Ședință 26.08.2019

Materialele aferente ședinței extraordinare a Consiliului Județean Buzău din 26.08.2019:

 

Dispoziția de convocare nr.250 din 22.08.2019 

Procesul Verbal al ședinței extraordinare din 26 august 2019

 

 

Proiectul de hotărâre care a fost supus aprobării:

 

1. Aprobarea repartizării unei sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2019 Municipiului Rm. Sărat