Valea Nișcovului

 

Scurtă descriere

Cadrul natural, varietatea şi complexitatea peisajului, la care se adaugă un adevărat tezaur istoric, oferă locuri încântătoare pentru ochi, minte şi suflet turiştilor care vizitează Valea Nişcovului.

Traseul turistic propus se desfăşoară de-a lungul drumului judeţean 100H şi trece prin localităţile Verneşti, Nişcov, Cârlomăneşti, Mierea, Grăjdana, Izvoranu, Leiculeşti, Haleş, Tisău, putându-se încheia la monumentul „Fântâna lui Mihai Viteazul” de la Măgura.

La numai 10 km de Buzău se află satul Verneşti. Aici se găseşte ansamblul Bisericii „Buna Vestire” – monument istoric, cu arhitectură ecleziastică, zidită de Jupânii Jipa şi Lefter, fii ai logofătului Stanciu Vernescu, în perioada 1714-1721, în timpul domniilor lui Ştefan Cantacuzino şi a lui Nicolae Mavrocordat în Ţara Românească.

Cetatea dacică de la Cârlomănești, situată în apropiere de satul cu acelaşi nume, a fost parţial reconstruită de arheologi şi, începând cu anul 2014 a devenit prima cetate de tip davă din ţara noastră organizată ca muzeu în aer liber. Aşezat pe o terasă înaltă, în punctul “Cetăţuia”, situl arheologic adăposteşte vestigii de locuire din epoca bronzului (Cultura Monteoru), ale civilizaţiei fierului din prima epocă Hallstatt şi din epoca dacică, fiind cercetat arheologic încă din 1967 şi până în prezent. Aici a fost descoperită celebra statuetă din lut denumită „Lupul de la Cârlomăneşti”.

Pentru iubitorii de istorie, ruinele Cetăţuii de la Cucuiata se află pe dealul Cucuiata, la mai puţin de 1 km de satul Grăjdana. Ctitorie a Doamnei Neaga – soţia lui Mihnea Turcitul (1577-1583, 1585-1591)  aceasta a fost folosită ca turn de observare a Văii Nişcovului până la râul Buzău.

Dacă vă doriţi distracţie, sport, strategie, la ieşirea din Grăjdana, pe drumul spre Izvoranu, amplasat într-un cadru de vis, vă aşteaptă un teren de paintball. Cu o suprafaţă de 5500 mp de pajişte cu păşune dar şi zonă împădurită, terenul este presărat cu numeroase obstacole.( Informaţii şi rezervări: 0765264246)

La numai 25 km de Buzău, între localităţile Valea Sălciilor şi Izvoranu există unicul traseu omologat de motocros din judeţul Buzău, o atracţie deosebită pentru iubitorii de motocros, enduro, fiind şi un punct de plecare pentru drumeţii moto. Aici este şi loc de campare pentru rulote.

În satul Izvoranu poate fi văzută biserica „Sf. Nicolae”, monument istoric, fostă mănăstire domnească, ridicată în timpul lui Mihai Viteazul şi ctitorită de Luca din Cipru, mitropolitul Ţării Româneşti.

Mănăstirea Barbu, situată în satul Leiculești, comuna Tisău este un alt obiectiv ce poate fi vizitat pe Valea Nișcovului, la numai 30 km de Buzău. Având hramul „Sf. Nicolae”, aceasta a fost construită între anii 1662-1669 și poartă numele ctitorului său, căpitanul Barbu Bădeanu.

Mănăstirea fortificată Bradu, monument istoric, este situată în satul Haleș, pe malul stâng al pârâului Nișcov. Cunoscută şi drept „Cetatea Doamnei Neaga”, ea a  fost construită în secolul XVI de boierii din familiile Cândeşti şi Pătârlăgeni. A doua denumire provine de la faptul că soţia domnitorului Mihnea Turcitu, Doamna Neaga, a fost cea care a refăcut-o. În anul 1640, Radu Cândescu a construit ziduri de incintă pentru a proteja complexul de atacurile turcilor. Ansamblul de la Mănăstirea Bradu cuprinde zidurile de incintă, turnurile de apărare de la colţuri, ruinele vechilor chilii şi ale spaţiilor pentru locuit, Casa Domnească (construită de Constantin Brâncoveanu la începutul secolului XVIII) şi biserica cu hramul ”Sfântul Dumitru”. Pentru vizionarea unui material video despre Mănăstirea fortificată Bradu, vă rugăm să accesați următorul link: https://youtu.be/oVgLYqc4eUs

La jumătatea drumului dintre Tisău și Măgura se află Mănăstirea Ciolanu şi Tabăra de sculptură în piatră.

Mănăstirea Ciolanu este cea mai veche aşezare monahală din judeţul Buzău, atestată documentar încă din secolul al XVI-lea. Are două biserici, biserica veche cu hramul „Sfântul Gheorghe” fiind ridicată de Doamna Neaga, soția voievodului muntean Mihnea Turcitul. Mânăstirea adăposteşte multe din icoanele pictate de renumitul pictor Gheroghe Tăttărescu, nepot al lui Nicolae Teodorescu Pitarul, cel care a pictat biserica mare şi a condus Şcoala de pictură de la Buzău, la jumătatea secolului XIX. La muzeul mânăstirii, colecţie de artă bisericească, pot fi admirate obiecte de cult şi veşminte bisericeşti, exponate din secolele XVIII-XIX, iar biblioteca aşezământului monahal are un fond de carte românească rară. Pentru vizionarea unui material video despre Mănăstirea Ciolanu, vă rugăm să accesați următorul link: https://youtu.be/oQjbhIXuNdw

În imediata vecinătate se află Muzeul „Tabăra de sculptură în piatră Măgura”, unul dintre cele mai frumoase proiecte artistice, fiind cel mai mare ansamblu de statui în aer liber. Tabăra de sculptură  a fost înfiinţată în anul 1970 și a marcat cele 16 veacuri de atestare documentară a Buzăului. Proiectul s-a desfăşurat timp de 16 ediţii, în care 16 sculptori au realizat un număr de 256 de sculpturi în piatră. Pentru vizionarea unui material video despre Muzeul „Tabăra de sculptură în piatră Măgura”, vă rugăm să accesați următorul link: https://youtu.be/lV0wkHSjCP4

Schitul Cetățuia se află la aproximativ 40 minute mers pe jos, prin pădure, de Tabăra de sculptură Măgura. Clădită în 1854, biserica din incinta schitului a fost sfinţită în 1868, an în care a fost zugrăvită la ordinul şi pe cheltuiala regelui Carol I, al cărui portret se găseşte pictat şi astăzi în interior.

Schitul Nifon, înfiinţat în 1811, este un alt monument istoric ce poate fi văzut.

La intersecţia  drumului 203G (Haleş – Măgura) cu drumul naţional DN10 Buzău-Brașov, pe raza localităţii Ciuta, se află „Fântâna lui Mihai Viteazul”. Monumentul a fost ridicat în anul 1975, când s-au sărbătorit 375 de ani de la trecerea domnitorului Mihai Viteazul pe Valea Buzăului către Ardeal. Fântâna marchează locul unde domnitorul şi oastea lui au poposit o noapte, în octombrie 1599. Amplasat într-un punct de largă perspectivă asupra Văii Buzăului, monumentul este realizat de sculptorul Gheorghe Coman, unul din iniţiatorii Taberei de sculptură în aer liber de la Măgura. Pentru vizionarea unui material video despre Fântâna lui Mihai Viteazul, vă rugăm să accesați următorul link: https://youtu.be/YaZZ2AEdfDQ

 

Indicaţii de orientare :

–  DJ 100H (Verneşti – Haleş) 

–  DJ 203G (Haleş – Ciuta) până la intersecţia cu DN 10 (Buzău – Braşov)

 

Lungime traseu :

Buzău – Verneşti – Nişcov – Cârlomăneşti – Mierea – Grăjdana – Izvoranu – Leiculeşti – Haleş – Tisău – Ciuta (“Fântâna lui Mihai Viteazul”) – 45 km

 

Ştiaţi că…

  • … în antichitate, pe vremea lui Burebista, aşezarea dacică de la Cârlomăneşti a fost o importantă şi mare davă  – centru politic, economic şi religios pentru comunităţile geto-dacice din zona Buzăului.
  • … la Izvoranu este singura biserică de mir din România – Biserica „Sf. Nicolae” – care adăposteşte mormântul unui episcop şi mitropolit. Este vorba despre mormântul lui Luca din Cipru, episcop al Buzăului şi Mitropolit al Ţării Româneşti în vremea lui Mihai Viteazul.
  • … Mănăstirea Bradu a fost loc de refugiu, în mai multe rânduri, pentru domnitorul Constantin Brâncoveanu şi familia acestuia. Aceştia s-au ascuns aici în anii 1703, 1708, 1711 când domnitorul era căutat de turci.
  • … la Mănăstirea Ciolanu a fost descoperit în anul 1888 primul exemplar, cunoscut atunci, al Tetraevanghelului lui Coresi, tipărit la Târgovişte în 1560-1561, aflat astăzi în Biblioteca Academiei Române.
  • … Regele Carol I a vrut a vrut iniţial să ridice Castelul Peleş pe dealul Cetăţuia, în apropierea schitului Cetăţuia.

 

Galerie foto