Hotărâri CJ 2014

DECEMBRIE 2014:

Hotărârea nr. 294/2014 Desemnarea vicepreședintelui Consiliului Județeaqn Buzău care va exercita atribuțiile legale aferente funcției de Președinte al Consiliului Județean Buzău
Hotărârea nr. 293/2014 Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 74.000 lei reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe aqnul 2014
Hotărârea nr. 292/2014 Rectificarea a IX-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2014
Hotărârea nr. 291/2014 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău-Ojasca-Nifon și retur, operatorului de tranmsport SC IANIC TRANS SRL
Hotărârea nr. 290/2014 Reorganizarea Complexului de servicii pentru copilul cu handicap nr. 14 Rm. Sărat din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr. 289/2014 Aprobarea modificării statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr. 288/2014 Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Camerei Agricole Județene Buzău
Hotărârea nr. 287/2014 Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
Hotărârea nr. 286/2014 Prorogarea termenului de numire temporară a conducerii interimare la Teatrul ”George Ciprian” Buzău
*Prorogat termenul prin Hotărârea nr.281/2015
Hotărârea nr. 285/2014 Aprobarea unor limite maxcime de cheltuieli cu bunuri și servicii precum și a baremurilor de dotări specifice sistemului de protecție a copilului din instituțiile de asistență socială din cadrul Direcției Generale de asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
*Abrogată prin Hotărârea nr.173 din 2022
Hotărârea nr. 284/2014 Aprobarea costurilor medii lunare și a baremurilor de dotare specifice pewrsoanelor adulte din unitățile de asistență socială
*Abrogată prin Hotărârea nr.262 din 2022
Hotărârea nr. 283/2014 Aprobarea tarifelor pentru serviciile aplicabile ariilor naturale / siturilor de importanță comunitară ROSCI0190 Penteleu și ROSCI0229 Siriu aflate în custodia Consiliului Județean Buzău
Hotărârea nr. 282/2014 Stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a valorii masei verzi pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2015 la nivelul județului Buzău
Hotărârea nr. 281/2014 Stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2015
*Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.274/2015
Hotărârea nr. 280/2014 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 20145 al Muzeului județean Buzău
Hotărârea nr. 279/2014 Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău pe anul 2014
Hotărârea nr. 278/2014 Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul IV pe cele două secțiuni
Hotărârea nr. 277/2014 Validarea mandatului de consilier județean al domnului Vasilescu Bogdan
Hotărârea nr. 276/2014 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat
Hotărârea nr. 275/2014 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău
Hotărârea nr. 274/2014 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Liceului Special pentru Deficienți de vedere Buzău
Hotărârea nr. 273/2014 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău
Hotărârea nr. 272/2014 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău
Hotărârea nr. 271/2014 Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr. 270/2014 Rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2014

NOIEMBRIE 2014:

Hotărârea nr.269/2014 Aprobarea participării județului Buzău la cofinanțarea proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Buzău”
Hotărârea nr.268/2014 Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Dumitraşcu Eduard-Călin şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier judeţean
Hotărârea nr.267/2014 Aprobarea unor protocoale de colaborare în domeniul prevenirii consumului de droguri în rândul tinerilor
Hotărârea nr.266/2014 Aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Buzău şi Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău, în scopul eficientizării unor servicii publice operative
* Încetat aplicablitatea prin Hotărârea nr.290 din 2022
Hotărârea nr.265/2014 Completarea echipei de monitorizare a proiectului „Reabilitare Muzeul Judeţean Buzău” contractat din fonduri comunitare nerambursabile
* Anexa nr.14 își încetează aplicablitatea prin Hotărârea nr.02/2017
Hotărârea nr.264/2014 Aprobarea modificării nivelului unui post contractual de execuţie din statul de funcţii al Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.263/2014 Aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr.262/2014 Aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării locale pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în judeţul Buzău”
Hotărârea nr.261/2014 Exprimarea acordului Consiliului Judeţean Buzău în numele şi pentru unitatea administrativ-teritorială – Judeţul Buzău de cumpărare a două imobile cu teren aferent situate în municipiul Buzău
Hotărârea nr.260/2014 Darea în administrare a imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu nr. 50 unor instituţii de cultură de interes judeţean
* Art.7 lit. „b” și „c” se completează cu prevederile art.3 alin.(1) din Hotărârea nr.174/2021 
Hotărârea nr.259/2014 Atestarea unor imobile ca aparţinând domeniului public de interes judeţean şi darea acestora în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
* Modificată prin Hotărârea nr.152/2015
Hotărârea nr.258/2014 Rectificarea a V-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr.257/2014 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău
Hotărârea nr.256/2014 Rectificarea a V-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.255/2014 Rectificarea  I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău
Hotărârea nr.254/2014 Rectificarea a VII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2014
Hotărârea nr.253/2014 Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării obiectivului ”Refacere pod peste râul Buzău, satul Vadu Pașii, comuna Vadu Pașii, județul Buzău” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Hotărârea nr.252/2014 Rectificarea a VI-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2014

OCTOMBRIE 2014:

Hotărârea nr.251/2014 Respingerea proiectului de hotărâre pentru darea în administrare a imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu nr. 50 unor instituţii de cultură de interes judeţean
Hotărârea nr.250/2014 Repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2014
Hotărârea nr.249/2014 Desemnarea reprezentantului asiguraţilor din judeţul Buzău în Adunarea Reprezentanţilor a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Hotărârea nr.248/2014 Completarea Consiliilor de Administraţie ale Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Buzău şi Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău cu încă un reprezentant al Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.247/2014 Aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Buzău, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, Inspectoratul Judeţean de Poliţie şi Poliţia municipiului Buzău
Hotărârea nr.246/2014 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău Merei şi retur operatorului de transport SC VOICILĂ MAGAZIN MIXT SNC
Hotărârea nr.245/2014 Înlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursa regulată specială pe traseul Buzău-Boboc şi retur operatorului de transport SC ELY SAM TRANS RAPID SRL
Hotărârea nr.244/2014 Aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 058 – Buzău Autogara XXL – Săpoca – Glodu Petcari operatorului de transport SC NICO DNR CORNEL SRL
Hotărârea nr.243/2014 Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2015 pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole Judeţene Buzău
Hotărârea nr.242/2014 Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2015 pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
Hotărârea nr.241/2014 Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2015 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.240/2014 Numirea temporară în funcţia de conducere de director al Muzeului Judeţean „Al. I. Odobescu” Buzău a domnului Grigoraş Laurenţiu-Florin
Hotărârea nr.239/2014 Eliberarea din funcţia de director/manager al Muzeului Judeţean „Al. I. Odobescu” Buzău a domnului Matei Sebastian-Florin
Hotărârea nr.238/2014 Aprobarea modificării nivelului unor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.237/2014 Darea în administrarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului a suprafeţei de teren de 5,2 km. aparţinând DJ 203 A
Hotărârea nr.236/2014 Punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în judeţul Buzău” a terenului pentru realizarea noilor investiţii aferente acestuia
Hotărârea nr.235/2014 Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al judeţului Buzău în vederea organizării şi desfăşurării unor acţiuni dedicate Zilei Naţionale a României – 2014 şi Sărbătorilor de iarnă
Hotărârea nr.234/2014 Aprobarea formei actualizate a cererii de finanţare pentru proiectul „Reabilitarea DJ 203H km. 0+000 – 16+000 Rm. Sărat – Buda, judeţul Buzău” promovat în cadrul POR 2007 – 2013, Axa prioritară 2
Hotărârea nr.233/2014 Aprobarea modificării unor poziţii şi respectiv completarea Programului de achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău în 2014
Hotărârea nr.232/2014 Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr.231/2014 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Muzeului judeţean „Al. I. Odobescu” Buzău
Hotărârea nr.230/2014 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.229/2014 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
Hotărârea nr.228/2014 Rectificarea a V-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2014
Hotărârea nr.227/2014 Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul III 2014 pe cele două secţiuni
Hotărârea nr.226/2014 Respingerea proiectului de hotărâre pentru darea în administrarea Consiliului Local al comunei Valea Râmnicului a suprafeței de teren de 5,2 km aparținând DJ 203A
Hotărârea nr.225/2014 Respingerea proiectului de hotărâre pentru punerea la dispoziția proiectului ”Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în județul Buzău” a terenului pentru realizarea noilor investiții aferente acestuia
Hotărârea nr.224/2014 Respingerea proiectului de hotărâre pentru darea în administrare a imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu nr. 50 unor instituții de cultură de interes județean
Hotărârea nr.223/2014 Repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2014
Hotărârea nr.222/2014 Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2014
Hotărârea nr.221/2014 Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene și comunale pe anul 2014
Hotărârea nr.220/2014 Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 20.000 lei reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2014
Hotărârea nr.219/2014 Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 2.915.000 lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2014

SEPTEMBRIE 2014:

Hotărârea nr.218/2014 Respingerea proiectului de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului ”Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în județul Buzău” a terenului pentru realizarea noilor investiții aferente acestuia
Hotărârea nr.217/2014 Respingerea proiectului de hotărâre privind darea în administrare a imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu nr. 50 unor instituții de cultură de interes județean
Hotărârea nr.216/2014 Atribuirea licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 028 Buzău Autogara Sud-Padina operatorilor de transport SC TRANS EXPRES SRL şi SC NICAROM TRANS EXPRESS SRL
* Își încetează aplicabilitatea prin Hotărâre nr.234/2017
Hotărârea nr.215/2014 Înlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursa regulată specială pe traseul Boldu-Râmnicu Sărat şi retur, operator de transport SC DORION TRANSPORT SRL
Hotărârea nr.214/2014 Înlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursa regulată specială pe traseul Vîlcelele-Râmnicu Sărat şi retur, operator de transport SC DORION TRANSPORT SRL
Hotărârea nr.213/2014 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Bădila-Pîrscov-Buzău şi retur operatorului de transport SC TRANS MANOLE SRL
Hotărârea nr.212/2014 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Padina-Buzău şi retur operatorului de transport SC PARMITRANS SRL
Hotărârea nr.211/2014 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Mitropolia-Smeeni şi retur operatorului de transport SC PARMITRANS SRL
Hotărârea nr.210/2014 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Padina-Smeeni şi retur operatorului de transport SC PARMITRANS SRL
Hotărârea nr.209/2014 Desemnarea unui înlocuitor al reprezentantului Județului Buzău, în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare Intercomunitară la care unitatea administrativ-teritorială Județul Buzău este membru foondator/asociat
*Art.1 se modifică prin Hotărârea nr. 53/2016; Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.228/2016
Hotărârea nr.208/2014 Aprobarea primirii în calitate de membru asociat în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” a comunei Costești
Hotărârea nr.207/2014 Aprobarea primirii în calitate de membru asociat în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” a comunei Amaru
Hotărârea nr.206/2014 Aprobarea Strategiei Județene de dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020
* Modificată prin Hotărârea nr. 93/2016 ;Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.03/2019
Hotărârea nr.205/2014 Modificarea nivelului unui post din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
Hotărârea nr.204/2014 Organizarea concursului de ocupare a funcției vacante de Director al centrului de Integrare prin terapie Ocupațională Rm. Sărat
Hotărârea nr.203/2014 Aprobarea modificării nivelului unui post vacant din statul de funcții al Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.202/2014 Numirea temporară în funcția de conducere de Director al Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău a domnului Bâsceanu Marius Mihail
Hotărârea nr.201/2014 Aprobarea contractelor de delegare a gestiunii unor servicii de utilitate publică către S.C. ”Domenii Prest Serv” S.R.L. Buzău
Actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a Stației-pilot pentru deșeuri din construcții și demolări din județul Buzău (Anexa nr.3)
Hotărârea nr.200/2014 Dezmembrarea lotului cu număr cadastral 62692 din terenul proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, str. Stadionului nr. 7
Hotărârea nr.199/2014 Modificarea unor poziții din Programul de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pe anul 2014
Hotărârea nr.198/2014 Aprobarea tarifelor pentru serviciile aplicabile ariilor naturale / siturilor de importanță comunitară ROSCI0190 Penteleu și ROSCI0229 Siriu aflate în custodia Consiliului Județean Buzău
Hotărârea nr.197/2014 Aprobarea responsabilităților financiare ale județului Buzău și a modificării calendarului de activități aferente proiectului ”Siguranță prin Achiziția de Vehicule Eficiente în intervențiile pentru situații de urgență SAVE”, Cod SMIS 55002
Hotărârea nr.196/2014 Aprobarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ”Protecția și promovarea biodiversității sitului ROSCI0190 Penteleu” promovat în cadrul Programului Operațional sectorial MEDIU 2007-2013, Axa Prioritară 4 ”Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii”
Hotărârea nr.195/2014 Rectificarea cheltuielilor aferente implementării proiectului ”Program de intervenții integrate pentru șomeri certitudinea unui viitor durabil” promovat în cadrul Programului Operațional sectorial ”Dezvoltarea Resurselor Umane”, Axa Prioritară 5 ”Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.1 ”Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”
Hotărârea nr.194/2014 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Direcției Generale de Asistență socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.193/2014 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Muzeului Județean ”Al. I. Odobescu” Buzău
Hotărârea nr.192/2014 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Județean de Cultură și Artă
Hotărârea nr.191/2014 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.190/2014 Rectificarea a III-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2014

AUGUST 2014:

Hotărârea nr.189/2014 Aprobarea unor măsuri organizatorice la Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău
*Modificată prin Hotărârea nr.157/2015
Hotărârea nr.188/2014 Desemnarea reprezentantului Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău în Comisia pentru Protecţia Copilului Buzău
*Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 42/2016
Hotărârea nr.187/2014 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.186/2014 Aprobarea formei actualizate a numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău
*Modificată prin Hotărârea nr.90/2015Hotărârea nr.149/2015Hotărârea nr. 26/2016Hotărârea nr. 38/2016Hotărârea nr. 90/2016Hotărârea nr.203/2016, Anexele 3a, 3c și 3f modificate prin Hotărârea nr. 52/2016
Hotărârea nr.185/2014 Aprobarea modificării nivelului  unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.184/2014 Aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici – formă revizuită 2 pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Buzău”
Hotărârea nr.183/2014 Aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podul Muncii” şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei
*Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 197/2018
Hotărârea nr.182/2014 Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 44/2012 pentru aprobarea promovării Cererii de finanţare pentru proiectul „Reabilitarea/modernizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău” în cadrul POR 2007–2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1. „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”
Hotărârea nr.181/2014 Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 95/30.04.2014 pentru stabilirea destinaţiei unor sume din creditele bugetare alocate din bugetul propriu al judeţului Buzău, în bugetul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
* Se abrogă prin Hotărârea nr.121/2018
Hotărârea nr.180/2014 Rectificarea a I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Centrului de integrare prin terapie ocupaţională Rm. Sărat
Hotărârea nr.179/2014 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău
Hotărârea nr.178/2014 Rectificarea a II-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2014
Hotărârea nr.177/2014 Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 7/2014 privind aprobarea utilizării în 2014 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.2013
Hotărârea nr.176/2014 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Tisău-Verneşti-Buzău şi retur operatorului de transport SC TRANS EXPRES SRL
Hotărârea nr.175/2014 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Pleşcoi-Berca-Verneşti-Nişcov-Buzău şi retur operatorului de transport SC TRANS EXPRES SRL
Hotărârea nr.174/2014 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul C.A.Rosetti-Vizireni-Ruşeţu-Largu-Luciu-Caragele-Cilibia-Gălbinaşi-Buzău şi retur operatorului de transport SC TRANS EXPRES SRL
Hotărârea nr.173/2014 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Ulmeni-Săhăteni-Năieni-Pietroasele-Merei-Stîlpu-Lipia-Buzău şi retur operatorului de transport SC TRANS EXPRES SRL
Hotărârea nr.172/2014 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Săgeata-via Buzău-Maxenu-Buzău şi retur operatorului de transport SC TRANS EXPRES SRL
Hotărârea nr.171/2014 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Racoviţeni-Buzău şi retur operatorului de transport SC TRANS EXPRES SRL
Hotărârea nr.170/2014 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Aldeni-Buzău şi retur operatorului de transport SC TRANS EXPRES SRL
Hotărârea nr.169/2014 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Zărneşti Slănic-Buzău şi retur operatorului de transport SC TRANS EXPRES SRL
Hotărârea nr.168/2014 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău-Găgeni fermă şi retur operatorului de transport SC TRANS EXPRES SRL
Hotărârea nr.167/2014 Aprobarea actului adiţional nr. 2 la Contractul de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 220/201
Hotărârea nr.166/2014 Actualizarea componenţei nominale a Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău
* Modificată prin Hotărârea nr. 42/2016Hotărârea nr.179/2016Hotărârea nr.212/2016, Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.205/2017
Hotărârea nr.165/2014 Numirea temporară în funcţia de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a domnului Vintilescu Belciug Adrian
* Modificată prin Hotărârea nr.158/2015

IULIE 2014:

Hotărârea nr.164/2014 Repartizarea sumei de 21.000 lei din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2014, comunei Cochirleanca
Hotărârea nr.163/2014 Aprobarea primirii în calitate de membru asociat în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” a comunei Sărulești
Hotărârea nr.162/2014 Prorogarea termenului de numire temporară a domnului Leonte Sorin-Marian în funcţia de director general adjunct la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr.161/2014 Încetarea numirii temporare a doamnei Bădulescu Alina în funcţia de director general al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr.160/2014 Aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii la S.C.”DOMENII PREST SERV” S.R.L. Buzău
Hotărârea nr.159/2014 Modificarea unor anexe la monografia economico-militară a judeţului Buzău
Hotărârea nr.158/2014 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău – Berca şi retur, operatorului de transport S.C. MADCOM DLS IMPEX SRL
Hotărârea nr.157/2014 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Berca – Bărbunceşti şi retur, operatorului de transport S.C. MADCOM DLS IMPEX SRL
Hotărârea nr.156/2014 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Berca – Buzău şi retur, operatorului de transport S.C. MADCOM DLS IMPEX SRL
Hotărârea nr.155/2014 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău – Boboc şi retur, operatorului de transport S.C. ELY SAM TRANS RAPID SRL
Hotărârea nr.154/2014 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Râmnicu Sărat – Oreavu şi retur, operatorului de transport S.C. DORION TRANSPORT SRL
Hotărârea nr.153/2014 Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat – formă actualizată
Hotărârea nr.152/2014 Aprobarea formei actualizate a Statului de funcţii la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Buzău
Hotărârea nr.151/2014 Aprobarea modificării nivelului unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.150/2014 Aprobarea formei actualizate a normativului privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene şi a Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2014-2015
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 83/2016
Hotărârea nr.149/2014 Aprobarea participării în anul 2014 a Bibliotecii Judeţene “V.Voiculescu” Buzău în cadrul programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
Hotărârea nr.148/2014 Aprobarea alocării suplimentare unor sume din bugetul propriu al judeţului Buzău, Clubului Sportiv “Handbal Club Buzău 2012” şi Clubului Sportiv “Handbal Municipal” Buzău
Hotărârea nr.147/2014 Modificarea art.6 alin (2) din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2014 privind repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2014
Hotărârea nr.146/2014 Repartizarea sumei de 100.000 lei din bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2014 Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei Parohia Sf. Sava Buzău
Hotărârea nr.145/2014 Repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2014
Hotărârea nr.144/2014 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Notă privind rectificarea unei erori materiale la H.C.J.Buzău nr.144/2014
Hotărârea nr.143/2014 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău
Notă privind rectificarea unei erori materiale la H.C.J.Buzău nr.143/2014
Hotărârea nr.142/2014 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Teatrului “George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.141/2014 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Bibliotecii Judeţene “V. Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.140/2014 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
Hotărârea nr.139/2014 Rectificarea I a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2014
Hotărârea nr.138/2014 Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul II 2014 pe cele două secţiuni
Hotărârea nr.137/2014 Darea în administrarea Consiliului local al comunei Stîlpu a suprafeţei de teren de 2092,078 mp. din  DJ 203 G
Hotărârea nr.136/2014 Darea în administrarea Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău a bunului imobil proprietate publică a judeţului Buzău situat în municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu nr. 37 – Galeriile de Artă
*Anexa înlocuită cu anexa din Hotărârea nr.277/2015
Hotărârea nr.135/2014 Aprobarea formei actualizate a Programului de lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău în anul 2014

