Situații financiare

Bugetul propriu al Județului Buzău
Bugetul local detaliat
Rapoarte de execuție bugetară
Bilanțuri contabile
Situația drepturilor salariale
Situații fiscale (UAT = Județul Buzău)
Extras din Raportul de follow-up al Curții de Conturi a României
Contractele de creditare