Situații financiare

Bugetul propriu al Județului Buzău

2019

 


2018

Bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2018 (Hotărârea nr.26/2018)


2017

Bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2017 (Hotărârea nr.61/2017)

Buget pe surse financiare (începând cu anul 2015)

Bugetul local detaliat
Rapoarte de execuție bugetară
Bilanțuri contabile
Situația drepturilor salariale
Salariile de bază / Indemnizațiile lunare pentru personalul plătit din fonduri publice

Anexa cuprinzând salariile de bază / indemnizațiile lunare pentru personalul plătit din fonduri publice (funcții de demnitate publică, funcții publice, personal contractual) din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău, la data de 30 septembrie 2018

Hotărârea nr.326/2017 pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului Județean Buzău - familia ocupațională ”Administrație” începând cu data de 1 ianuarie 2018

Situații fiscale (UAT = Județul Buzău)
Extras din Raportul de follow-up al Curții de Conturi a României
Contractele de creditare