Concurs 25.03.2021

           Consiliul judeţean Buzău organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău pentru următoarele funcţii publice:

  • consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, Direcția de dezvoltare regională;
  • inspector, clasa I, gradul profesional principal la Biroul disciplina în construcții, Direcţia pentru amenajarea teritoriului și urbanism.

Examenul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Buzău, B-dul  N. Bălcescu nr. 48, după cum urmează:

  • proba scrisă :  25 martie 2021, ora 1000;
  • proba interviu : se va susţine într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

           Examenul se organizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Partea a VIa, Titlul II; Partea a IXa art. 618, alin. (22), cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

           Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 20 de zile de la data afişării,  respectiv până la data de 15 martie 2021 (inclusiv) la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău.

        Condiții de participare și bibliografie concurs 25.03.2021