IUNIE 2014:

Hotărârea nr.134/2014 Aprobarea înființării de către S.C. ”Domenii Prest Serv” S.R.L. Buzău a unui punct de lucru în sat Vernești, comuna Vernești
Hotărârea nr.133/2014 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.132/2014 Atribuirea licenței de traseu pentru traseul județean cod 028 Buzău Autogara Sud Padina, operatorilor de transport S.C. Trans Expres S.R.L., S.C. Nicarom Trans Express S.R.L. și S.C. Madcom D.L.S. Impex S.R.L., declarați câștigători la ședința de atribuire electronică din 10.06.2014
Hotărârea nr.131/2014 Aprobarea modificării nivelului unei funcții publice de execuție din cadrul Camerei Agricole Județene Buzău
Hotărârea nr.130/2014 Aprobarea unei modificări în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
Hotărârea nr.129/2014 Completarea programului de achiziții publice al Consiliului Județean de Cultură și Artă Buzău
Hotărârea nr.128/2014 Modificarea poziției nr. 51 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău, atestat prin H.G. nr. 1348/2001
* Își încetează aplicabilitatea prin Hotărâre nr.218/2017
Hotărârea nr.127/2014 Actualizarea componenței echipei de management a proiectului ”Reabilitarea/Modernizarea Spitalului Județean de Urgență Buzău”
Hotărârea nr.126/2014 Completarea și modificarea echipei de administrare a custodiei ariilor naturale protejate/siturilor de importanță comunitară ROSCI0190 PENTELEU și ROSCI0229 SIRIU
Hotărârea nr.125/2014 Aprobarea participării în anul 2014 a Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național.
Hotărârea nr.124/2014 Completarea Programului de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău în anul 2014
Hotărârea nr.123/2014 Aprobarea documentației tehnico-economice, faza Proiect Tehnic – pentru investiția ”Reabilitarea/ Modernizarea Spitalului Județean de Urgență Buzău” promovat în cadrul Programului Operațional regional 2007-2013, Domeniul Major de Intervenție 3.1 ”Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

MAI 2014:

Hotărârea nr.122/2014 Aprobarea Strategiei județene antidrog 2014-2020 și a Planului de acțiuni pentru perioada 2014-2016
Hotărârea nr.121/2014 Aprobarea documentației tehnico-economice Faza documentație pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul ”Refacere pod pe DJ 220, km 60+500 peste pârâul Câlnău, comuna Pardoși”
Hotărârea nr.120/2014 Aprobarea delegării gestiunii directe pentru unele servicii de utilitate publică ale județului Buzău către SC DOMENII PREST SERV SRL Buzău
Hotărârea nr.119/2014 Modificarea actului constitutiv, organigramei și statului de funcții ale SC DOMENII PREST SERV SRL Buzău
Hotărârea nr.118/2014 Atribuirea licenței de traseu pentru traseul județean cod 093, Rm. Sărat Autogara TUC Câmpulungeanca, operatorului de transport SC ROTRANS DANI SRL, declarat câștigător la ședința de atribuire electronică din data de 02.05.2014
Hotărârea nr.117/2014 Aprobarea formei actualizate a statului de funcții la Muzeul Județean ”Al. I. Odobescu” Buzău
Hotărârea nr.116/2014 Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.115/2014 Darea în administrarea Consiliului local al comunei Glodeanu Siliștea a suprafeței de teren de 55,02 mp din DJ 102H
Hotărârea nr.114/2014 Aprobarea susținerii financiare a Clubului sportiv ”Handbal Municipal” Buzău pentru participarea la turneul de baraj în vederea promovării în Liga Națională de Handbal
Hotărârea nr.113/2014 Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de coorganizator al etapei a IV-a a Campionatului European de Motocross
Hotărârea nr.112/2014 Aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a acordării Marelui Premiu al Concursului Național de Creație Literară ”Vasile Voiculescu” Buzău 
* Completată prin Hotărâre nr.225/2018
Hotărârea nr.111/2014 Completarea Programului de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2014
* Hotărârea nr.111/2014 privind completarea programului de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2014 nu a primit avizul de legalitate al Instituției Prefectului Județul Buzău.
Hotărârea nr.110/2014 Repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2014
Hotărârea nr.109/2014 Aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al județului Buzău pe anul 2013

APRILIE 2014:

Hotărârea nr.108/2014 Respingerea proiectului de hotărâre privind înființarea Comisiei de analiză și verificare a activității unităților de asistență socială de sub autoritatea Consiliului Județean Buzău inițiator Consilier Județean Florescu Raul-Ioan
Hotărârea nr.107/2014 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Domenii Prest Serv S.R.L Buzău pentru anul 2014
Hotărârea nr.106/2014 Modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean nr.71/2014 pentru aprobarea contractării de către Județul Buzău a unei finanțări rambursabile interne pe termen mediu
Hotărârea nr.105/2014 Aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic pentru proiectul ”Reabilitare DJ 203H, km 0+000 16+000, Râmnicu Sărat Buda, județul Buzău”, promovat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale”
Hotărârea nr.104/2014 Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de coorganizator al Ediției a V-a a Cupei Liceelor FOCUS TV
Hotărârea nr.103/2014 Aprobarea numărului de personal, organigramei și statului de funcții al SC DOMENII PREST SERV SRL Buzău
Hotărârea nr.102/2014 Stabilirea indemnizației administratorului unic al DC DOMENII PREST SERV SRL Buzău
Hotărârea nr.101/2014 Aprobarea Raportului privind măsurile realizate în 2013 din Programul de gestiune a calității aerului cu referire la poluantul pulberi în suspensie – PM 10 pentru zona Buzău (municipiul Buzău și comuna Vadu Pașii) și zona Rm. Sărat (municipiul Rm. Sărat și comunele Valea Râmnicului, Topliceni, Grebănu, Podgoria)
Hotărârea nr.100/2014 Organizarea concursului de ocupare a funcției vacante de Director al centrului de Integrare prin terapie Ocupațională Rm. Sărat
Hotărârea nr.  99/2014 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Albești – Buzău și retur, operatorului de transport SC PARMITRANS SRL
Hotărârea nr.  98/2014 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Grebănu – Topliceni și retur, operatorului de transport SC DUMITRU TRANS SRL
Hotărârea nr.  97/2014 Atribuirea licenței de traseu pentru traseul județean cod 061, Buzău autogara XXL – Gurgui Grabicina, operatorului de transport SC ROTRANS DANI SRL, declarat câștigător la ședința de atribuire electronică din data de 04.04.2014
Hotărârea nr.  96/2014 Aprobarea listei Asociațiilor/Fundațiilor cărora li se acordă subvenții de la bugetul propriu al județului Buzău în anul 2014 pentru activități de asistență socială, conform Legii nr. 34/1998
Hotărârea nr.  95/2014 Stabilirea destinației unor sume din creditele bugetare alocate din bugetul propriu al județului Buzău în bugetul Spitalului Județean de Urgență Buzău
* Se abrogă prin Hotărârea nr.121/2018
Hotărârea nr.  94/2014 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 7/2014 privind aprobarea utilizării în anul 2014 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2013
Hotărârea nr.  93/2014 Repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2014
Hotărârea nr.  92/2014 Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul I 2014 pe cele două secțiuni
Hotărârea nr. 91/2014 Aprobarea promovării și implementării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului ”Te ajutăm să fii în siguranță Centrul de recuperare pentru victimele violenței în familie Rm. Sărat” în cadrul Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 programul RO20”
Hotărârea nr. 90/2014 Aprobarea înființării societății comerciale pentru administrarea domeniului public și privat al județului Buzău, cu asociat unic județul Buzău – formă actualizată
Hotărârea nr. 89/2014 Aprobarea participării în anul 2014 a Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
Hotărârea nr. 88/2014 Aprobarea participării în anul 2014 a Consiliului Județean Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național

MARTIE 2014:

Hotărârea nr. 87/2014 Aprobarea promovării şi implementării de către Muzeul Judeţean „Alexandru I. Odobescu” Buzău a proiectului „Ocolul lumii pe jos. Povestea celor 497 perechi de opinci” în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului  Economic European 2009-2014 – Programul PA 16/RO12
Hotărârea nr. 86/2014 Aprobarea cheltuielilor aferente implementării proiec-tului „Program de intervenţii integrate pentru şomeri certitudinea unui viitor durabil” în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane”, Axa Prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocu-pare, Domeniul major de intervenţie 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Hotărârea nr. 85/2014 Revocarea/validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău
Hotărârea nr. 84/2014 Numirea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr. 83/2014 Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău – formă actualizată
* Își încetează aplicabilitatea prin Hotărârea nr.236/2016
Hotărârea nr. 82/2014 Aprobarea structurii reţelei şcolare a învăţământului special la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2014-2015
Hotărârea nr. 81/2014 Actualizarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a Judeţului Buzău
Hotărârea nr. 80/2014 Aprobarea actualizării componenţei Consiliului tehnico-economic al Consiliului Judeţean Buzău
*Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 41/2016
Hotărârea nr. 79/2014 Aprobarea modificării nivelului unui post contractual de execuţie din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr. 78/2014 Aprobarea transformării unui post din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr. 77/2014 Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău şi a Regulamentului de organizare şifuncţionare – forma actualizată
* Anexele nr.1 și 2 șe înlocuiesc cu anexele din  Hotărârea nr.173/2016
* Abrogată prin  Hotărârea nr.132/2020
Hotărârea nr. 76/2014 Înfiinţarea şi organizarea Centrului de Sănătate Multifuncţional comuna Pîrscov
Hotărârea nr. 75/2014 Darea în administrarea Consiliului local al comunei Luciu a unor suprafeţe de teren din DJ 214A, situate în intravilanul comunei Luciu
Hotărârea nr. 74/2014 Exprimarea acordului Consiliului Judeţean Buzău, în calitate de membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Sud-Est pentru Situaţii de Urgenţă, în scopul promovării proiectului „Siguranţă prin Achiziţia de Vehicule Eficiente în intervenţiile pentru situaţii de urgentă – SAVE”, în cadrul POR AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.3 – Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă
* Modificată prin Hotărârea nr.99/2015
Hotărârea nr. 73/2014 Aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de coorganizator al evenimentului „Zilele Buzăului”
Hotărârea nr. 72/2014 Completarea Programului de achiziţii publice al Consiliului Judeţean  Buzău pentru anul 2014
Hotărârea nr. 71/2014 Aprobarea contractării de către Judeţul Buzău a unei finanţări rambursabile interne pe termen mediu
Notă pentru îndreptarea unei erori materiale la H.C.J.Buzău nr.71/2014
Hotărârea nr. 70/2014 Repartizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2014
Hotărârea nr. 69/2014 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Camerei Agricole Judeţene Buzău
Hotărârea nr. 68/2014 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat
Hotărârea nr. 67/2014 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr. 66/2014 Rectificarea definitiva a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Cultura şi Artă Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 65/2014 Rectificarea  definitiva a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Teatrului “George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr. 64/2014 Rectificarea definitiva a bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului judeţean “Al.I. Odobescu” Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 63/2014 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Bibliotecii judeţene “V. Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr. 62/2014 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr. 61/2014 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Şcolii de Arte şi Meserii Rm. Sărat
Hotărârea nr. 60/2014 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională Buzău
Hotărârea nr. 59/2014 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Liceului pentru deficienţi de vedere Buzău
Hotărârea nr. 58/2014 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Liceului Tehnic Special pentru Copii cu Deficiente de Auz Buzău
Hotărârea nr. 57/2014 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
Hotărârea nr. 56/2014 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
Hotărârea nr. 55/2014 Rectificarea definitivă a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 54/2014 privind darea în administrarea Consiliului local al comunei Rușețu a unor suprafețe de teren din DJ 214A și DJ 203N situate în intravilanul comunei Rușețu

FEBRUARIE 2014:

Hotărârea nr. 53/2014 Modificarea Acordului de parteneriat pentru derularea proiectului ”Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronică a registrului agricol și a altor activități specifice în județul Buzău” în cadrul Programului Operațional Sectorial ”Creșterea Competitivității Economice” și respectiv modificarea cheltuielilor din proiect
Hotărârea nr. 52/2014 Aprobarea modificării unui post contractual de execuţie din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău
Hotărârea nr. 51/2014 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Băile – Rm. Sărat, şi retur operatorului de transport SC DORION TRANSPORT SRL
Hotărârea nr. 50/2014 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Toropăleşti Topliceni, şi retur operatorului de transport SC DUMITRU TRANS SRL
Hotărârea nr. 49/2014 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Oreavu Topliceni, şi retur operatorului de transport SC DUMITRU TRANS SRL
Hotărârea nr. 48/2014 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Grebănu – Rm. Sărat, şi retur operatorului de transport SC DUMITRU TRANS SRL
Hotărârea nr. 47/2014 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău – Ojasca – Nifon, şi retur operatorului de transport SC IANIC TRANS SRL
Hotărârea nr. 46/2014 Revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 35/2014 privind numirea directorului interimar al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat
Hotărârea nr. 45/2014 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr. 44/2014 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Muzeului „Al.I. Odobescu” Buzău
Hotărârea nr. 43/2014 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr. 42/2014 Aprobarea modificării nivelului unei funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr. 41/2014 Completarea Inventarului bunurilor aparţinând domeniului public de interes judeţean
Hotărârea nr. 40/2014 Aprobarea unor măsuri pentru susţinerea activităţii unor cluburi sportive în anul 2014
Hotărârea nr. 39/2014 Aprobarea Programului de achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2014
Hotărârea nr. 38/2014 Aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul judeţului Buzău în anul 2014
Hotărârea nr. 37/2014 Aprobarea Programului de lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău în anul 2014 şi a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare drumuri și poduri aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău în anul 2014 prin Programul Național de Dezvoltare Locală aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013

IANUARIE 2014:

Hotărârea nr. 36/2014 Eliberarea din funcţia de director/manager al Bibliotecii judeţene “Vasile Voiculescu” Buzău a domnului Burlacu Sorin
Hotărârea nr. 34/2014 Eliberarea din funcţia de director al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat a doamnei Drăgan Luminiţa
Hotărârea nr. 33/2014 Desemnarea şi validarea unui consilier judeţean ca membru în componenţa Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău
Hotărârea nr. 32/2014 Însuşirea Planului strategic pentru anul 2014 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău
Hotărârea nr. 31/2014 Darea în administrarea Consiliului local al municipiului Buzău a unui tronson din DJ 203 D
Hotărârea nr. 30/2014 Modificarea poziţiei nr. 65 şi rectificarea poziţiei nr. 86 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public de interes judeţean
Hotărârea nr. 29/2014 Solicitarea transmiterii unor imobile cu teren aferent din domeniul public al comunei Pîrscov şi din administrarea Consiliului local al comunei Pîrscov în domeniul public al judeţului Buzău şi administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr. 28/2014 Modificarea Caietului de sarcini aferent licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale seria LT, nr. 095 şi a tabelului cu persoanele transportate pe traseul Vintilă Vodă – Buzău şi retur operatorului de transport S.C. ADI TRANS 94 S.R.L.
Hotărârea nr. 27/2014 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Gurgui Grabicina – Buzău şi retur operatorului de transport S.C. ACTIV TRANSPORT PERSOANE S.R.L.
Hotărârea nr. 26/2014 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Dogari Buzău şi retur operatorului de transport S.C. ADI TRANS 94 S.R.L.
Hotărârea nr. 25/2014 Prorogarea termenului de numire temporară a conducerii interimare la Teatrul “George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr. 24/2014 Modificarea nivelului unei funcţii publice de execuţie din statul de funcţii al Camerei Agricole Judeţene Buzău
Hotărârea nr. 23/2014 Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii judeţene “Vasile Voiculescu” Buzău 
* Modificată prin Hotărârea nr.150/2015Hotărârea nr. 37/2016
Hotărârea nr. 22/2014 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Camerei Agricole Judeţene Buzău
Hotărârea nr. 21/2014 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat
Hotărârea nr. 20/2014 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr. 19/2014 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Teatrului “George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr. 18/2014 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 Muzeului judeţean “Al.I.Odobescu” Buzău
Hotărârea nr. 17/2014 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul  2014 al Centrului Judeţean de Cultură si Artă Buzău
Hotărârea nr. 16/2014 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Bibliotecii  judeţene “V. Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr. 15/2014 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Spitalului Judeţean de Urgentă Buzău
Hotărârea nr. 14/2014 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat
Hotărârea nr. 13/2014 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  Buzău
Hotărârea nr. 12/2014 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău
Hotărârea nr. 11/2014 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive  Buzău pe anul 2014
Hotărârea nr. 10/2014 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
Hotărârea nr. 9/2014 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
Hotărârea nr. 8/2014 Aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2014
Hotărârea nr. 7/2014 Aprobarea utilizării în anul 2014 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2013
Hotărârea nr. 6/2014 Validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Gîdiuţă Andreea Aura
Hotărârea nr. 5/2014 Constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Ţony Viorel Lary şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier judeţean
Hotărârea nr. 4/2014 Aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2013 din excedentul anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2013
Hotărârea nr. 3/2014 Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene și comunale pe anul 2014 și estimări pe anii 2015-2017
Hotărârea nr. 2/2014 Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 12.783.000 lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru achitarea arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2014 și estimări pe anii 2015-2017
Hotărârea nr. 1/2014 Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 13.068.000 lei reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit, pentru achitarea arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2014 și estimări pe anii 2015-2017