Anunț public

Consiliul Județean Buzău , în calitate de autoritate publică tutelară, prin Comisia de selecție a candidaților pentru Consiliul de Administrație al Societății DOMENII PREST SERV SRL, organizează procesul de recrutare/selecție pentru cele trei poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății DOMENII PREST SERV SRL.

Planul de selecție – componentă inițială