Concurs 19.03.2020

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de „Şef birou, gradul II – Biroul gestiuni și aprovizionare, Direcția economică” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în data de 19 martie 2020, ora 1000 – proba scrisă.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 11 martie 2020 (inclusiv), la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – Consiliul judeţean Buzău.

Concursul se va desfășura după cum urmează:

  • selecția dosarelor: 12 – 13.03.2020;
  • proba scrisă: 19.03.2020, ora 10oo;
  • proba interviu: 24.03.2020, ora 10oo.

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării postului contractual de conducere vacant de șef de birou la Biroul gestiuni și aprovizionare

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării postului contractual de conducere vacant de șef de birou la Biroul gestiuni și aprovizionare

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării postului contractual de conducere vacant de șef de birou la Biroul gestiuni și aprovizionare

Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării postului contractual de conducere vacant de șef de birou la Biroul gestiuni și aprovizionare

Condiții de participare și Bibliografie concurs 19.03.2020