Situații financiare

Bugetul propriu al Județului Buzău

Bugetul propriu al județului Buzău

Buget pe surse financiare (începând cu anul 2015)

Bugetul local detaliat
Rapoarte de execuție bugetară
Bilanțuri contabile
Situația drepturilor salariale
Salariile de bază / Indemnizațiile lunare pentru personalul plătit din fonduri publice
Situații fiscale (UAT = Județul Buzău)
Extras din Raportul de follow-up al Curții de Conturi a României
Contractele de creditare