Hotărâri CJ 2012

DECEMBRIE 2012:

Hotărârea nr.243/2012 privind repartizarea sumei de 78.581,08 lei reprezentând sume nerepartizate în anii 2009 şi 2010 din 20% din diferenţa de 73% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală
Hotărârea nr.242/2012 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului „Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău”
Hotărârea nr.241/2012 privind revocarea/validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău
Hotărârea nr.240/2012 privind aprobarea completării structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.239/2012 privind prorogarea termenului de numire temporară în funcţie a directorului general adjunct economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr.238/2012 privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent judeţului Buzău cu valabilitate începând cu data de 01.05.2013
Hotărârea nr.237/2012 privind stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2013
Hotărârea nr.236/2012 privind rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Camerei Agricole Judeţene Buzău
Hotărârea nr.235/2012 privind rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr.234/2012 privind rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Buzău
Hotărârea nr.233/2012 privind rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.232/2012 privind rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Bibliotecii Judeţene „V. Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.231/2012 privind rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Centrului pentru Conservarea şi promovarea Culturii Tradiţionale „Chircu Menelaş” Buzău
Hotărârea nr.230/2012 privind rectificarea a VI-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.229/2012 privind rectificarea a X-a a bugetului propriu al judeţului Buzăzu pe anul 2012
Hotărârea nr.228/2012 privind modificarea H.C.J. nr. 7/2012, modificată prin H.C.J. nr. 92/2012
Hotărârea nr.227/2012 privind execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul IV 2012 pe cele două secţiuni

NOIEMBRIE 2012:

Hotărârea nr.226/2012 Aprobarea solicitării de transmitere din proprietatea statului şi administrarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret în proprietatea Judeţului Buzău şi administrarea Consiliului Judeţean Buzău a imobilului Sala Sporturilor “Romeo Iamandi”
Hotărârea nr.225/2012 Dezmembrarea imobilului – teren situat în municipiul Buzău, strada Stadionului nr. 7 concesionat SC “Internaţional Health Care System” SA
Hotărârea nr.224/2012 Aprobarea Programului Judeţean de Transport Rutier de Persoane prin servicii regulate aferent judeţului Buzău pentru perioada 01.07.2008-30.04.2013, formă actualizată III
Hotărârea nr.223/2012 Acordarea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Buzău a dreptului de folosinţă pentru suprafaţa construită din imobilul (parter), situat în municipiul Buzău, strada Chiristigii, nr. 8-10
* Completată  prin Hotărârea nr.290 din 2022 
Hotărârea nr.222/2012 Stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educative speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ special şi special integrat din judeţul Buzău, aflaţi în familie
Hotărârea nr.221/2012 Desemnarea reprezentantului Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Buzău în calitate de membru al Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr.220/2012 Aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Buzău şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău cu Fundaţia “SERA ROMÂNIA” în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean
Hotărârea nr.219/2012 Aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Buzău – România şi Raionul Soroca – Republica Moldova
Hotărârea nr.218/2012 Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene “Vasile Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.217/2012 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă  Buzău
Hotărârea nr.216/2012 Aprobarea modificării nivelului unor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.215/2012 Rectificarea a V-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.214/2012 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău pe anul 2012
Hotărârea nr.213/2012 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Centrului pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale “Chircu Menelaş” Buzău
Hotărârea nr.212/2012 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Buzău
Hotărârea nr.211/2012 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Teatrului “George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.210/2012 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Muzeului Judeţean “Al.I. Odobescu” Buzău
Hotărârea nr.209/2012 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Camerei Agricole Judeţene Buzău
Hotărârea nr.208/2012 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Şcolii de Arte şi Meserii Rm. Sărat
Hotărârea nr.207/2012 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Liceului pentru Deficienţi de Vedere Buzău
Hotărârea nr.206/2012 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău
Hotărârea nr.205/2012 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Şcolii Speciale de Arte şi Meserii Buzău
Hotărârea nr.204/2012 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Centrului Judeţean de Educaţie Incluzivă Buzău
Hotărârea nr.203/2012 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
Hotărârea nr.202/2012 Rectificarea a IX-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2012
Hotărârea nr.201/2012 Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Alexandrescu Gabriel Adrian
Hotărârea nr.200/2012 Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Lungu Romeo-Daniel şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier judeţean
Hotărârea nr.199/2012 Aprobarea realizării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a unui obiectiv de investiţii la Căminul pentru persoane vârstnice comuna Smeeni, judeţul Buzău
Hotărârea nr.198/2012 Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al judeţului Buzău în vederea organizării şi desfăşurării unor acţiuni dedicate Zilei Naţionale a României – 2012
Hotărârea nr.197/2012 Repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea arieratelor pe destinaţiile prevăzute la art.35 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

OCTOMBRIE 2012:

Hotărârea nr.196/2012 Aprobarea concesionării prin licitaţie a unei suprafeţe de 391 mp situat la intersecţia drumurilor judeţene DJ 203K şi DJ 204C în extravilanul localităţii Vintilă Vodă în vederea construirii unei staţii G
Hotărârea nr.195/2012 Prorogarea termenului de numire temporară în funcţie a directorului general adjunct economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr.194/2012 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene “V. Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.193/2012 Numirea conducerii interimare la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Buzău
Hotărârea nr.192/2012 Încetarea contractului de management al domnului GÎLMEANU RAUL-VIOREL, Directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Buzău, cu acordul părţilor
Hotărârea nr.191/2012 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, transport elevi, operatorului de transport SC “DORION TRANSPORT” SRL
Hotărârea nr.190/2012 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, transport elevi, operatorului de transport SC “DORION TRANSPORT” SRL
Hotărârea nr.189/2012 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, transport elevi, operatorului de transport SC “PARMITRANS” SRL
Hotărârea nr.188/2012 Aprobarea protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Buzău şi SC “VINETO PRACTIC” SRL Buzău pentru redarea Bazinului Olimpic de Înot circuitului funcţional public
Hotărârea nr.187/2012 Aprobarea primirii în calitate de membru asociat în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” a comunei Beceni, judeţul Buzău
Hotărârea nr.186/2012 Constituirea Echipei Intersectoriale Judeţene pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă
Modificată prin Hotărârea nr.12/2018
* Abrogată  prin Hotărârea nr.104 /2024
Hotărârea nr.185/2012 Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2013 pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole Judeţene Buzău
Hotărârea nr.184/2012 Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2013 pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
Hotărârea nr.183/2012 Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2013 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.182/2012 Rectificarea IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.181/2012 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău pe anul 2012
Hotărârea nr.180/2012 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Bibliotecii judeţene “V. Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.179/2012 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău
Hotărârea nr.178/2012 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Şcolii Speciale de Arte şi Meserii Buzău
Hotărârea nr.177/2012 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
Hotărârea nr.176/2012 Rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2012
Hotărârea nr.175/2012 Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul III 2012 pe cele două secţiuni

SEPTEMBRIE 2012:

Hotărârea nr.174/2012 Aprobarea cofinanţării de către Consiliul Judeţean Buzău a proiectului LIFE10 ENV/RO/727 „Valorificarea deşeurilor din construcţii şi demolări din judeţul Buzău” în cadrul Programului LIFE+ Politici de Mediu şi Guvernare
Hotărârea nr.173/2012 Aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de coorganizator al Festivalului Cârnaţilor de Pleşcoi – Ediţia a V-a
Hotărârea nr.172/2012 Aprobarea contractului de colaborare între Consiliul Judeţean Buzău, Asociaţia “Marian Cozma” Bucureşti şi Clubul Sportiv “Dinamo” Bucureşti
Hotărârea nr.171/2012 Aprobarea completării, prin act adiţional a Statutului Asociaţiei “Clubul Sportiv Handbal Club Buzău 2012”
Hotărârea nr.170/2012 Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie ale unor instituţii de cultură de interes judeţean
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.156/2016
Hotărârea nr.169/2012 Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.138/2012 – actualizată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.151/2012 privind numirea Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.168/2012 Aprobarea unei modificări în statul de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Buzău
Hotărârea nr.167/2012 Actualizarea componenţei nominale a Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr.166/2012 Aprobarea componenţei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei tehnice de ame-najare a teritoriului şi urbanism a judeţului Buzău
* Abrogată prin Hotărârea nr.18/2021
Hotărârea nr.165/2012 Adoptarea Monografiei economico-militare a judeţului Buzău
Hotărârea nr.164/2012 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.163/2012 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Teatrului “George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.162/2012 Repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei de 764.000 lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2012
Hotărârea nr.161/2012 Rectificarea a VII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2012

AUGUST 2012:

Hotărârea nr.154/2012 Aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru unele trasee cuprinse în Programul Judeţean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent judeţului Buzău pentru perioada 01.07.2008- 30.04.2013 operatorului de transport rutier SC SANCOM TRANS SRL Buzău
Hotărârea nr.153/2012 Desemnarea doamnei Bădulescu Alina – director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău în calitate de membru al Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr.152/2012 Modificarea art.2 alin.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.71/2011 privind reorganizarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a judeţului Buzău şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia
Hotărârea nr.151/2012 Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.138/2012 privind numirea Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.150/2012 Actualizarea componenţei şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare ale Consiliului tehnico-economic din cadrul Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.149/2012 Actualizarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.167/2010 privind aprobarea solicitării de trecere a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în domeniul public al judeţului Buzău şi în administrarea Muzeului Judeţean “Al.I. Odobescu” Buzău, instituţie sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău
* Abrogată prin Hotărârea nr.121 din 2022
Hotărârea nr.148/2012 Aprobarea unei modificări în statul de funcţii al Muzeului judeţean “Al.I. Odobescu“ Buzău
Hotărârea nr.147/2012 Aprobarea formei actualizate a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău
Hotărârea nr.146/2012 Aprobarea participării în anul 2O12 a Consiliului Judeţean Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
Hotărârea nr.145/2012 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Liceului pentru Deficienţi de Vedere Buzău
Hotărârea nr.144/2012 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Centrului pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale “Chircu Menelaş” Buzău
Hotărârea nr.143/2012 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Teatrului “George Ciprian“ Buzău
Hotărârea nr.142/2012 Rectificarea a VI-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2012

IULIE 2012:

Hotărârea nr.141/2012 Numirea temporară în funcţia de director general al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a doamnei Bădulescu Alina
Hotărârea nr.140/2012 Desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Sărata Monteoru”
Hotărârea nr.139/2012 Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al instituţiilor de învăţământ special, finanţate din bugetul propriu al judeţului Buzău
Hotărârea nr.138/2012 Numirea Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.159/2016
Hotărârea nr.137/2012 Numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.158/2016
Hotărârea nr.136/2012 Validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău
*Modificată prinHotărârea nr.285/2015Hotărârea nr. 25/2016; Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.163/2016
Hotărârea nr.135/2012 Desemnarea unor consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău
*Modificată prin Hotărârea nr.285/2015Hotărârea nr. 25/2016; Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.162/2016
Hotărârea nr.134/2012 Aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 023 – Buzău – Bentu operatorului de transport rutier SC A&C AUTOPETROL SRL
Hotărârea nr.133/2012 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, transport cadre didactice, operatorului de transport  SC DOBRE TRANS 2005 SRL
Hotărârea nr.132/2012 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, transport elevi, operatorului de transport SC DOBRE TRANS 2005 SRL
Hotărârea nr.131/2012 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, transport salariaţi, operatorului de transport SC DOBRE TRANS 2005 SRL
Hotărârea nr.130/2012 Aprobarea punerii în funcţiune a Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi „Dumbrava minunată” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr.128/2012 Aprobarea Înţelegerii de Cooperare între judeţul Buzău, alte unităţi administrativ-teritoriale din România şi oraşul Cricova, Republica Moldova
Hotărârea nr.129/2012 Aprobarea renunţării la externalizarea serviciului de management în cadrul proiectului „Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău”
Hotărârea nr.127/2012 Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Buzău – formă actualizată pentru anul 2012
Hotărârea nr.126/2012 Aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.125/2012 Aprobarea unei modificări în statul de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Buzău
Hotărârea nr.124/2012 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
Hotărârea nr.123/2012 Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Camerei Agricole Judeţene Buzău
Hotărârea nr.122/2012 Aprobarea unor modificări la compartimentul Cabinet consilieri preşedinte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.121/2012 Stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2012 la nivelul judeţului Buzău
Hotărârea nr.120/2012 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău pe anul 2012
Hotărârea nr.119/2012 Rectificarea a V-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2012
Hotărârea nr.118/2012 Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul II 2012 pe cele două secţiuni
Hotărârea nr.117/2012 Desemnarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, în calitate de reprezentant al judeţului Buzău, în Adunările Generale ale Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară la care Consiliul Judeţean Buzău este membru fondator/asociat
Hotărârea nr.116/2012 Aprobarea promovării cererii de finanţare pentru proiectul “Protecţia şi promovarea biodiversităţii sitului ROSCI0229 SIRIU” în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritară 4: “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”
Hotărârea nr.115/2012 Aprobarea promovării cererii de finanţare pentru proiectul “Protecţia şi promovarea biodiversităţii sitului ROSCI0190 PENTELEU” în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritară 4: “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”

IUNIE 2012:

Hotărârea nr.114/2012 Stabilirea componenţei comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.113/2012 Stabilirea numărului şi denumirii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Buzău
*Modificată prin Hotărârea nr. 46/2016
Hotărârea nr.112/2012 Alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Buzău
* Modificată prin Hotărârea nr.137/2015
Hotărârea nr.111/2012 Declararea ca legal constituit a Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.110/2012 Validarea mandatelor de consilieri judeţeni aleşi la scrutinul din 10 iunie 2012
Hotărârea nr.109/2012 Alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilieri judeţeni

MAI 2012:

Hotărârea nr.108/2012 Aprobarea necesarului de produse alimentare pentru asigurarea consumului raţionalizat al populaţiei din judeţul Buzău în anul 2012, în caz de mobilizare sau război
Hotărârea nr.107/2012 Modificarea caietului de sarcini aferent licenţei de traseu pentru cursă regulată specială pe traseul Dogari – Buzău şi retur
Hotărârea nr.106/2012 Atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport SC “MIHAI CONSTANTIN” SNC
Hotărârea nr.105/2012 Atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe traseele Berca – Buzău, Berca – Grăjdana şi Berca – Valea Caprei – Grăjdana operatorului de transport SC “BĂLĂŞESCU IJ” SRL
Hotărârea nr.104/2012 Aprobarea protocolului de colaborare cu Asociaţia Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate “SASTIPEN” în vederea implementării în judeţul Buzău a proiectului “Programul de mediere sanitară: Oportunitate de creştere a ratei de ocupare în rândul femeilor rome”
Hotărârea nr.103/2012 Aprobarea protocolului de colaborare cu Asociaţiile “1 Iunie 2001” şi “Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă în limbaj mimico-gestual”, în vederea implementării proiectului “Sunt surdo-mut. Vreau şi eu să mă spovedesc!”
Hotărârea nr.102/2012 Aprobarea Metodologiei de redactare şi circulaţie a proiectelor de hotărâri ale Consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui – forma actualizată
Abrogată prin Hotărârea nr. 3/2020
Hotărârea nr.101/2012 Aprobarea modificării nivelului unor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.100/2012 Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.99/2012 Aprobarea modificării nivelului unui post vacant din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.98/2012 Modificarea componenţei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a judeţului Buzău
Hotărârea nr.97/2012 Desemnarea domnului Ene Dumitru – inspector general al Inspectoratului Şcolar al judeţului Buzău în calitatea de membru al Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr.96/2012 Aprobarea Strategiei judeţului Buzău pentru asistenţă socială a persoanelor adulte cu/fără handicap şi pentru protecţia copilului – formă actualizată pentru 2012 şi 2013
Hotărârea nr.95/2012 Darea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului din administrarea Consiliului Judeţean Buzău a unor drumuri judeţene – bunuri imobile aparţinând domeniului public de interes judeţean, incluse în Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii
Hotărârea nr.94/2012 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.93/2012 Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2012
Hotărârea nr.92/2012 Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 7/2012 privind aprobarea utilizării în anul 2012 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2011

APRILIE 2012:

Hotărârea nr.90/2012 Aprobarea listei asociaţiilor/fundaţiilor cărora li se acordă subvenţii de la bugetul propriu al judeţului Buzău în anul 2012 conform Legii nr. 34/1998
Hotărârea nr.89/2012 Participarea Consiliului Judeţean Buzău la constituirea asociaţiei „CLUBUL SPORTIV HANDBAL CLUB BUZĂU 2012”, în calitate de membru fondator
Hotărârea nr.88/2012 Aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Buizău şi Clubul Sportiv „HANDBAL MUNICIPAL” Buzău
Hotărârea nr.87/2012 Aprobarea unor modificări în componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a judeţului Buzău
Hotărârea nr.86/2012 Aprobarea Raportului privind măsurile realizate în 2011 din Programul de gestiune a calităţii aerului cu referire la poluantul pulberi în suspensie – PM 10 pentru zona Buzău (municipiul Buzău şi comuna Vadu Paşii) şi zona Rm. Sărat (municipiul Rm. Sărat şi comunele Valea Râmnicului, Topliceni, Grebănu, Podgoria)
Hotărârea nr.85/2012 Completarea echipei de administrare a custodiei ariilor naturale protejate / siturilor de importanţă comunitară ROSCI0190 PENTELEU şi ROSCI0229 SIRIU
Hotărârea nr.84/2012 Aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 123 – Varlaam – Nehoiu operatorului de transport rutier SC „TRANSRODICA” SRL
Hotărârea nr.83/2012 Atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
Hotărârea nr.82/2012 Atribuirea de denumiri unor unităţi de învăţământ special preuniversitar finanţate din bugetul propriu al judeţului Buzău
Hotărârea nr.81/2012 Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.80/2012 Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Buzău
Hotărârea nr.79/2012 Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Buzău
Hotărârea nr.78/2012 Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii la Muzeul judeţean „Al.I. Odobescu” Buzău
Hotărârea nr.77/2012 Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii la Biblioteca judeţeană „V.Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.76/2012 Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii la Teatrul „George Ciprian” Buzău
* Modificată prin Hotărârea nr.111/2016Hotărârea nr.174/2016, Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.204/2016
Hotărârea nr.75/2012 Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr.74/2012 Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat
Hotărârea nr.73/2012 Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii pentru Camera Agricolă Judeţeană Buzău
Hotărârea nr.72/2012 Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii la Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Persoanelor Buzău
Hotărârea nr.71/2012 Rectificarea a III-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 20
Hotărârea nr.70/2012 Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul I 2012 pe cele două secţiuni

MARTIE 2012:

Hotărârea nr.69/2012 Aprobarea prelungurii Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Buzău şi Clubul Sportiv “RUGBY CLUB STEJARUL” Buzău, pentru sezonul competiţional 2012
Hotărârea nr.68/2012 Aprobarea trecerii bunului imobil fost “Canton Pârscov” din proprietatea publică a judeţului Buzău în proprietatea comunei Pârscov şi administrarea Consiliului local al comunei Pârscov
Hotărârea nr.67/2012 Desemnarea persoanei responsabile pentru ţinerea Registrului de evidenţă a datoriei publice a judeţului Buzău, respectiv a Registrului de evidenţă a garanţiilor locale
Hotărârea nr.66/2012 Aprobarea modificării II a bugetului proiectului “Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare a Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi – Dumbrava minunată”, promovat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.2.
Hotărârea nr.65/2012 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Camerei Agricole Judeţene Buzău
Hotărârea nr.64/2012 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Buzău
Hotărârea nr.63/2012 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr.62/2012 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Buzău
Hotărârea nr.61/2012 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului “George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.60/2012 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Muzeului Judeţean “Al. I. Odobescu” Buzău
Hotărârea nr.59/2012 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale “Chircu Menelas” Buzău
Hotărârea nr.58/2012 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Bibliotecii judeţene “Vasile Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.57/2012 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.56/2012 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Şcolii de Arte şi Meserii Rm. Sărat
Hotărârea nr.55/2012 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău
Hotărârea nr.54/2012 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Liceului pentru Deficienţi de Vedere Buzău
Hotărârea nr.53/2012 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Şcolii Speciale de Arte şi Meserii Buzău
Hotărârea nr.52/2012 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
Hotărârea nr.51/2012 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
Hotărârea nr.50/2012 Rectificarea definitivă a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2011
Hotărârea nr.49/2012 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.48/2012 Rectificarea a II-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2012

FEBRUARIE 2012:

Hotărârea nr.47/2012 Aprobarea avizului dat de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în data de 15 februarie 2012
Hotărârea nr.46/2012 Aprobarea modificării nivelului unui post vacant din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.45/2012 Atestarea exercitării de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău a unui drept de administrare a imobilului proprietate publică a judeţului, situat în municipiul Buzău, str. Stadionului nr.7, cu destinaţia de activitate medicală
Hotărârea nr.44/2012 Aprobarea promovării Cererii de finanţare pentru proiectul “Reabilitarea/modernizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău” în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1. “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”
Hotărârea nr.43/2012 Aprobarea modificării poz. 61 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău atestat prin H.G. Nr. 1348/2001 – anexa nr. 1
Hotărârea nr.42/2012 Aprobarea Programului de achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2012
Hotărârea nr.41/2012 Rectificarea I a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2012
Hotărârea nr.40/2012 Aprobarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
Hotărârea nr.39/2012 Aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 077 – Buzău – Zoreşti operatorului de transport rutier SC TRANS RODICA SRL
Hotărârea nr.38/2012 Aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 072 – Buzău – Nifon operatorului de transport rutier SC GANEA TRANSCOM SRL
Hotărârea nr.37/2012 Aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 118 – Pătârlagele – Buda operatorului de transport rutier SC TRANS RODICA SRL
Hotărârea nr.36/2012 Aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 066 – Buzău – Brătileşti operatorului de transport rutier SC „TRANS RODICA” SRL
Hotărârea nr.35/2012 Aprobarea Programului judeţean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent judeţului Buzău pentru perioada 01.07.2008 – 30.04.2013, forma actualizată II
Hotărârea nr.34/2012 Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.158/2009 privind caracterul public al autorizaţiilor de construire precum şi al documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism
Hotărârea nr.33/2012 Actualizarea Comisiei de evaluare şi  selecţie,  respectiv aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia şi a grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul judeţului pentru activităţi de asistenţă socială
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.80/2017
Hotărârea nr.32/2012 Însuşirea Planului Strategic pentru anul 2012 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău

IANUARIE 2012:

Hotărârea nr. 31/2012 Aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în datele de 22 decembrie 2011 şi 23 ianuarie 2012
Hotărârea nr.30/2012 Atribuirea de licenţă de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale.
Hotărârea nr.29/2012 Aprobarea licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 054 Buzău – Plaiul Nucului.
Hotărârea nr.28/2012 Aprobarea primirii în calitate de membru asociat în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” a comunei Cernăteşti.
Hotărârea nr.27/2012 Aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău pentru activităţi nonprofit de interes general – formă actualizată.
Hotărârea nr. 26/2012 Aprobarea modificării nivelului unor posturi de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău.
Hotărârea nr.25/2012 Revocarea/validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău.
Hotărârea nr.24/2012 Aprobarea programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău în anul 2012.
Hotărârea nr.23/2012 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Camerei Agricole Judetene Buzău.
Hotărârea nr.22/2012 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm.Sărat.
Hotărârea nr.21/2012 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău.
Hotărârea nr.20/2012 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Buzău.
Hotărârea nr.19/2012 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Teatrului “George Ciprian” Buzău.
Hotărârea nr.18/2012 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 Muzeului judeţean “Al.I.Odobescu” Buzău.
Hotărârea nr.17/2012 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale “Chircu Menelas” Buzău.
Hotărârea nr.16/2012 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Bibliotecii judeţene “V.Voiculescu” Buzău.
Hotărârea nr.15/2012 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Judeţean de Urgentă Buzău.
Hotărârea nr.14/2012 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Şcolii de Arte şi Meserii Rm.Sărat.
Hotărârea nr.13/2012 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  Buzău.
Hotărârea nr.12/2012 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Liceului pentru Deficienţi de Vedere Buzău.
Hotărârea nr.11/2012 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Şcolii Speciale de Arte şi Meserii Buzău.
Hotărârea nr.10/2012 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău.
Hotărârea nr.9/2012 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău.
Hotărârea nr.8/2012 Aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2012.
Hotărârea nr.7/2012 Aprobarea utilizării în anul 2012 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2011.
Hotărârea nr.6/2012 Aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2011 din excedentul anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2011. 
Hotărârea nr.5/2012 Repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei de  12.903.000 lei compusa din suma de 6.887.000 lei  reprezentând 20% din diferenţa de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor şi suma de 6.016.000 lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale rezultate din aplicarea gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2012
Hotărârea nr.4/2012 Repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei de 13.134.000 lei compusă din suma de 7.008.000 lei  reprezentând 20% din diferenţa de 73% din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi suma de 6.126.000 lei reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit rezultate din aplicarea gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală în anul 2012
Hotărârea nr.3/2012 Aprobarea repartizării  sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor cu drumurile judeţene în anul 2012.
Hotărârea nr.2/2012 Validarea unui mandat de consilier judeţean
Hotărârea nr.1/2012 Constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Munteanu Sorin şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier judeţean