Situații financiare

Bugetul propriu al Județului Buzău

2018

Bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2018 (Hotărârea nr.26/2018)


2017

Bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2017 (Hotărârea nr.61/2017)

Buget pe surse financiare (începând cu anul 2015)

Bugetul local detaliat
Rapoarte de execuție bugetară
Bilanțuri contabile
Situația drepturilor salariale
Salariile de bază / Indemnizațiile lunare pentru personalul plătit din fonduri publice

Anexa cuprinzând salariile de bază / indemnizațiile lunare pentru personalul plătit din fonduri publice (funcții de demnitate publică, funcții publice, personal contracual) din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău

Hotărârea nr.326/2017 pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului Județean Buzău - familia ocupațională ”Administrație” începând cu data de 1 ianuarie 2018

Situații fiscale (UAT = Județul Buzău)
Extras din Raportul de follow-up al Curții de Conturi a României
Contractele de creditare