Hotărâri CJ 2004

DECEMBRIE 2004:

Hotărârea nr. 130/2004 înfiinţarea şi organizarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău
(*Modificare prin Hotărârea nr.12/2005, Hotărârea nr.89/2005, Hotărârea nr.110/2005, Hotărârea nr.41/2006)
Hotărârea nr. 129/2004 înfiinţarea şi organizarea serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor 
(*Modificare art.1, alin.1 prin Hotărârea nr.89/2005; Modificare art.5, alin.3 prin Hotărârea nr.88/2006)
Hotărârea nr. 128/2004 exploatarea în regim silvic a arborilor de pe drumurile judeţene şi valorificarea materialului lemnos rezultat
Hotărârea nr. 126/2004 organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului Buzău
(*Modificată prin Hotărârea nr. 68/2005, Hotărârea nr.75/2006, Hotărârea nr.107/2007Hotărârea nr.66/2008Hotărârea nr.103/2009Hotărârea nr.124/2009,Hotărârea nr. 44/2009Hotărârea nr.70/2009Hotărârea nr.180/2009Hotărârea nr.72/2011)
Hotărârea nr. 124/2004 aprobarea documentaţiei în faza studiu de fezabilitate pentru lucrarea “Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău”  
Hotărârea nr. 115/2004 aprobarea colaborării Consiliului judeţean Buzău cu Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi  Fizic – România, Filiala Buzău privind promovarea în parteneriat a proiectului “CENTRU DE RESPIRO” în municipiul Buzău

NOIEMBRIE 2004:

Hotărârea nr.101/2004 aprobarea solicitării de trecere a unei părţi din imobilul situat în municipiul Buzău, str. Chiristigii nr. 8-10 din proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în proprietatea publică a judeţului Buzău şi administrarea Consiliului judeţean
Hotărârea nr. 97/2004 aprobarea Acordului de asociere între Consiliul judeţean Buzău şi Consiliul local al comunei Merei pentru realizarea proiectului „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES LA ZONELE TURISTICE CU POTENŢIAL DEMONSTRAT ALE JUDEŢULUI BUZĂU”

SEPTEMBRIE 2004:

Hotărârea nr. 82/2004 aprobarea tarifelor pentru serviciile de producţie editorială, tipografică şi de difuzare a Monitorului Oficial al judeţului Buzău