Anunț public

Anunț public – Reabilitare DJ 102C km 33+832-45+209, limita jud. Prahova – Buda Crăciunești – Scărișoara – Bărăști (DN10), județul Buzău

Consiliul Județean Buzău, titularul proiectului Reabilitare DJ 102C km 33+832-45+209, limita jud. Prahova – Buda Crăciunești – Scărișoara – Bărăști (DN10), județul Buzău anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Buzău – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate, pentru proiectul sus menționat propus a fi amplasat în jud. Buzău, com. Cislăi, satele: Bărăști, Scărișoara, Buda Crăciunești.