Hotărâri CJ 2015

DECEMBRIE 2015:

Hotărârea nr.285/2015 Revocarea, desemnarea și validarea unui consilier județean ca membru în componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău
Hotărârea nr.284/2015 Alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău
Hotărârea nr.283/2015 Aprobarea unor protocoale de colaborare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.282/2015 Aprobarea demersului Muzeului județean Buzău de organizare a unei colecții publice ”Istoria presei buzoiene civile, religioase și militare”
Hotărârea nr.281/2015 Prorogarea termenului de numire temporară a conducerii interimare la Teatrul ”George Ciprian” Buzău
*Prorogat termen de numire temporară prin Hotărârea nr.137/2016
Hotărârea nr.280/2015 Prorogarea termenului de numire temporară în funcția de conducere de director al Muzeului județean Buzău a domnului Grigoraș Laurențiu Florin
*Prorogat termen de numire temporară prin Hotărârea nr.138/2016
Hotărârea nr.279/2015 Stabilirea unor măsuri la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială șiProtecția Copilului Buzău
*Prorogat termenul prin  Hotărârea nr. 39/2016
Hotărârea nr.278/2015 Atribuirea, în folosință gratuită, a unei suprafețe de teren de 101 mp. Fundației ”Crucea Alb-Galbenă” filiala Buzău
*Completată prin  Hotărârea nr. 87/2020
* Abrogată prin Hotărârea nr. 170/2020
Hotărârea nr.277/2015 Rectificarea elementelor de identificare din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 136/2014 privind darea în administrarea Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău a bunului imobil proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu, nr. 37 Galerii de Artă
Hotărârea nr.276/2015 Acordarea de premii speciale elevilor din Județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale în anul școlar 2014-2015, precum și profesorilor coordonatori
Hotărârea nr.275/2015 Stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a valorii masei verzi pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2016 la nivelul Județului Buzău
Hotărârea nr.274/2015 Stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2016
*Completată Anexa nr.9 prin Hotărârea nr. 34/2016
Hotărârea nr.273/2015 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău pe anul 2015
Hotărârea nr.272/2015 Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău pe anul 2015
Hotărârea nr.271/2015 Repartizarea unor sume din bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2015 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România
Hotărârea nr.270/2015 Repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2015
Hotărârea nr.269/2015 Rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2015
Hotărârea nr.268/2015 Executia bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul IV 2015 pe cele două secțiuni

NOIEMBRIE 2015:

Hotărârea nr.267/2015 Aprobarea completării activităților specifice administrării domeniului public și privat al județului Buzău care fac obiectul gestiunii delegate directe către S.C. ”Domenii Prest Serv” S.R.L. Buzău
* Art.1 este modificat prin Hotărârea nr.245/2016
Hotărârea nr.266/2015 Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru unele trasee cuprinse în Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău cu valabilitate începând cu data de 01.01.2014
Hotărârea nr.265/2015 Aprobarea atribuirii licenței de traseu petru traseul județean cod 066 Buzău Autogara XXL Brătilești operatorului de transport SC ROTRANS DANI SRL
Hotărârea nr.264/2015 Completarea nivelului de școlarizare învățământ special pentru Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău pentru anul școlar 2015-2016
Hotărârea nr.263/2015 Aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Județean de Culturtă și Artă Buzău
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 274/2016
Hotărârea nr.262/2015 Aprobarea formei actualizate a statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău
Hotărârea nr.261/2015 Aprobarea modificării unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
Hotărârea nr.260/2015 Constatarea încetării dreptului de folosință gratuită a Companiei Naționale de Investiții SA București pentru un teren proprietate publică a Județului Buzău
Hotărârea nr.259/2015 Completarea art. 1 din HCJ Buzău nr. 229/2015 pentru asumarea responsabilității de asigurare a sustenabilității activității din cadrul proiectului ”Program de intervenții integrate pentru șomeri certitudinea unui viitor durabil” POSDRU/125/5.1/126033 pe o perioadă de 3 ani de la finalizare
Hotărârea nr.258/2015 Stabilirea costului mediu lunar pentru un copil și pentru o persoană majoră care beneficiază de protecție specială sau de servicii sociale în cadrul DGASPC Buzău
Hotărârea nr.257/2015 Stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Județean Buzău și al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean
Hotărârea nr.256/2015 Modificarea art. 1 din HCJ Buzău nr. 178/2015 privind aprobarea acordării unor recompense materiale pentru veteranii de război din județul Buzău
Hotărârea nr.255/2015 Modificarea art. 1 din HCJ Buzău nr. 217/2015 privind aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al județului Buzău în vederea organizării și desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României 2015 și Sărbătorilor de iarnă
Hotărârea nr.254/2015 Modificarea și completarea Programului de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pe anul 2015
*Notă de îndreptare erori materiale pentru pozițiile 83 și 84
Hotărârea nr.253/2015 Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Buzău pe anul 2015
Hotărârea nr.252/2015 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli al Camerei Agricole JudețeneBuzău pe anul 2015
Hotărârea nr.251/2015 Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli al DGASPC Buzău pe anul 2015
Hotărârea nr.250/2015 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău pe anul 2015
Hotărârea nr.249/2015 Rectificarea a VII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2015
Hotărârea nr.248/2015 Alegerea Președintelui Consiliului Județean Buzău
Hotărârea nr.247/2015 Numirea temporară a domnului Oancea Ion-Cosma în funcția de conducere de director al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
Hotărârea nr.246/2015 Încetarea numirii temporare a domnului Petre Adrian-Robert în funcția deconducere de director al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
Hotărârea nr.245/2015 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pe anul 2015
Hotărârea nr.244/2015 Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Buzău pe anul 2015
Hotărârea nr.243/2015 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri  și cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat
Hotărârea nr.242/2015 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău pe anul 2015
Hotărârea nr.241/2015 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău pe anul 2015
Hotărârea nr.240/2015 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Școlar de Educatie Incluzivă Buzău
Hotărârea nr.239/2015 Rectificarea a VI-a a bugetului  propriu al județului Buzău pe anul 2015
Hotărârea nr.238/2015 Aprobarea utilizării în anul 2015 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2014 forma actualizată
Hotărârea nr.237/2015 Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene și comunale pe anul 2015
Hotărârea nr.236/2015 Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 6.658.000 lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru achitarea arieratelor, susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte deinfrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2015

OCTOMBRIE 2015:

Hotărârea nr.235/2015 Desemnarea domnului consilier judeţean Romanescu Cristinel într-o comisie de specialitate a Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.234/2015 Alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.233/2015 Aprobarea Acordului de colaborare interinstituțional în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social
Hotărârea nr.232/2015 Revocarea/validarea unui membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău
Hotărârea nr.231/2015 Aprobarea promovării şi implementării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a proiectului “Determinarea şi utilizarea profilelor de risc privind grupurile vulnerabile, pentru creşterea eficacităţii intervenţiilor specifice în asistenţa socială utilizând responsabilitatea socială” în cadrul Programului Uniunii Europene pentru ocuparea forţei de muncă şi inovare socială EaSI 2014-2020
Hotărârea nr.230/2015 Aprobarea protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Buzău şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru implementarea proiectelor cod SMIS48373 şi 48379
Hotărârea nr.229/2015 Asumarea responsabilităţii de asigurare a sustenabilităţii activităţilor din cadrul proiectului “Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil” – POSDRU/125/5.1/126033 pe o perioadă de 3 ani de la finalizare
Hotărârea nr.228/2015 Aprobarea unui drept de acces pe traseul drumurilor judeţene aparţinând domeniului public al judeţului Buzău Ministerului pentru Societatea Informaţională, în vederea implementării Proiectului “RO-NET – Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”
Hotărârea nr.227/2015 Achiziţionarea de către Judeţul Buzău a imobilului proprietate privată situat în municipiul Buzău, strada Pompiliu Ştefu, nr.1, judeţul Buzău
Hotărârea nr.226/2015 Achiziţionarea de către Judeţul Buzău a cotei părţi din imobilul proprietate privată situat în municipiul Buzău, strada Bistriţei, nr.45, judeţul Buzău
Hotărârea nr.225/2015 Stabilirea funcţiunii imobilului proprietate publică a Judeţului Buzău situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.40 (fost Spital I.C. Brătianu), aflat în administrarea Consiliului Judeţean Buzău
* Încetat aplicabilitatea prinHotărârea nr. 270/2016
Hotărârea nr.224/2015 Atribuirea denumirii “Centrului Judeţean Media – Pamfil Şeicaru” imobilului aflat în domeniul public al judeţului Buzău şi în administrarea Consiliului judeţean, situat în municipiul Buzău strada Chiristigii nr.3
Hotărârea nr.223/2015 Prorogarea termenului de numire temporară în funcţia de conducere de Director al Muzeului Judeţean Buzău a domnului Grigoraş Laurenţiu-Florin
*Prorogat termenul prin Hotărârea nr.280/2015
Hotărârea nr.222/2015 Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Teatrului “George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.221/2015 Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene “Vasile Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.220/2015 Aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău
Hotărârea nr.219/2015 Aprobarea numărului de personal, numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
*Prorogat termenul de intrare în vigoare prin Hotărârea nr.279/2015 Hotărârea nr. 39/2016, Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.298/2016
Hotărârea nr.218/2015 Modificarea şi completarea Programului de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2015
Hotărârea nr.217/2015 Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al judeţului Buzău în vederea organizării şi desfăşurării unor acţiuni dedicate Zilei Naţionale a României – 2015 şi Sărbătorilor de iarnă
Hotărârea nr.216/2015 Rectificarea II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău pe anul 2015
Hotărârea nr.215/2015 Rectificarea II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău pe anul 2015
Hotărârea nr.214/2015 Rectificarea IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău pe anul 2015
Hotărârea nr.213/2015 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Special pentru Deficienţe de Vedere Buzău pe anul 2015
Hotărârea nr.212/2015 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău pe anul 2015
Hotărârea nr.211/2015 Rectificarea a V-a a bugetului propriu al Judeţului Buzău pe anul 2015
Hotărârea nr.210/2015 Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.14/2015 privind aprobarea utilizării în anul 2015 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2014
Hotărârea nr.209/2015 Execuţia bugetului propriu al Judeţului Buzău pe trimestrul III 2015 pe cele două secţiuni
Hotărârea nr.208/2015 Validarea mandatului de consilier judeţean a domnului Rînciog Dan
Hotărârea nr.207/2015 Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier al domnului Drăgoi Emilian şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier judeţean

SEPTEMBRIE 2015:

Hotărârea nr.206/2015 Respingerea inițierii de către Consiliul Județean Buzău a demersurilor legale de anulare a hotărârilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” nr. 17 și 18 din 30.06.2015
Hotărârea nr.205/2015 Respingerea achiziționării de către Județul Buzău a imobilului proprietate privată situat în municipiul Buzău, strada Pompiliu Ștefu, nr. 1, județul Buzău
Hotărârea nr.204/2015 Respingerea achiziționării de către Județul Buzău a cotei părți din imobilul proprietate privată situat în municipiul Buzău, strada Bistriței, nr. 45, județul Buzău
Hotărârea nr.203/2015 Achiziționarea de către Județul Buzău a imobilului teren proprietate privată, situat în municipiul Buzău, strada Victoriei, nr. 14, județul Buzău
Hotărârea nr.202/2015 Aprobarea prelungirii perioadei de implementare, actualizarea bugetului și a Acordului de parteneriat cu privire la proiectul POSDRU/125/5.1/S/126033 ”Program de intervenții integrate pentru șomeri certitudinea unui viitor durabil”, Cod SMIS 51369”
Notă pentru îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul anexelor la Hotărârea nr. 202/2015
Hotărârea nr.201/2015 Completarea Consiliilor de Administrație ale Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău, Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău, centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău și Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Rm. Sărat cu încă un reprezentant al Consiliului Județean Buzău
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.157/2016
Hotărârea nr.200/2015 Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău și Fundația pentru Tineret Buzău ca și coorganizator a două manifestări culturale
Hotărârea nr.199/2015 Aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Buzău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, Inspectoratul Școlar Județean Buzău, Consiliul Local Vernești, Școala Gimnazială Cîndești, comuna Vernești și Asociația Ovidiu.ro în vederea implementării proiectului ”Fiecare copil în grădiniță”
Hotărârea nr.198/2015 Trecerea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Rm. Sărat de sub autoritatea Consiliului Județean Buzău în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.197/2015 Reorganizarea Complexului de servicii comunitare Rm. Sărat din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.196/2015 Prorogarea termenului de numire temporară în func-ția de conducere de Director al Bibliotecii județene ”V. Voiculescu” Buzău a domnului Bâsceanu Marius-Mihail
Hotărârea nr.195/2015 Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.194/2015 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Camerei Agricole Județene Buzău
Hotărârea nr.193/2015 Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Camerei Agricole Județene Buzău în anul 2016
Hotărârea nr.192/2015 Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău în anul 2016
Hotărârea nr.191/2015 Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău în anul 2016
Hotărârea nr.190/2015 Completarea Programului de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2015
Hotărârea nr.189/2015 Stabilirea proiecției sumelor de repartizat pe comune, orașe și municipii a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale destinate susținerii programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală în vederea întocmirii proiectelor de bugete locale pe anul 2016 și a estimărilor pentru anii 2017-2019
Hotărârea nr.188/2015 Stabilirea proiecției sumelor de repartizat pe comune, orașe și municipii a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate susținerii programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală în vederea întocmirii proiectelor de bugete locale pe anul 2016 și a estimărilor pentru anii 2017-2019
Hotărârea nr.187/2015 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.186/2015 Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2015
Hotărârea nr.185/2015 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 14/2015 privind aprobarea utilizării în anul 2015 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2014
Hotărârea nr.184/2015 Aprobarea exercitării atribuțiilor de Președinte al Consiliului Județean Buzău de către Vicepreședintele în funcție

AUGUST 2015:

Hotărârea nr.183/2015 Respingerea proiectului de hotărâre privins achiziţionareade către Judeţul Buzău a imobilului proprietate privată situat în municipiul Buzău, strada Pompiliu Ştefu, nr. 1, judeţul Buzău
Hotărârea nr.182/2015 Respingerea proiectului de hotărâre privins achiziţionarea de către Judeţul Buzău a cotei părţi din imobilul  proprietate privată situat în municipiul Buzău, strada Bistriţei, nr. 45, judeţul Buzău
Hotărârea nr.181/2015 Modificarea și completarea Programului de Achiziții Publice al Consiliului Județean Buzău în anul 2015
Hotărârea nr.180/2015 Aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Agenția pentru Protecția Mediului Buzău, în vederea elaborării, punerii în aplicare și monitorizării planurilor de acţiune pe termen scurt privind calitatea aerului înconjurător
Hotărârea nr.179/2015 Aprobarea participării în anul 2015 a Unităţii  administrativ – teritoriale – judeţul Buzău în cadrul Pro-gramului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
Hotărârea nr.178/2015 Aprobarea acordării unor recompense materiale pentru veteranii de război din judeţul Buzău
Hotărârea nr.177/2015 Stabilirea creşterilor salariale pentru personalul angajat în cadrul aparatului de specialitate şi în instituţiile publice locale din subordinea sau de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.176/2015 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău
Hotărârea nr.175/2015 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat
Hotărârea nr.174/2015 Aprobarea formei actualizate a organigramei şi statului de funcţii al Muzeului Judeţean Buzău
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.110/2016
Hotărârea nr.173/2015 Aprobarea unor modificări în  statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.172/2015 Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Buzău, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, Liceul Tehnic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive şi Fundaţia „Sense Internaţional” România pentru implementarea proiectului „Sens pentru viaţă”
Hotărârea nr.171/2015 Aprobarea Protocolului de cooperare între Direcţia Generală de  Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău şi Asociaţia „Agenţia de Dezvoltare Comunitară Buzău”
Hotărârea nr.170/2015 Stabilirea unor măsuri de continuare a implementării proiectului „Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare Gherăseni – comuna Gherăseni, judeţul Buzău”
Hotărârea nr.169/2015 Exprimarea acordului Consiliului Judeţean Buzău la înstrăinarea imobilului situat în municipiul Buzău, str. Stadionului nr. 7 de către proprietar – S.C. Internaţional Healthcare Systems S.A.
Hotărârea nr.168/2015 Rectificarea a III–a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului Judeţean Buzău pe anul 2015
Hotărârea nr.167/2015 Rectificarea a II–a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău pe anul 2015
Hotărârea nr.166/2015 Rectificarea a III–a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015
Hotărârea nr.165/2015 Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene și comunale pe anul 2015

IULIE 2015:

Hotărârea nr.164/2015 Respingerea achiziţionării de către Judeţul Buzău a imobilului proprietate privată situat în municipiul Buzău, strada Pompiliu Ştefu, nr. 1, judeţul Buzău
Hotărârea nr.163/2015 Respingerea achiziţionării de către Judeţul Buzău a cotei părţi din imobilul proprietate privată situat în municipiul Buzău, strada Bistriţei, nr. 45, judeţul Buzău
Hotărârea nr.162/2015 Numirea temporară a domnului David Ştefan în funcţia de director general adjunct asistenţă socială la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.208/2016
Hotărârea nr.161/2015 Aprobarea Protocolului de parteneriat  între Consiliul Judeţean Buzău, Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă (APDD) Agenda 21 şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) pentru  derularea proiectului„Guvernare incluzivă”
Hotărârea nr.160/2015 Aprobarea unor protocoale de colaborare între Consiliul Judeţean Buzău şi parteneri instituţionali pentru implementarea proiectelor cod SMIS 48373 şi 48379
Hotărârea nr.159/2015 Prorogarea termenului de numire temporară în funcţia de Director General Adjunct Economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a doamnei COJOCEA MIHAELA
Hotărârea nr.158/2015 Prorogarea termenului de numire temporară în funcţia de Director General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a domnului VINTILESCU-BELCIUG ADRIAN
Hotărârea nr.157/2015 Încetarea numirii temporare a doamnei IUGA ALINA în funcţia de Director General Adjunct Asistenţă Socială al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr.156/2015 Aprobarea Protocolului de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău şi Societatea INSOFT Development & Consulting S.R.L. Bucureşti
Hotărârea nr.155/2015 Aprobarea Convenţiei de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău şi Asociaţia „Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale” (CRIPS) Bucureşti
Hotărârea nr.154/2015 Stabilirea unor măsuri în implementarea proiectului „Siguranţă prin Achiziţia de Vehicule Eficiente în intervenţiile pentru situaţii de urgentă – SAVE”, Cod SMIS 55002
Hotărârea nr.153/2015 Aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de coorganizator al evenimentului cultural „Tabăra de Sculptură Măgura 45 de ani de la prima ediţie”
Hotărârea nr.152/2015* Modificarea poziţiei 8510 din Inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Buzău
Notă pentru îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul anexei la H.C.J. Buzău nr. 152/2015
Hotărârea nr.151/2015 Aprobarea participării la cursuri de perfecţionare a consilierilor judeţeni din cadrul  Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.150/2015 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.149/2015 Aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.148/2015 Aprobarea modificării nivelului unui post de execuţie contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.147/2015 Completarea Programului de achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2015
Hotărârea nr.146/2015 Repartizarea unor sume din bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România
Hotărârea nr.145/2015 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău pe anul 2015
Hotărârea nr.144/2015 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat
Hotărârea nr.143/2015 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
Hotărârea nr.142/2015 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Teatrului “George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.141/2015 Rectificarea  a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Muzeului judeţean Buzău
Hotărârea nr.140/2015 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Judeţean de Urgentă Buzău
Hotărârea nr.139/2015 Rectificarea a II-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015
Hotărârea nr.138/2015 Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul II 2015 pe cele două secţiuni
Hotărârea nr.137/2015 Eliberarea din funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Buzău a domnului Romanescu Cristinel

IUNIE 2015:

Hotărârea nr.136/2015 Respingerea eliberării din funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Buzău a domnului Romanescu Cristinel
Hotărârea nr.135/2015 Respingerea achiziţionării de către Judeţul Buzău a imobilului proprietate privată situat în municipiul Buzău, strada Pompiliu Ştefu, nr. 1, judeţul Buzău
Hotărârea nr.134/2015 Respingerea achiziţionării de către Judeţul Buzău a cotei părţi din imobilul proprietate privată situat în municipiul Buzău, strada Bistriţei, nr. 45, judeţul Buzău
Hotărârea nr.133/2015 Aprobarea protocolului de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău şi Departamentul pentru Egalitate  de Şanse între Femei şi Bărbaţi
Hotărârea nr.132/2015 Aprobarea primirii în calitate de membru asociat în  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” a comunei Săhăteni
Hotărârea nr.131/2015 Modificarea unor anexe la Monografia economico-militară a Judeţului Buzău
Hotărârea nr.130/2015 Aprobarea convenţiei de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău şi Consiliul Judeţean al Elevilor Buzău
Hotărârea nr.128/2015 Aprobarea unei modificări în statul de funcţii al SC „Domenii Prest Serv” SRL Buzău
Hotărârea nr.129/2015 Aprobarea colaborării Consiliului Judeţean Buzău cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău în aplicarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
Hotărârea nr.127/2015 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Muzeului judeţean Buzău
Hotărârea nr.126/2015 Aprobarea modificării nivelului unor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.125/2015 Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Judeţului Buzău pe anul 2015 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România
Hotărârea nr.124/2015 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr.123/2015 Rectificarea I a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015
Hotărârea nr.122/2015 Aprobarea repartizării unei sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al Judeţului Buzău pe anul 2015 oraşului Nehoiu
Hotărârea nr.121/2015 Respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea Politicii tarifare 2015/2016 pe aria de operare a Companiei de Apă SA Buzău
Hotărârea nr.120/2015 Aprobarea parteneriatului Consiliului Județean buzău cu Inspectoratul Școlar al Județului Buzău și Consiliul Județean al Elevilor Buzău pentru organizarea și desfășurarea Adunării Generale a Consiliului Național al Elevilor Buzău, 10-14 iulie 2015
Hotărârea nr.119/2015 Aprobarea unor măsuri în implementarea proiectului ”Program de intervenții integrate pentru șomeri certitudinea unui viitor durabil” promovat în cadrul POS ”Dezvoltarea Resurselor Umane”, Axa Prioritară 5 ”Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.1 ”Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”
Hotărârea nr.118/2015 Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 282/19.12.2014 privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a valorii masei verzi pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2015 la nivelul Județului Buzău;

MAI 2015:

Hotărârea nr.117/2015 Validarea rezultatului concursului organizat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău pentru ocuparea postului vacant de Şef secţie obstetrică-ginecologie I
Hotărârea nr.116/2015 Aprobarea numărului de personal, numărului de funcţii publice, organigramei şi statului de funcţii pentru Camera Agricolă Judeţeană Buzău
* Modificată prin Hotărârea nr.230/2016
Hotărârea nr.115/2015 Aprobarea Protocolului de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău şi Fundaţia „Prieteni pentru tine” Bucureşti
Hotărârea nr.114/2015 Aprobarea furnizării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a unui serviciu social, contra cost, copiilor şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special, aflaţi în familie
Hotărârea nr.113/2015 Aprobarea participării în anul 2015 a Teatrului „George Ciprian” Buzău în cadrul Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional
Hotărârea nr.112/2015 Modificarea Programului de achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2015
Hotărârea nr.111/2015 Stabilirea destinaţiei imobilului proprietate publică a Judeţului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Chiristigii, nr. 3
Hotărârea nr.110/2015 Modificarea art. 2, alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 87/2015 privind aprobarea partene-riatului între Consiliul Judeţean Buzău şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Buzău pentru organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naţionale de Tehnologia Informaţiei şi Comunicării, Buzău, 14-17 mai 2015
Hotărârea nr.109/2015 Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Judeţului Buzău pe anul 2015 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România
Hotărârea nr.108/2015 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli din fonduri nerambursabile (sursa D) pentru anul 2015 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr.107/2015 Aprobarea contului de execuţie a exerciţiului bugetar al Judeţului Buzău pe anul 2014
Hotărârea nr.106/2015 Aprobarea organizării de către Consiliul Județean Buzău a unor manifestări dedicate Zilei Internaționale a Copilului 1 IUNIE
Hotărârea nr.105/2015 Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de coorganizator al ediției a VI-a a Cupei Liceelor Focus TV
Hotărârea nr.104/2015 Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău cu fonduri din bugetul Județului Buzău la achiziționarea de către Spitalul Județean de Urgență Buzău a unui echipament de rontgendiagnostic
Hotărârea nr.103/2015 Aprobarea repartizării unei sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2015 comunei Smeeni
Hotărârea nr.102/2015 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 14/2015 privind utilizarea în anul 2015 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2014

APRILIE 2015:

Hotărârea nr.101/2015 Aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Judeţului Buzău şi a Planului de acţiune, 2014-2020
*Modificată prin Hotărârea nr.112/2016, Hotărârea nr. 272/2016; Completată prin Hotărârea nr.130/2018; Anexa nr. 5 este completată prin Hotărârea nr.233/2018
*Completată prin Hotărârea nr.139/2019 , Hotărârea nr.184/2019
Hotărârea nr.100/2015 Aprobarea iniţierii procedurii de cumpărare a unui teren în suprafaţă de 500 mp. situat în municipiul Buzău, strada Victoriei, nr. 14
Hotărârea nr.99/2015 Înlocuirea reprezentantului Consiliului Judeţean Buzău în echipa de implementare a proiectului „Siguranţa prin Achiziţia de Vehicule Eficiente în intervenţiile pentru situaţii de urgenţă – SAVE”, în cadrul POR – AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie3.3 – Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă
Hotărârea nr.98/2015 Aprobarea Raportului privind realizarea la sfârşitul anului 2014 a măsurilor prevăzute în Programul de gestiune a calităţii aerului pentru poluantul pulberi în suspensie PM – 10 pentru zona Buzău (municipiul Buzău şi comuna Vadu Paşii) şi zona Rm. Sărat (municipiul Rm. Sărat şi comunele Valea Râmnicului, Topliceni, Grebănu, Podgoria)
Hotărârea nr.97/2015 Aprobarea licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 122 – Varlaam – Buzău Autogara Eurocar Service, operatorului de transport SC ROTRANS DANI SRL
Hotărârea nr.96/2015 Aprobarea licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 076 Buzău Autogara Eurocar Service – Verneşti – Ciobănoaia, operatorului de transport SC DUCTRANS SRL
Hotărârea nr.95/2015 Aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru unele trasee din Programul judeţean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent judeţului Buzău, cu valabilitate începând cu data de 01.01.2014, operatorilor de transport declaraţi câştigători la şedinţa de atribuire electronică din 07.04.2015
Hotărârea nr.94/2015 Aprobarea colaborării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău cu Asociaţia „Lindenfeld” Bucureşti, pentru implementarea Programului educaţional „Ajungem Mari”, destinat copiilor beneficiari de servicii sociale
Hotărârea nr.93/2015 Aprobarea organizării de către Consiliul Judeţean Buzău a unor activităţi sportive dedicate zilei de 2 mai – Ziua Naţională a Tineretului
Hotărârea nr.92/2015 Constatarea încetării calităţii de membru asociat al asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” a municipiilor Buzău, Rm. Sărat, oraşului Nehoiu şi comunei Gălbinaşi
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.226/2016
Hotărârea nr.91/2015 Aprobarea trecerii din domeniul public al judeţului Buzău în domeniul public al comunei Murgeşti a cantonului situat pe teritoriul comunei Murgeşti
Hotărârea nr.90/2015 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.89/2015 Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
* Modificată prin Hotărârea nr.129/2017, Hotărâre nr.222/2017Hotărârea nr.295/2017; Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.13/2018
Hotărârea nr.88/2015 Aprobarea actualizării Programului de achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2015
* Modificată anexa prin Hotărârea nr.112/2015
Hotărârea nr.87/2015 Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Buzău şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Buzău pentru organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naţionale de Tehnologia Informaţiei şi Comunicării, Buzău, 14-17 mai 2015
* Modificat art.2, alin. 1 prin Hotărârea nr. 110/2015
Hotărârea nr.86/2015 Aprobarea asumării de către Consiliul Judeţean Buzău a cofinanţării proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni–Podul Muncii, judeţul Buzău” promovat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală
Hotărârea nr.85/2015 Repartizarea unor sume din bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 pentru unele unităţi locale de cult religios recunoscute în România
Hotărârea nr.84/2015 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.83/2015 Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul I 2015 pe cele două secţiuni
Hotărârea nr.82/2015 Respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare a unui teren în suprafață de 500 mp situat în municipiul Buzău, strada Victoriei nr. 14
Hotărârea nr.81/2015 Aprobarea constituirii Comisiei pentru negocierea prețului de cumpărare a imobilelor proprietate privată situate în municipiul Buzău, strada Bistriței nr.45 și strada Pompiliu Ștefu nr.1
Hotărârea nr.80/2015 Aprobarea listei asociațiilor/fundațiilor cărora li se acordă subvenții de la bugetul propriu al Județului Buzău în anul 2015 pentru activități de asistență socială, conform Legii nr.34/1998
Hotărârea nr.79/2015 Aprobarea Acordului între Oficiul francez pentru imigrație și integrare și Consiliul Județean Buzău destinat implementării proiectului de reinserție a familiilor cetățenilor români aparținând minorității rome, revenite din Franța
Hotărârea nr.78/2015 Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău cu fonduri din bugetul Județului Buzău, la achiziționarea de către Spitalul Județean de Urgență Buzău a unui computer tomograf
Hotărârea nr.77/2015 Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău
*Anexa 2 modificată prin Hotărârea nr.148/2015; Modificată prin Hotărârea nr. 36/2016Hotărârea nr. 89/2016Hotărârea nr.172/2016Hotărârea nr. 182/2016, Hotărârea nr.201/2016,  Hotărârea nr. 10/2017; Anexele 1 și 2 se modifică prin Hotărârea nr.297/2016; Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.129/2017

MARTIE 2015:

Hotărârea nr.76/2015 Modificarea numărului de personal,organigramei şi statului de funcţii la SC Domenii Prest Serv SRL Buzău
Hotărârea nr.75/2015 Aprobarea bugetului şi contului de profit şi pierderi la SC Domenii Prest Serv SRL Buzău
Hotărârea nr.74/2015 Înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al Liceului Special pentru Deficienţi de vedere Buzău
Hotărârea nr.73/2015 Desemnarea Camerei Agricole Judeţene Buzău pentru emiterea avizului consultativ în vederea eliberării atestatului de producător
Hotărârea nr.72/2015 Reorganizarea Comisiei paritare pentru formularea propunerilor de atribuire a traseelor cuprinse în Programul judeţean de transport rutier de persoane prin curse regulate
Hotărârea nr.71/2015 Revocarea, desemnarea şi validarea unui consilier judeţean ca membru în componenţa Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău
Hotărârea nr.70/2015 Însuşirea Planului strategic pentru anul 2015 al Au-torităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău
Hotărârea nr.69/2015 Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.131/2017
Hotărârea nr.68/2015 Aprobarea participării Direcţiei Generale de Asis-tenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, în calitate de partener al Fundaţiei „Lumina” Brăila, la promovarea şi implementarea proiectului „Centru regional de asistare” în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român
Hotărârea nr.67/2015 Aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, în calitate de partener al Asociaţiei „VOX CIVICA” Buzău, la promovarea şi implementarea proiectului „Centru local de economie socială – HELP”, în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român
Hotărârea nr.66/2015 Aprobarea colaborării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău şi Organizația umanitară ”CONCORDIA” București
Hotărârea nr.65/2015 Aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr.64/2015 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza DALI – pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea structurală şi funcţională a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău”
Hotărârea nr.63/2015 Aprobarea trecerii din domeniul public al judeţului Buzău în domeniul public al comunelor Glodeanu Sărat şi Glodeanu Siliştea a sistemelor de alimentare cu apă
*Notă pentru îndreptarea unei erori materiale la H.C.J.Buzău nr.63/2015
Hotărârea nr.62/2015 Aprobarea protocolului anual – 2015 între Consiliul Judeţean Buzău şi Crucea Alb Galbenă – filiala Buzău
Hotărârea nr.61/2015 Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Buzău, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău şi Colegiul Naţional „Bogdan Petriceicu Hasdeu” pentru organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naţionale de Astronomie şi Astrofizică, ediţia a XIII-a
Hotărârea nr.60/2015 Aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de coorganizator al manifestărilor cultural-artistice “Zilele Buzăului” – Ediţia a XI-a
*Notă pentru îndreptarea unei erori materiale la H.C.J.Buzău nr.60/2015
Hotărârea nr.59/2015 Stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială, precum şi pentru copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale
* Abrogată prin Hotărârea nr.145 din 2022
Hotărârea nr.58/2015 Completarea şi modificarea Programului de achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău pe anul 2015
Hotărârea nr.57/2015 Completarea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2015 – Camera Agricolă Judeţeană Buzău şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.56/2015 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Muzeului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.55/2015 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Camerei Agricole Judeţene Buzău
Hotărârea nr.54/2015 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat
Hotărârea nr.53/2015 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr.52/2015 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă  Buzău pe anul 2014
Hotărârea nr.51/2015 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.50/2015 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Muzeului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.49/2015 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Bibliotecii Judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.48/2015 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.47/2015 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat
Hotărârea nr.46/2015 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău
Hotărârea nr.45/2015 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Liceului Special pentru Deficienţi de vedere Buzău
Hotărârea nr.44/2015 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive pe anul 2014
Hotărârea nr.43/2015 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
Hotărârea nr.42/2015 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
Hotărârea nr.41/2015 Rectificarea definitivă a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2014
Hotărârea nr.40/2015 Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Ene Dumitru

FEBRUARIE 2015:

Hotărârea nr.39/2015 Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Pițigoi Ionuț Robert și declararea ca vacant a unui mandat de consilier județean
Hotărârea nr.38/2015 Constituirea unei comisii speciale a Consiliului Judeţean Buzău pentru monitorizarea serviciului de transport public prin curse regulate speciale la nivelul Judeţului Buzău
Hotărârea nr.37/2015 Actualizarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a Judeţului Buzău
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 276/2016
Hotărârea nr.36/2015 Actualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţie a asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul judeţului pentru activităţi de asistenţă socială, conform Legii nr. 34/1998
* Încetat aplicabilitatea prinHotărârea nr. 43/2016
Hotărârea nr.35/2015 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul Buzău – Săpoca şi retur operatorului de transport SC IANIC TRANS SRL
Hotărârea nr.34/2015 Aprobarea documentului strategic Master Plan pentru „Extinderea şi reabilitarea Infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Buzău” – formă revizuită
Hotărârea nr.33/2015 Aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău pentru activităţi nonprofit de interes general
Hotărârea nr.32/2015 Aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău în anul 2015
Hotărârea nr.31/2015 Aprobarea Programului de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2015
* Actualizată prin Hotărârea nr.88/2015, Modificată prin Hotărârea nr. 112/2015;  Hotărârea nr.147/2015
Hotărârea nr.30/2015 Aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău şi, respectiv, a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în anul 2015
Hotărârea nr.29/2015 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Camerei Agricole Judeţene Buzău
Hotărârea nr.28/2015 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat
Hotărârea nr.27/2015 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr.26/2015 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă  Buzău pe anul 2015
Hotărârea nr.25/2015 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.24/2015 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Muzeului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.23/2015 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Bibliotecii Judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.22/2015 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.21/2015 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău
Hotărârea nr.20/2015 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm.Sărat
Hotărârea nr.19/2015 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău
Hotărârea nr.18/2015 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive pe anul 2015
Hotărârea nr.17/2015 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
Hotărârea nr.16/2015 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
Hotărârea nr.15/2015 Aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015
Hotărârea nr.14 BIS/2015 Revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 254/2013 pentru aprobarea asigurării managementului Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău de către manager – persoană juridică
Hotărârea nr.14/2015 Aprobarea utilizării în anul 2015 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2014
*Modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.102/2015

IANUARIE 2015:

Hotărârea nr.13/2015 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul  Pleşcoi-Berca-Ojasca-Buzău şi retur, operatorului de transport SC MILLENIUM  TRANS SRL
Hotărârea nr.12/2015 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul  Movila Banului-Buzău şi retur, operatorului de transport  SC ELY SAM TRANS RAPID  SRL
Hotărârea nr.11/2015 Desemnarea înlocuitorului reprezentantului Judeţului Buzău în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situaţii de Urgenţă la care unitatea administrativ-teritorială – Judeţul Buzăi este membru fondator/asociat 
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.228/2016
Hotărârea nr.10/2015 Aprobarea primirii în calitate de membru asociat în  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” a comunei Gura Teghii
Hotărârea nr. 9/2015 Aprobarea primirii în calitate de membru asociat în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” a comunei Vadu Paşii
Hotărârea nr. 8/2015 Aprobarea colaborării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău cu unele organizaţii neguvernamentale
Hotărârea nr. 7/2015 Aprobarea promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău în calitate de partener al proiectului “Acţiuni inovative de dezvoltare personală şi integrare socială activă a tinerilor din sistemul de protecţie a copilului” în cadrul Programului RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”
Hotărârea nr. 6/2015 Aprobarea parteneriatului Consiliului Judeţean Buzău cu Asociaţia “Vox Civic” Buzău, comuna Verneşti şi Institutul pentru Politici Publice Bucureşti în promovarea proiectului “Centru comunitar de resurse pentru romii din Cândeşti” în cadrul Fondului ONG România, componenta 2 – Justiţie Socială
Hotărârea nr. 5/2015 Aprobarea prelungirii valabilităţii Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Buzău, Centrul Cultural Francofon şi Institutul Francez din România
* Actualizată prin Hotărârea nr.19/2017
Hotărârea nr. 4/2015 Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr. 3/2015 Aprobarea structurii reţelei şcolare a învăţământului special la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2015-2016
Hotărârea nr. 2/2015 Darea în administrarea Liceului Tehnologic “Victor Frunză” Rm. Sărat pe perioadă determinată, a unui imobil aflat în proprietatea publică a judeţului Buzău, situat în municipiul Rm. Sărat, strada Micşunelelor, nr. 9
* Abrogată prin Hotărârea nr.16/2021
Hotărârea nr. 1/2015 Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare stabilit în anul 2014