Situații financiare

Bugetul propriu al Județului Buzău

2019

Bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2019 - Hotărârea nr.49/2019


2018

Bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2018 - Hotărârea nr.26/2018


2017

Bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2017 - Hotărârea nr.61/2017

Buget pe surse financiare (începând cu anul 2015)

Bugetul local detaliat
Rapoarte de execuție bugetară
Bilanțuri contabile
Situația drepturilor salariale
Salariile de bază / Indemnizațiile lunare pentru personalul plătit din fonduri publice
Situații fiscale (UAT = Județul Buzău)
Extras din Raportul de follow-up al Curții de Conturi a României
Contractele de creditare