Ședință 11.05.2022

Materialele aferente ședinței ordinare din data de 11 mai 2022:

Ordinea de zi:

 I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 85/04.05.2022 privind aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 86/04.05.2022 privind execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul I 2022 pe cele două secțiuni

Proiect de hotărâre nr. 87/04.05.2022 privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2021 – formă actualizată 1

Proiect de hotărâre nr. 88/04.05.2022 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2022

Proiect de hotărâre nr. 89/04.05.2022 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

Proiect de hotărâre nr. 90/04.05.2022 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 91/04.05.2022 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Muzeului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 92/04.05.2022 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 93/04.05.2022 privind suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unități de cult la nivelul județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 94/04.05.2022 privind aprobarea acordării de subvenții pentru activități de asistență socială de la bugetul Județului Buzău în anul 2022, conform Legii nr. 34/1998

Proiect de hotărâre nr. 95/04.05.2022 privind acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Buzău – formă actualizată

Proiect de hotărâre nr. 96/04.05.2022 pentru aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a unor responsabilități financiare pentru organizarea de către Institutul de Investigații a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a ediției 2022 a „Universității de Vară Sărat”

Proiect de hotărâre nr. 97/04.05.2022 pentru aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al Județului Buzău 2022 pentru organizarea ediției a IV-a a Festivalului „Buzău Fest” și a ediției a II-a a evenimentului „Zilele Chișinăului”

Proiect de hotărâre nr. 98/04.05.2022 pentru aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a responsabilității de cofinanțare a două proiecte de investiții ale Municipiului Chișinău, Republica Moldova

Proiect de hotărâre nr. 99/04.05.2022 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener al Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea unor evenimente culturale de interes județean

Proiect de hotărâre nr. 100/04.05.2022 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău cu calitatea de coorganizator cu Federația Sporturilor de Contact a Galei „Dynamite Fighting Show” – ediția a XV-a, Buzău, 24 iunie 2022

Proiect de hotărâre nr. 101/04.05.2022 privind aprobarea solicitării Inspectoratului Școlar Județean Buzău de tipărire a unei broșuri pentru promovarea învățământului profesional și tehnic la nivelul unităților de învățământ din județul Buzău

Proiect de hotărâre nr. 102/04.05.2022 pentru stabilirea și aprobarea plății unei recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul Județului Buzău – comuna Costești, sat Spătaru de o persoană fizică

Proiect de hotărâre nr. 103/04.05.2022 privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Glodeanu Siliștea a unor sectoare din drumul județean DJ 102 H aflat în administrarea Consiliului Judeţean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 104/04.05.2022 privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Berca a unei suprafețe de teren din drumul județean DJ 203L, situată în intravilanul comunei Berca

Proiect de hotărâre nr. 105/04.05.2022 privind transmiterea, fără plată a unui autovehicul din patrimoniul Județului Buzău, Unității Administrativ-Teritoriale comuna Glodeanu Siliștea

Proiect de hotărâre nr. 106/04.05.2022 pentru aprobarea concesionării unor terenuri aparținând domeniului privat al Județului Buzău prin licitație publică deschisă

Proiect de hotărâre nr. 107/04.05.2022 pentru aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare și Promovare a Turismului în Județul Buzău 2021-2030

Proiect de hotărâre nr. 108/04.05.2022 pentru aprobarea protocolului de colaborare între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău și  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în vederea asigurării funcției de informare și promovare a oportunităților de finanțare din fonduri nerambursabile, precum și a impactului Politicii de Coeziune în România prin Centrul de Informare pentru Investiții Europene

Proiect de hotărâre nr. 109/04.05.2022 pentru înlocuirea unor membri în componența Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 110/04.05.2022 pentru suspendarea aplicabilității Hotărârilor Consiliului Județean Buzău nr. 69/2022 și nr. 70/2022

Proiect de hotărâre nr. 111/04.05.2022 privind aprobarea unei modificări în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 112/04.05.2022 pentru aprobarea numărului total de posturi pe categorii, organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău – formă actualizată

Proiect de hotărâre nr. 113/04.05.2022 privind aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Biblioteca județeană „Vasile Voiculescu” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 114/04.05.2022 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobare primirii comunei Boldu

Proiect de hotărâre nr. 115/04.05.2022 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 31.05.2022

Proiect de hotărâre nr. 116/04.05.2022 pentru aprobarea formei actualizate a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul Județului Buzău aprobată prin art.2 al Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 256/2021

 

II. RAPOARTE, INFORMĂRI

1. Raport privind activitatea Autorității publice județene pe anul 2021

2. Raport privind activitatea Președintelui Consiliului Județean Buzău pe anul 2021

3. Raport de activitate pentru anul 2021 al Vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău, domnul Petre Adrian-Robert

4. Raport de activitate pentru anul 2021 al Vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău, domnul Rache Aurelian-Felix

5. Informare privind rezultatul evaluării activității în anul 2021 a managerilor de la Muzeul Județean Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău și Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău

SUPLIMENTAR

Proiect de hotărâre nr. 117/05.05.2022 pentru aprobarea închirierii unei suprafețe de teren proprietate privată a Județului Buzău, administrat de Consiliul Județean Buzău, situată în comuna Merei, satul Sărata Monteoru, Societății OMV Petrom SA, proprietară a conductei de alimentare cu gaze naturale a localității Sărata Monteoru

Proiect de hotărâre nr. 118/09.05.2022 privind aprobarea premierii sportivilor și antrenorilor componenți ai echipei de minivolei feminin a Clubului Sportiv Școlar Buzău

 

Video ședință: