Concurs 07.05.2018

Consiliul Judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, după cum urmează:

  • consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul buget, impozite, taxe, evidenţă patrimoniu şi monitorizare unităţi subordonate, Direcţia economică;
  • consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul buget, impozite, taxe, evidenţă patrimoniu şi monitorizare unităţi subordonate, Direcţia economică;
  • referent, clasa III, gradul profesional debutant la Serviciul buget, impozite, taxe, evidenţă patrimoniu şi monitorizare unităţi subordonate, Direcţia economică;
  • consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul de informatică, Direcţia economică;
  • consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul urbanism, autorizări şi planificare teritorială, Direcţia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în data de 7 mai 2018, ora 1000– proba scrisă.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 20 de zile de la data publicării (până la data de 24.04.2018 inclusiv), la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – Consiliul judeţean Buzău.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografiile stabilite se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului judeţean Buzău – www.cjbuzau.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – tel. 0238/713697; 0238/414112 – int. 134.

Anunt concurs și condiții de participare 07.05.2018


Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare organizat în data de 07.05.2018

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 07.05.2018

Rezultatul contestației formulată la concursul de recrutare organizat în data de 07.05.2018

Rezultatul interviului desfășurat în data de 10.05.2018 la concursul de recrutare organizat în data de 07.05.2018

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 07.05.2018