Hotărâri CJ 2005

DECEMBRIE 2005:

Hotărârea nr.109/2005 privind stabilirea unor tarife pentru anul 2006

NOIEMBRIE 2005:

Hotărârea nr.107/2005 pentru aprobarea acordării de ajutoare financiare unor familii afectate de inundaţiile din judeţul Buzău în anul 2005
Hotărârea nr.104/2005 pentru aprobarea trecerii unui bun imobil din proprietate publică a judeţului Buzău în proprietatea publică a municipiului Buzău
Hotărârea nr.100/2005 privind asumarea responsabilităţilor şi a contribuţiei Consiliului Judeţean Buzău la proiectul “Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău”

SEPTEMBRIE 2005:

Hotărârea nr.92/2005 privind actualizarea componenţei Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului a judeţului Buzău, precum şi a Secretariatului tehnic al acesteia
Hotărârea nr.87/2005 pentru aprobarea listei spaţiilor cu destinaţia de activitate medicală, proprietate privată a judeţului Buzău şi administrate de Consiliul judeţean Buzău, care urmează a fi vândute conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.110/2005
Hotărârea nr.85/2005 pentru aprobarea perfectării unei convenţii între Consiliul judeţean Buzău şi Uniunea Naţională a Consiliilor judeţene din România
Hotărârea nr.83/2005 privind stabilirea taxelor locale şi speciale pentru anul 2006

IULIE 2005:

Hotărârea nr.75/2005 pentru aprobarea Strategiei actualizate a Consiliului judeţean Buzău de modernizare a Administraţiei publice pentru perioada iulie 2005 – decembrie 2006
Hotărârea nr.71/2005 privind stabilirea legitimaţiei de consilier judeţean şi a semnului distinctiv al consilierului judeţean
Hotărârea nr.70/2005 privind aprobarea Statutului judeţului Buzău – formă actualizată
*Abrogată prin Hotărârea nr.104/2020
Hotărârea nr.69/2005 privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Buzău

MAI 2005:

Hotărârea nr.55/2005 privind aprobarea reactualizării contractului de închiriere a unui spaţiu cu destinaţia proces instructiv-educativ universitar în imobilul proprietate publică a judeţului Buzău, din municipiul Buzău, B-dul N.Bălcescu nr.50
Hotărârea nr.54/2005 privind aprobarea asocierii Consiliului judeţean Buzău cu Consiliul local al municipiului Buzău în vederea cofinanţării şi realizării în comun a obiectivului de investiţii de interes public „Amenajare parc cu role” (SKATE PARK) în Parcul Tineretului din municipiul Buzău
Hotărârea nr.48/2005 pentru reactualizarea componenţei Comisiei judeţene Anti-Sărăcie şi promovare a Incluziunii Sociale
Hotărârea nr.47/2005 pentru aprobarea reactualizării componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Buzău

MARTIE 2005:

Hotărârea nr.37/2005 privind aprobarea înfiinţării şi organizării „Bibliotecii Franceze” ca filială a Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău

IANUARIE 2005:

Hotărârea nr.19/2005 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui spaţiu în imobilul proprietate publică a judeţului Buzău – Spitalul judeţean
Hotărârea nr.18/2005 privind aprobarea vânzării unui bun imobil – clădire cu teren aferent, aparţinând domeniului privat al judeţului Buzău
Hotărârea nr.17/2005 pentru aprobarea unor modificări ale Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău
Rectificări la anexa Hotărârii nr.17/2005
Hotărârea nr.15/2005 privind constituirea Comitetului judeţean pentru descentralizare
Hotărârea nr.10/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Buzău