Concurs 15.09.2021

Consiliul judeţean Buzău organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău pentru următoarele funcţii publice:

  • consilier, clasa I, gradul profesional superior la compartimentul administrare domeniu public şi privat din cadrul Direcţiei pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;
  • consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior la Biroul disciplina în construcţii din cadrul Direcţiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism;
  • consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul achiziţii publice şi contracte – compartimentul achiziţii directe şi contracte.

Examenul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Buzău, B-dul N. Bălcescu nr. 48, după cum urmează:

  • proba scrisă: 15.09.2021, ora 1000;
  • proba interviu: se va susţine într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

           Examenul se organizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Partea a VIa, Titlul II; Partea a IXa art. 618, alin. (22), cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

           Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 20 de zile de la data afişării, respectiv până la data de 01.09.2021 (inclusiv) la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău.

Condiții de participare și bibliografie concurs 15 septembrie 2021

Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău
Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău
Rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău