Ședință 26.04.2023

Materialele aferente ședinței ordinare a Consiliului județean Buzău din data de 26 aprilie 2023.

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 93/2023 privind execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul I 2023 pe cele două secțiuni

Proiect de hotărâre nr. 94/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022 – formă actualizată 3

Proiect de hotărâre nr. 95/2023 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 96/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

Proiect de hotărâre nr. 97/2023 pentru aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2023 pentru organizarea ediției a V-a a Festivalului „Buzău Fest” și a ediției a III-a a evenimentului „Zilele Chișinăului”

Proiect de hotărâre nr. 98/2023 pentru aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a cofinanțării a trei proiecte de investiții ale Consiliului Raional Soroca și respectiv Preturii Sectorului Botanica, din Republica Moldova

Proiect de hotărâre nr. 99/2023 pentru aprobarea organizării de către Consiliul Județean Buzău în parteneriat cu Asociația „Activ-Asociația suport pentru copii, tineri și grupuri/femei defavorizate” a ”Caravanei cu specialiști în domeniul sănătății” în unități administrativ-teritoriale ale județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 100/2023 privind aprobarea participării Consiliului Județean Buzău cu calitatea de coorganizator cu Federația Sporturilor de Contact al Galei „Dynamite Fightind Show”, ediția a XIX-a și al Cupei DFS Tellur, ediția a IV-a, Buzău, 13-14 mai 2023

Proiect de hotărâre nr. 101/2023 privind aprobarea încheierii a două protocoale de colaborare între Consiliul Județean Buzău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Proiect de hotărâre nr. 102/2023 privind aprobarea înființării, organizării și funcționării Comitetului Județean pentru Accelerarea Procesului de Dezinstituționalizare și de Prevenire a Instituționalizării la nivelul Județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 103/2023 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău” – forma actualizată

Proiect de hotărâre nr. 104/2023 pentru aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a Planului de administrare al administratorilor la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

Proiect de hotărâre nr. 105/2023 pentru aprobarea organizării evaluării finale a managementului la Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 106/2023 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 107/2023 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii, organigrama și statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 108/2023 pentru modificarea anexei nr. 1, nr.crt. 1-3 și anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 297/2022 privind stabilirea salariilor de bază lunare ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău – Familia ocupațională „Administrație”

Proiect de hotărâre nr. 109/2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 22.05.2023

SUPLIMENTAR

Proiect de hotărâre nr. 110/2023 privind modificarea art. 33 alin. (2) și (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău – formă actualizată, aprobat prin art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 19/2021

II. RAPOARTE

Raport privind activitatea autorității publice judeţene în anul 2022

Raport de activitate al Președintelui Consiliului Județean Buzău pentru anul 2022

Raport de activitate al Vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău Petre Aurelian-Robert pentru anul 2022

Raport de activitate al Vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău Rache Aurelian Felix pentru anul 2022

III. INFORMARE privind rezultatul evaluării activității în anul 2022 a managerului Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău.