locul de unde ciobanul Bucur a plecat cu turma sa de oi spre câmpia Bărăganului, punând bazele Bucureștiului din zilele noastre.

Mănăstirea „Poiana Mărului” a fost întemeiată în anul 1730, fiind începută cu cheltuiala domnitorului Nicolae Mavrocordat al Ţării Româneşti. Întemeietorul mânăstirii este primul sfânt canonizat de Arhiepiscopia Buzăului, în anul 2003 – Cuviosul Vasile de la Poiana Mărului.

Mănăstirea cuprinde bisericile: „Naşterea Maicii Domnului”,„Tuturor Sfinţilor” şi paraclisul cu hramul „Sfântul Prooroc Ilie”, care a fost ctitorit în anul 1994.

În 2001, în apropierea Mănăstirii Poiana Mărului, a fost ctitorit Schitul «Schimbarea la Faţă» – Muntioru. Trebuie amintit şi Campusul de copii de la Bisoca, înfiinţat în 1995 de Fundaţia „Sfântul Sava”, care este situat la o altitudine de 1000 de metri. Acesta dispune de spaţii de cazare pentru copii şi voluntari şi de o biserică de lemn, construită în stil maramureșean, cu hramul „Sf. Ioachim și Ana” (9 septembrie). Pe exteriorul acesteia se află pictată pe frescă toată istoria poporului şi a spiritualităţii româneşti, într-un mod asemănător mănăstirii Voroneţ.

Comuna Bisoca face parte din Geoparcul „Ținutul Buzăului” care a fost recunoscut drept sit UNESCO în luna aprilie 2022, fiind un teritoriu ce cuprinde elemente de interes geologic deosebit, alături de elemente de interes ecologic, arheologic, istoric şi cultural de importanță mondială.

Programul „Geoparcul Ținutul Buzăului” a fost inițiat în anul 2007 de Universitatea din București, în parteneriat cu Consiliul Județean Buzău în vederea conservării, promovării şi valorificării elementelor naturale deosebite din zonă, a valorilor de patrimoniu cultural şi istoric, precum şi pentru susţinerea dezvoltării sociale şi economice a comunelor, bazându-se pe principiul dezvoltării durabile.

 

Indicații de orientare:

Pentru a ajunge în comuna Bisoca, se va merge:

  1. Pe DN2 (E85), iar din localitatea Mărăcineni, pe valea Slănicului – DJ 203 K, urmând ruta Beceni-Vintilă Vodă, iar apoi pe drumul județean 204C spre Sărulești-Bisoca.
  2. Din DN 10 (Buzău – Brașov), urmați din localitatea Nehoiu drumul județean 203K către Lopătari – Mânzălești iar apoi drumurile județene 204M și 204C spre Bisoca.

 

Informații utile:

 

Știați că…

  • Prima atestare documentară a comunei Bisoca este din vremea domnitorului Radu de la Afumați (3 februarie 1522) sub numele de Biseaca și Bisovca?
  • Datorită faptului ca această așezare este situată la mare înălțime (800-900 m) de aici provine și denumirea ei? În limba slavonă, „vîsokii” înseamnă la înalțime.
  • De curând a fost deschis în localitate primul hub țarănesc comunitar – Casa Zestrea Bisoceană, care este dedicat iubitorilor satului românesc și are ca scop promovarea și păstrarea tradițiilor locale?

 

Galerie foto: