Schituri din judeţul Buzău

 

Bogate în istorie, mereu gata să primească pelerinii ce caută să-şi ostoiască dorul de cele sfinte, vă îndemnăm să vizitaţi minunatele schituri din judeţul Buzău.

 

SCHITUL CIOBĂNOAIA

Schitul Ciobănoaia este atestat documentar, întâia oară, în anul 1700, sub numele de Schitul Apşoara. Biserica de lemn a schitului, având hramul „Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon”, a fost ctitorită, spre sfârşitul secolului al XVII-lea, de un boier buzoian, căpitanul de dorobanţi Dragomir Băncescu, al cărui mormânt se află în interiorul sfântului locaş. În anii 2007-2008, la Schitul Ciobănoaia a fost zidit un nou lăcaş de cult – paraclisul cu hramul „Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi”.

Adresa: sat Ciobănoaia, comuna Merei, judeţul Buzău

Hramul tradiţional: 27 iulie – Sf. Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon

Indicații de orientare: Accesul se face de pe DJ 205 (la graniţa dintre localităţile Ciobănoaia şi Zoreşti) pe drumul comunal special amenajat – 2 km.

Distanțe:

 • 17 km – de municipiul Buzău
 • 155 km – de Braşov
 • 115 km – de Bucureşti
 • 10 km – de Centrul de Informare Turistică Sărata Monteoru

Pentru vizionarea unui material video despre Schitul Ciobănoaia, vă rugăm să accesați următorul link: https://youtu.be/afNZC08y1Hg

 

SCHITUL CETĂŢUIA 

Schitul Cetăţuia este nu numai un loc deosebit de pitoresc, ci, mai ales, o mică vatră de sihăstrie, datând probabil din secolul al XVIII-lea. Biserica veche a schitului, cu hramul „Schimbarea la Faţă”, a fost ridicată, în anii 1857-1865, de un călugăr din Mănăstirea Ciolanu, Iosif, vieţuitor în acest loc pustnicesc, împreună cu alţi câţiva monahi, fiind ajutat de către episcopul Filotei al Buzăului şi de creştini binefăcători. În anii 2007-2008, a fost ridicat paraclisul schitului, cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”, şi s-au construit un altar de vară şi o nouă clopotniţă.

Adresa: comuna Tisău, judeţul Buzău

Hramul: 6 august – Schimbarea la faţă a Domnului

Indicații de orientare: Accesul se face de pe DN 10 Buzău – Braşov, de la monumentul „Fântâna lui Mihai Viteazul” se intră pe DJ 203G sau dinspre Verneşti – Tisău, pe DJ 100H, apoi pe DJ 203G (pe lângă Mănăstirea Ciolanu şi Tabăra de sculptură Măgura).

Distanțe:

 • 35 km – de municipiul Buzău
 • 155 km – de Braşov
 • 123 km – de Bucureşti
 • 8 km – de Centrul de Informare Turistică Măgura

 

SCHITUL «Sfinţii Arhangheli» BERCA

Schitul “Sfinții Arhanghel” – Berca a fost ctitorit de stolnicul Mihalcea Cândescu şi soţia sa – Alexandrina Cantacuzino, în anul 1694. În perioada 1984-1987, biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a fost consolidată, iar pictura actuală (care a înlocuit-o pe cea originală realizată de cunoscutul zugrav Pârvu Mutu) este opera conducătorului şcolii de zugravi de la Buzău – pitarul Nicolae Teodorescu. Cunoscut şi sub denumirea de Mănăstirea-cetate Berca schitul este amplasat pe un vârf de deal la intrarea în localitatea cu acelaşi nume, având o largă deschidere spre pădurile seculare din apropiere, motiv pentru care istoricii o consideră o veritabilă poartă fortificată a Văii Buzăului. Schitul a fost conceput ca mănăstire de tip cetate, curtea centrală şi biserica fiind împrejmuite cu ziduri mari de cărămidă, asemenea celorlalte aşezăminte brâncoveneşti. Este schit de maici şi de curând a fost renovat.

Adresa: strada Bisericii, nr. 130, Berca, comuna Berca, judeţul Buzău

Hram: 8 noiembrie – Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil

Indicații de orientare: Accesul se face de pe DN 10 Buzău – Braşov, din dreptul localităţii Sătuc, apoi pe DJ 203L, localitatea Berca.

Distanțe:

 • 22 km – de municipiul Buzău
 • 140 km – de Braşov
 • 130 km – de Bucureşti

 

SCHITUL SĂSENI

Schitul Săseni, metoc eparhial, este continuatorul în timp al fostului Schit Apşoara – ctitorit pe la anul 1700. Este ctitoria arhiepiscopului Epifanie din anul 1996. Aici a fost construită o biserică având două hramuri:„Sfântul Prooroc Ilie” şi „Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon”. Pe lângă corpul de chilii şi casa eparhială, au mai fost construite anexe gospodăreşti, inclusiv o cramă.

Adresa: satul Săseni, comuna Verneşti, judeţul Buzău

Hramul: 20 iulie – Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul

Indicații de orientare: Accesul se face de pe DJ 205 (Verneşti – Zoreşti) pe drumul comunal special amenajat.

Distanțe:

 • 13 km – de municipiul Buzău
 • 151 km – de Braşov
 • 118 km – de Bucureşti

 

SCHITUL SFÂNTUL NIFON

Schitul Nifon a fost înfiinţat în anul 1811 de ierodiaconul Nifon de la Mănăstirea Ciolanu. Schitul a fost ridicat pe un teren donat de vătaful Niţu Finţescu. O a doua biserică, mai mare, a fost ridicată în anul 1842 de clucerul Nicolae Pieleanu. În anul 1864 schitul este desfiinţat. La sfârşitul secolului XIX, în incinta schitului se va amenaja un spital de boli pulmonare. Schitul Sfântul Nifon este reactivat în anul 1990.

Adresa:  Nifon, comuna Măgura, judeţul Buzău

Hramuri: Sfântul Pantelimon şi Izvorul Tămăduirii

Indicații de orientare: Accesul se face de pe DN 10 Buzău – Braşov, de la monumentul „Fântâna lui Mihai Viteazul” se intră pe DJ 203G.

Distanțe:

 • 32 km – de municipiul Buzău
 • 130 km – de Braşov
 • 140 km – de Bucureşti
 • 4 km – de Centrul de Informare Turistică Măgura

 

Informaţii utile:

Pentru informaţii detaliate poate fi contactată şi ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ŞI VRANCEI

Adresa: Aleea Episcopiei, nr. 3, municipiul Buzău, jud. Buzău, cod 120024

Tel./Fax: 0238-413608

E-mail: arhiepiscopiabzvn@yahoo.com, contact@arhiepiscopiabzvn.ro

Website: www.arhiepiscopiabzvn.ro

 

Ştiaţi că…

…La Schitul Cetăţuia Regele Carol I, cel dintâi rege al României, este pictat pe peretele de apus al bisericii vechi. El este considerat unul dintre ctitorii acestui sfânt locaş, după ce în urma unei vizite la schit a decis să plătească lucrările de pictură din banii săi personali.

Schitul Berca, cunoscut şi ca Mănăstirea-cetate Berca, avea în trecut tuneluri săpate în pământ pentru refugiul din calea năvălirilor otomane. Două tuneluri plecau din pivniţa stăreţiei – unul spre nord, care ieşea în pădure şi altul spre est, care ieşea la aproape 50 m depărtare de ziduri, în coasta dealului.

 

Galerie foto:

Foto – sursa : Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei