Hotărâri CJ 2011

Hotărârile Consiliului Județean Buzău din anul 2011:

232 Hotărârea nr.232/2011 Numirea conducerii interimare la Teatrul „George Ciprian” Buzău
*Modificată prin Hotărârea nr.137/2016
231 Hotărârea nr.231/2011 Încetarea contractului de management al doamnei ŢEPUŞ MARINELA, Directorul Teatrului „George Ciprian” Buzău, cu acordul părţilor
230 Hotărârea nr.230/2011 Modificarea unor posturi din statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău (anexa poate fi studiată la cam. 44 Serviciul Cancelarie)
229 Hotărârea nr.229/2011 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
228 Hotărârea nr.228/2011 Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Buzău şi Mânăstirea Răteşti în vederea promovării proiectului „Restaurare, consolidare, punere în valoare şi introducere în circuitul turistic a Complexului Arhitectural Medieval al Mânăstirii” în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum şi crearea şi modernizarea infrastructurii conexe
227 Hotărârea nr.227/2011 Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul IV pe cele două secţiuni
226 Hotărârea nr.226/2011 Stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2012
Notă îndreptare erori materiale
Notă îndreptare erori materiale anexa nr.4
225 Hotărârea nr.225/2011 Aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în data de 21 noiembrie 2011
224 Hotărârea nr.224/2011 Însuşirea Strategiilor de vizitare şi a Planurilor de Management pentru ariile naturale protejate/siturile de importanţă comunitară ROSCI0190 PENTELEU şi ROSCI0229 SIRIU
Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
223 Hotărârea nr.223/2011 Aprobarea iniţierii de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău a procedurii de externalizare a serviciu-lui nemedical de preparare şi distribuire a hranei la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
222 Hotărârea nr.222/2011 Modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.198/2011
221 Hotărârea nr.221/2011 Aprobarea modificării nivelului unor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
220 Hotărârea nr.220/2011 Aprobarea trecerii unui mijloc fix construcţie – anexă a bunului imobil cu destinaţia „Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău” din domeniul public al judeţului Buzău în domeniul privat al judeţului Buzău
219 Hotărârea nr.219/2011 Darea în administrarea Serviciului de ambulanţă al judeţului Buzău a bunurilor imobile cu teren aferent proprietate publică a judeţului Buzău în care îşi desfăşoară activitatea

* Se completează prin Hotărârea nr.318/2017

218 Hotărârea nr.218/2011 Aprobarea documentaţiei de evaluare „Raport de evaluare şi reevaluare a activelor fixe corporale aflate în domeniul public şi privat al judeţului Buzău care nu se amortizează – terenuri”
Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
217 Hotărârea nr.217/2011 Rectificarea a V-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
216 Hotărârea nr.216/2011 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Şcolii de Arte şi Meserii Rm. Sărat
215 Hotărârea nr.215/2011 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Şcolii Speciale de Arte şi Meserii Buzău
214 Hotărârea nr.214/2011 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Liceului pentru deficienţi de vedere Buzău
213 Hotărârea nr.213/2011 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
212 Hotărârea nr.212/2011 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Centrului judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău
211 Hotărârea nr.211/2011 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Teatrului „G.Ciprian” Buzău
210 Hotărârea nr.210/2011 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat
209 Hotărârea nr.209/2011 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
208 Hotărârea nr.208/2011 Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
207 Hotărârea nr.207/2011 Rectificarea a V-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2011
206 Hotărârea nr.206/2011 Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al judeţului Buzău în vederea organizării şi desfăşurării unor acţiuni dedicate Zilei Naţionale a României 2011
205 Hotărârea nr.205/2011 Aprobarea constituirii unui drept de uz şi a unui drept de servitute în favoarea SC „GDF SUEZ ENERGY ROM” SA şi SC „DISTRIGAZ SUD REŢELE” SRL
Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
204 Hotărârea nr.204/2011 Aprobarea modificării bugetului proiectului „Reabilitare Muzeul Judeţean Buzău
203 Hotărârea nr.203/2011 Aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru unele trasee cuprinse în Programul judeţean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent judeţului Buzău pentru perioada 01.07.2008 30.04.2013
Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
202 Hotărârea nr.202/2011 Atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
201 Hotărârea nr.201/2011 Aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi a Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Buzău
*Abrogată prin Hotărârea nr. 165/2020
200 Hotărârea nr.200/2011 Transmiterea fără plată de la Consiliul Judeţean Buzău la Crucea Roşie Română Filiala Buzău a celor două autovehicule date în folosinţă gratuită
199 Hotărârea nr.199/2011 Numirea temporară a doamnei Neguţ Cristina în funcţia de conducere de Director general adjunct economic la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
198 Hotărârea nr.198/2011 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
197 Hotărârea nr.197/2011 Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2012 pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole Judeţene Buzău
196 Hotărârea nr.196/2011 Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2012 pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene de Evidebţă a Persoanelor Buzău
195 Hotărârea nr.195/2011 Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2012 pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău
194 Hotărârea nr.194/2011 Stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2011 la nivelul judeţului Buzău
193 Hotărârea nr.193/2011 Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
192 Hotărârea nr.192/2011 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Şcolii Speciale de Arte şi Meserii Buzău
191 Hotărârea nr.191/2011 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Liceului pentru Deficienţi de Vedere Buzău
190 Hotărârea nr.190/2011 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat
189 Hotărârea nr.189/2011 Rectificarea a V-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
188 Hotărârea nr.188/2011 Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2011
187 Hotărârea nr.187/2011 Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul III 2011 pe cele două secţiuni
186 Hotărârea nr.186/2011 Aprobarea avizului dat de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în data de 23 septembrie 2011
185 Hotărârea nr.185/2011 Aprobarea iniţierii procedurii de asociere a unităţilor administrativ-teritoriale – judeţul Buzău şi municipiul Buzău în vederea realizării în comun a  Centrului Cultural „I.C. Brătianu”;
184 Hotărârea nr.184/2011 Actualizarea baremurilor de decontare a cheltuielilor de hrană efectuate de asistenţii maternali profesionişti pentru copiii/tinerii aflaţi în plasament sau încredinţare
183 Hotărârea nr.183/2011 Stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/asistat pentru persoanele adulte şi adulte cu handicap provenind din alte judeţe şi protejate în instituţii de asistenţă socială organizate la nivel judeţean
182 Hotărârea nr.182/2011 Aprobarea baremurilor de dotări specifice şi a costului mediu lunar de întreţinere aferente sistemului de protecţie a persoanelor adulte şi adulte cu handicap protejate în instituţiile de asistenţă socială organizate la nivel judeţean
Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
181 Hotărârea nr.181/2011 Aprobarea unor limite maxime de cheltuieli cu bunuri şi servicii  precum şi a baremurilor de dotări specifice sistemului de protecţie a copilului în instituţiile de asistenţă socială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
180 Hotărârea nr.180/2011 Stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială organizate la nivel judeţean
179 Hotărârea nr.179/2011 Numirea domnului Socol Dumitru în funcţia publică de conducere de Director executiv la Camera Agricolă Judeţeană Buzău
* Modificată prin Hotărârea nr. 91/2016, Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 91/2016
178 Hotărârea nr.178/2011 Aprobarea modificării nivelului unor posturi vacante din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
177 Hotărârea nr.177/2011 Darea în folosinţă gratuită a unor ATVuri către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” Buzău şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău
* Modificată și completată prin Hotărârea nr.185/2019
176 Hotărârea nr.176/2011 Aprobarea unei modificări în componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism a judeţului Buzău
175 Hotărârea nr.175/2011 Atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
174 Hotărârea nr.174/2011 Reorganizarea Comisiei paritare pentru formularea propunerilor de atribuire a traseelor cuprinse în Progra-mul de transport judeţean şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia
173 Hotărârea nr.173/2011 Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 39/25.02.2011 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău în anul 2011
172 Hotărârea nr.172/2011 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
171 Hotărârea nr.171/2011 Rectificarea I  a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău
170 Hotărârea nr.170/2011 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi promovarea Culturii Tradiţionale „Chircu Menelas” Buzău
169 Hotărârea nr.169/2011 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Muzeului judeţean „Al. I. Odobescu” Buzău
168 Hotărârea nr.168/2011 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău
167 Hotărârea nr.167/2011 Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
166 Hotărârea nr.166/2011 Rectificarea a III-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2011
165 Hotărârea nr.165/2011 Completarea art.3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.85/30.05.2011 privind completarea Programului de achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2011 şi aprobarea contractării unui credit furnizor
164 Hotărârea nr.164/2011 Completarea Programului de achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2011
163 Hotărârea nr.163/2011 Rectificarea III a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buză
162 Hotărârea nr.162/2011 Rectificarea II a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2011
161 Hotărârea nr.161/2011 Aprobarea selectării, evaluării şi angajării în reţeaua de asistenţi maternali profesionişti din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a 20 de persoane, cu susţinerea financiară a Fundaţiei “SERA ROMÂNIA”
160 Hotărârea nr.160/2011 Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Căminului pentru persoane vârstnice “Alecu Bagdat” Rm. Sărat din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei pentru anul 2011
Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
159 Hotărârea nr.159/2011 Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap Rm. Sărat din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei pentru anul 2011
Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
158 Hotărârea nr.158/2011 Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului case de tip familial şi Centrul de zi “Piticii” Rm. Sărat din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
157 Hotărârea nr.157/2011 Actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău
156 Hotărârea nr.156/2011 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Notă privind îndreptarea erorii materiale la Anexa H.C.J.Buzău nr.156/2011
155 Hotărârea nr.155/2011 Aprobarea numărului de beneficiari pe tipuri de servicii specializate furnizate, numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat
Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
154 Hotărârea nr.154/2011 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru “Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău”, pentru stabilirea contribuţiei Consiliului Judeţean Buzău şi asumarea responsabilităţilor acestuia la promovarea proiectului în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale – formă finală
153 Hotărârea nr.153/2011 Primirea unor noi membri şi actualizarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO Buzău 2009” la care judeţul Buzău este asociat
Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
152 Hotărârea nr.152/2011 Aplicarea art.45 alin.(3) şi (31) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.211/2016
151 Hotărârea nr.151/2011 Aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a drumului comunal DC 79 situat pe raza administrativ-teritorială a comunelor Măgura şi Pârscov
150 Hotărârea nr.150/2011 Trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Buzău a imobilului situat în municipiul Buzău, str. Pompiliu Ştefu nr.1, judeţul Buzău
149 Hotărârea nr.149/2011 Renunţarea la externalizarea serviciului de management în cadrul proiectului “Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Liceul pentru deficienţi de vedere Buzău”
148 Hotărârea nr.148/2011 Stabilirea unor măsuri în implementarea proiectului “Valorificarea deşeurilor din construcţii şi demolări din judeţul Buzău” LIFE 10 ENV/RO/727 în cadrul Programului LIFE + Politici de Mediu şi Guvernare
Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
147 Hotărârea nr.147/2011 Aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în data de 22 iulie 2011
146 Hotărârea nr.146/2011 Repartizarea sumei de 11.200 lei din bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2011 bugetului local al comunei Balta Albă pentru proiectul “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
145 Hotărârea nr.145/2011 Modificarea nivelului unei funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău
144 Hotărârea nr.144/2011 Eliberarea din funcţia de Director general adjunct economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a doamnei Vişteanu Cecilia
142 Hotărârea nr.142/2011 Aprobarea reorganizării unor structuri funcţionale pentru protecţia persoanelor adulte din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
141 Hotărârea nr.141/2011 Aprobarea reorganizării unor structuri funcţionale pentru protecţia copilului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
140 Hotărârea nr.140/2011 Aprobarea concesionării suprafeţei de teren de 2.078 mp. din terenul aferent Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău Societăţii Comerciale “Internaţional HealtCare System” S.A. Bucureşti, în vederea construirii unui Centru medical de dializă
* Încetat aplicabilitatea pe data încheierii, în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare prin Hotărârea nr.180/2019
138 Hotărârea nr.138/2011 Completarea unor poziţii din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău
* Modificată prin Hotărârea nr.66/2018
137 Hotărârea nr.137/2011 Renunţarea la externalizarea serviciului de management în cadrul proiectului “Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Şcoala Specială nr.2 Buzău”
Notă privind îndreptarea erorii materiale la H.C.J.Buzău nr.137/2011
136 Hotărârea nr.136/2011 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Buzău
135 Hotărârea nr.135/2011 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
134 Hotărârea nr.134/2011 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
133 Hotărârea nr.133/2011 Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul II 2011 pe cele două secţiuni
132 Hotărârea nr.132/2011 Aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Direcţia Generală Anticorupţie şi Consiliul Judeţean Buzău
Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
131 Hotărârea nr.131/2011 Aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al judeţului Buzău”
*Abrogată prin Hotărârea nr.104/2020
130 Hotărârea nr.129/2011 Aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în data de 23 iunie 2011
128 Hotărârea nr.127/2011 Aprobarea modificării nivelului unor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău
128 Hotărârea nr.128/2011 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
127 Hotărârea nr.126/2011 Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Buzău
Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
126 Hotărârea nr.125/2011 Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Buzău
Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
125 Hotărârea nr.124/2011 Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii la Teatrul “George Ciprian” Buzău
Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
124 Hotărârea nr.123/2011 Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii la Biblioteca judeţeană “Vasile Voiculescu” Buzău
Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
123 Hotărârea nr.122/2011 Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii la Muzeul judeţean “Al. I. Odobescu” Buzău
Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
122 Hotărârea nr.121/2011 Aprobarea valorilor de inventar stabilite pentru unele bunuri aparţinând domeniului public de interes judeţean – drumuri judeţene şi terenuri
Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
121 Hotărârea nr.120/2011 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
120 Hotărârea nr.119/2011 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat
119 Hotărârea nr.118/2011 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Şcolii Speciale de Arte şi Meserii Rm.Sărat
118 Hotărârea nr.117/2011 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Liceului pentru Deficienţi de Vedere Buzău
117 Hotărârea nr.116/2011 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Şcolii Speciale de Arte şi Meserii Buzău
116 Hotărârea nr.115/2011 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
115 Hotărârea nr.114/2011 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău
114 Hotărârea nr.113/2011 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Muzeului judeţean “Al. I. Odobescu” Buzău
113 Hotărârea nr.112/2011 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului “G. Ciprian” Buzău
112 Hotărârea nr.111/2011 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
111 Hotărârea nr.110/2011 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
110 Hotărârea nr.109/2011 Rectificarea I a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2011
109 Hotărârea nr.107/2011 Aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în data de 24 mai 2011
108 Hotărârea nr.106/2011 Numirea directorului/managerului Muzeului Judeţean “Al. I. Odobescu” Buzău
Anexele nr. 1, 2 şi 3 pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
107 Hotărârea nr.105/2011 Aprobarea modificării nivelului unor funcţii publice din cadrul Camerei Agricole Judeţene Buzău
106 Hotărârea nr.104/2011 Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău
105 Hotărârea nr.103/2011 Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
104 Hotărârea nr.102/2011 Primirea unor noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” la care judeţul Buzău este membru asociat
Anexele nr. 1 şi 2 pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
103 Hotărârea nr.101/2011 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
102 Hotărârea nr.100/2011 Aprobarea contului de execuţie al fondului de rulment pe anul 2010
101 Hotărârea nr.99/2011 Aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2010
Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
100 Hotărârea nr.98/2011 Completarea Programului de achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2011
99 Hotărârea nr.97/2011 Primirea unui nou membru şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” la care judeţul Buzău este membru asociat
Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
98 Hotărârea nr.96/2011 Aprobarea Contractului de Asistenţă pentru Proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Buzău”
 Anexa poate fi studiată la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
97 Hotărârea nr.95/2011 Aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în data de 27 aprilie 2011
96 Hotărârea nr.94/2011 Aprobarea Planului de colaborare a Consiliului Judeţean Buzău cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău, Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Buzău, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Asociaţia “Vulcanii Noroioşi”
*Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.72/2018
95 Hotărârea nr.93/2011 Aprobarea Planului de analiză şi acoperirea riscurilor la nivelul judeţului Buzău formă actualizată pentru anul 2011
Anexa poate fi studiată la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
94 Hotărârea nr.92/2011 Aprobarea actualizării Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2011 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
93 Hotărârea nr.91/2011 Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
92 Hotărârea nr.90/2011 Aprobarea listei asociaţiilor/fundaţiilor cărora li se acordă subvenţii de la bugetul propriu al judeţului Buzău în anul 2011 conform Legii nr.34/1998
91 Hotărârea nr.89/2011 Aprobarea propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unui tronson al drumului comunal DC 41 aflat pe teritoriul administrativ al comunelor Săhăteni şi Năeni
90 Hotărârea nr.88/2011 Completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public de interes al judetului Buzău
89 Hotărârea nr.87/2011 Aprobarea concesionării prin licitaţie a unei suprafeţe de teren din terenul aferent Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău în vederea construirii unui centru medical de dializă
Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
88 Hotărârea nr.86/2011 Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul I 2011
87 Hotărârea nr.85/2011 Completarea Programului de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2011 şi aprobarea contractării unui credit furnizor
86 Hotărârea nr.84/2011 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii privind modernizarea/ reabilitarea unor drumuri de interes judeţean
85 Hotărârea nr.83/2011 Aprobarea rezultatului final al evaluării proiectului de management şi a contractului–cadru de management la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Buzău
84 Hotărârea nr.82/2011 Aprobarea rezultatului final al evaluării proiectului de management şi a contractului–cadru de management la Centrul judeţean pentru Conservarea şi promovarea Culturii Tradiţionale Buzău
83 Hotărârea nr.81/2011 Aprobarea rezultatului final al evaluării proiectului de management şi a contractului–cadru de management la Biblioteca judeţeană „V. Voiculescu” Buzău
82 Hotărârea nr.80/2011 Aprobarea rezultatului final al evaluării proiectului de management şi a contractului–cadru de management la Teatrul „George Ciprian” Buzău
81 Hotărârea nr.79/2011 Aprobarea participării în anul 2011 a Consiliului Judeţean Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
80 Hotărârea nr.78/2011 Completarea echipei/unităţii de implementare a proiectelor „Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0190 PENTELEU” şi “Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0229 SIRIU” aflate în etapa de implementare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, 2007 – 2013, Axa prioritară 4
79 Hotărârea nr.77/2011 Aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în data de 18 martie 2011
78 Rectificare la H.C.J. nr.76/2011
77 Hotărârea nr.76/2011 Aprobarea actualizării Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru perioada 2008-2013 pentru judeţul Buzău
76 Hotărârea nr.75/2011 Aprobarea primului Raport privind măsurile realizate în 2010 din Programul de gestiune a calităţii aerului privind poluantul pulberi în suspensie – PM 10 pentru zona Buzău (municipiul Buzău şi comuna Vadu Paşii) şi zona Rm.Sărat (municipiul Rm.Sărat şi comunele Valea Râmnicului, Topliceni, Grebănu, Podgoria)
Anexa la Hotărârea nr.75/2011
75 Hotărârea nr.74/2011 Aprobarea Regulamentului judeţean de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului
74 Hotărârea nr.73/2011 Actualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţie a asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul judeţului, conform Legii nr.34/1998
73 Hotărârea nr.72/2011 Revocarea/desemnarea unui membru în Comisia pentru Protecţia Copilului Buzău
72 Hotărârea nr.71/2011 Reorganizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a judeţului Buzău şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia
*Încetat aplicabilitatea art.1, alin.(1) prin Hotărârea nr.129/2016
71 Hotărârea nr.70/2011 Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.193/18.12.2009 privind aprobarea promovării cererii de finanţare  pentru proiectul “Reducerea riscurilor la nivel judeţean printr-o mai bună comunicare în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă”, în cadrul  Programului Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Axa Prioritară 1 – Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul major de intervenţie 1.3  Imbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, Operaţiunea “Modul de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc.”
70 Hotărârea nr.69/2011 Aprobarea bugetului proiectului „Reabilitare Muzeul Judeţean Buzău” – formă actualizată
69 Hotărârea nr.68/2011 Stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău în anul 2011
68 Hotărârea nr.67/2011 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Camerei Agricole Judeţene Buzău
67 Hotărârea nr.66/2011 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Şcolii de Arte şi Meserii Rm. Sărat
66 Hotărârea nr.65/2011 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău
65 Hotărârea nr.64/2011 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Liceului pentru deficienţi de vedere Buzău
64 Hotărârea nr.63/2011 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Şcolii Speciale de Arte şi Meserii Buzău
63 Hotărârea nr.62/2011 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă  Buzău
62 Hotărârea nr.61/2011 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale “Chircu Menelaş” Buzău
61 Hotărârea nr.60/2011 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Teatrului “G. Ciprian” Buzău
60 Hotărârea nr.59/2011 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Muzeului judeţean “Al. I. Odobescu” Buzău
59 Hotărârea nr.58/2011 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Camerei Agricole Judeţene Buzău
58 Hotărârea nr.57/2011 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
57 Hotărârea nr.56/2011 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
56 Hotărârea nr.55/2011 Rectificarea definitivă a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2010
55    
54 Hotărârea nr.54/2011 Însuşirea Planului Strategic pentru anul 2011 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Buzău
53 Hotărârea nr.53/2011 Aprobarea modificării bugetului proiectului “Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare a Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi – Dumbrava minunată” promovat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău în cadrull POR 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.2.
52 Hotărârea nr.52/2011 Aprobarea unor modificări în componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a judeţului Buzău
51 Hotărârea nr.51/2011 Revocarea/validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău
50 Hotărârea nr.50/2011 Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Buzău în Consiliile de Administraţie ale instituţiilor de învăţământ special
49 Hotărârea nr.49/2011 Modificarea şi completarea componenţei unor comisii de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău
48 Hotărârea nr.48/2011 Aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism în data de 10 februarie 2011
47 Hotărârea nr.47/2011 Completarea echipei de monitorizare a proiectului “Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Şcoala specială nr.2 Buzău”  promovat în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 3
46 Hotărârea nr.46/2011 Completarea echipei de monitorizare a proiectului “Reabilitare Muzeul Judeţean Buzău” contractat din fonduri comunitare nerambursabile
45 Hotărârea nr.45/2011 Completarea echipei de monitorizare a proiectului “Reabilitarea Centrului de Asistenţă Medico-Socială Pogoanele, judeţul Buzău” promovat în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 3
44 Hotărârea nr.44/2011 Renunţarea la externalizarea serviciului de management în cadrul proiectului “Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău”
43 Hotărârea nr.43/2011 Aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Buzău şi Clubul Sportiv “RUGBY CLUB STEJARUL” Buzău
42 Hotărârea nr.42/2011 Stabilirea unor măsuri în exercitarea dreptului de administrare al Consiliului Judeţean Buzău pentru bunul imobil “Balastiera Verneşti”, bun ce aparţine domeniului public de interes judeţean
41 Hotărârea nr.41/2011 Transmiterea, fără plată, a unor autovehicule cu destinaţia transport şcolar de la Consiliul Judeţean Buzău la Consiliile locale ale comunelor care le au în folosinţă gratuită
40 Hotărârea nr.40/2011 Modificarea Hotărârii Consiliului judeţean nr.8/2011 privind aprobarea utilizării în anul 2011 a excedentului bugetului propriu al judeţului Buzău din anii precedenţi
39 Hotărârea nr.39/2011 Aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău în anul 2011
38 Hotărârea nr.38/2011 Aprobarea Programului de achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2011
Notă de rectificări de erori materiale la unele poziţii din anexa la HCJ Buzău nr. 38/2011
Notă de rectificări de erori materiale la unele poziţii din anexa la HCJ Buzău nr. 38/2011
37 Hotărârea nr.37/2011 Aprobarea Programului de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău în anul 2011
Anexa nr.2 poate fi studiată la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
36 Hotărârea nr.36/2011 Adoptarea “Strategiei de Dezvoltare a Turismului şi Agroturismului în judeţul Buzău 2010-2015” / Strategia de dezvoltare şi promovare a turismului şi agroturismului în judeţul Buzău 2010-2015
35 Hotărârea nr.35/2011 Aprobarea “Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Buzău 2007-2013”
Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Buzău 2007-2013 / Coperta / Cuprins / Caiet Anexe
34 Hotărârea nr.34/2011 Modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situaţii de Urgenţă, la care Consiliul Judeţean este membru asociat
33 Hotărârea nr.33/2011 Aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
32 Hotărârea nr.32/2011 Aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale “Chircu Menelaş” Buzău
31 Hotărârea nr.31/2011 Aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Biblioteca  Judeţeană “V. Voiculescu” Buzău
30 Hotărârea nr.30/2011 Aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Teatrul “George Ciprian” Buzău
29 Hotărârea nr.29/2011 Aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Buzău
28 Hotărârea nr.28/2011 Aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei cu principalele produse alimentare şi nealimentare raţionalizate, în caz de mobilizare sau război, al judeţului Buzău, pe anul 2011
27 Hotărârea nr.27/2011 Încetarea de drept a contractului de concesiune

perfectat între Consiliul Judeţean Buzău şi SC “REAL IMOB RESIDENCE” SRL Bucureşti având ca obiect “exploatare Balastiera Verneşti” judeţul Buzău

26 Hotărârea nr.26/2011 Aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Buzău şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
25 Hotărârea nr.25/2011 Revocarea/desemnarea unui membru în Comisia pentru protecţia copilului Buzău
24 Hotărârea nr.24/2011 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru “Reabilitarea Centrului de Asistenţă MedicoSocială Pogoanele, judeţul Buzău” pentru stabilirea contribuţiei Consiliului Judeţean Buzău şi asumarea responsabilităţilor acestuia la promovarea proiectului în cadrul Programului Operaţional Regional 2OO7-2013, Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Reabilitarea /modernizarea /dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” formă finală
23 Hotărârea nr.23/2011 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Camerei Agricole Judeţene Buzău
22 Hotărârea nr.22/2011 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Şcolii de Arte şi Meserii Rm. Sărat
21 Hotărârea nr.21/2011 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Liceului pentru deficienţi de Vedere Buzău
20 Hotărârea nr.20/2011 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Şcolii Speciale de Arte şi Meserii Buzău
19 Hotărârea nr.19/2011 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă  Buzău
18 Hotărârea nr.18/2011 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău
17 Hotărârea nr.17/2011 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Buză
16 Hotărârea nr.16/2011 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului “George Ciprian” Buzău
15 Hotărârea nr.15/2011 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Muzeului judeţean “Al.I. Odobescu” Buzău
14 Hotărârea nr.14/2011 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale “Chircu Menelaş” Buzău
13 Hotărârea nr.13/2011 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Bibliotecii Judeţene “V. Voiculescu” Buzău
12 Hotărârea nr.12/2011 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm.Sărat
11 Hotărârea nr.11/2011 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
10 Hotărârea nr.10/2011 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
9 Hotărârea nr.9/2011 Aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2O11
8 Hotărârea nr.8/2011 Aprobarea utilizării în anul 2011 a excedentului bugetului propriu al judeţului Buzău din anii precedenţi
7 Hotărârea nr.7/2011 Repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei de 15.946.000 lei compusă din suma de 7.922.000 lei reprezentând 20% din diferenţa de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor şi suma de 8.024.000 lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale rezultate din aplicarea gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pentru anul 2011
6 Hotărârea nr.6/2011 Repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei de 16.155.000 lei compusă din suma de 8.030.000 lei reprezentând 20% din diferenţa de 73% din cota de 21% din impozitul pe venit şi suma de 8.125.000 lei reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit rezultate din aplicarea gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2011
5 Hotărârea nr.5/2011 Aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Buzău a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor cu drumurile judeţene şi comunale în anul 2011
4 Hotărârea nr.4/2011 Alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Buzău
3 Hotărârea nr.3/2011 Validarea mandatelor unor consilieri judeţeni
2 Hotărârea nr.2/2011 Constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Scîntei Faustin–Doru
1 Hotărârea nr.1/2011 Constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al doamnei Manolescu Cecilia