Ședință 18.05.2023

Materialele aferente ședinței extraordinare de îndată a Consiliului județean Buzău din data de 18 mai 2023.

 

Ordinea de zi:

Proiectul de hotărâre nr. 112/16.05.2023 pentru aprobarea documentației tehnico – economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico–economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F km. 0+000-8+800 și DJ 220A, km. 0+000-5+800, Sătuc – Policiori – Vulcanii Noroioși, județul Buzău” – formă finală.

 

Video ședință: