Ședință 17.08.2023

Materialele aferente ședinței extraordinare Consiliului județean Buzău din data de 17 august 2023:

 

Ordinea de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 186/2023 pentru aprobarea rectificării a VII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 187/2023 pentru aprobarea alocării de la Fondul de rezervă bugetară al Consiliului Județean Buzău a sumei de 1.000.000 lei Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Mărăcineni cu titlu de ajutor pentru cheltuieli neeligibile în proiectul „Înființare sistem distribuție gaze naturale în satele Mărăcineni, Căpățânești și Potoceni aparținătoare comunei Mărăcineni, județul Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 188/2023 pentru aprobarea colaborării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău cu Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Buzău și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Rm. Sărat în scopul susținerii serviciilor publice de transport local, delegate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni” și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ATRAS” Rm. Sărat

 

Video ședință: