Ședință 28.03.2024

Materialele aferente ședinței ordinare din 28 martie 2024:

 

 

Ordine de zi:

 

I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 65/2024 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2024

Proiect de hotărâre nr. 66/2024 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 67/2024 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Muzeului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 68/2024 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 69/2024 privind aprobarea formei actualizate II a Programului de achiziții publice al proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană Vasile Voiculescu Buzău” Cod S.M.I.S., Contract de finanţare nr. 1539/12.03.2018

Proiect de hotărâre nr. 70/2024 privind aprobarea formei actualizate II a Programului de achiziții publice al proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat al Spitalului Județean de Urgență Buzău” Cod S.M.I.S. 126730 Contract de Finanțare nr. 4.593 din data de 22.07.2019

Proiect de hotărâre nr. 71/2024 privind aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții publice al proiectului „Dotarea cu Microbuze Școlare Verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău” cod 9 – PNRR/2023/C15/MEDU/l10, Contract de finanţare nr. ME11992/12.09.2023, nr. CJB15784/13.09.2023

Proiect de hotărâre nr. 72/2024 privind aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții publice al proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru unele unități de învățământ preuniversitar, precum și a unor unități conexe din Județul Buzău” cod F-PNRR-Dotări-2023-2601, Contract de finanţare 139DOT/2023

Proiect de hotărâre nr. 73/2024 privind aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții publice al proiectului „Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48”, Contract de finanţare nr. 561/G/GES/22.05.2023

Proiect de hotărâre nr. 74/2024 privind aprobarea formei actualizate II a Programului de achiziții publice al proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 75/2024 privind aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții publice al proiectului „Renovarea/modernizarea a 3 biblioteci locale pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT a 26 de biblioteci locale din județul Buzău”. Contract de finanțare MCID-DGGCPNRR nr. 760.210/20.11.2023

Proiect de hotărâre nr. 76/2024 privind aprobarea acordării de subvenții pentru activități de asistență socială de la bugetul Județului Buzău în anul 2024, conform Legii nr. 34/1998

Proiect de hotărâre nr. 77/2024 privind stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe raza teritoriului județului Buzău de către persoane fizice

Proiect de hotărâre nr. 78/2024 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener al Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea și desfășurarea ediției a XII-a a Proiectului „Măgura Art”, iulie 2024

Proiect de hotărâre nr. 79/2024 pentru aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a unor responsabilități financiare pentru organizarea ediției 2024 a „Universității de vară de la Rm. Sărat” de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

Proiect de hotărâre nr. 80/2024 pentru aprobarea unor cofinanțări ale Consiliul Județean Buzău pentru activități școlare

Proiect de hotărâre nr. 81/2024 privind aprobarea completării art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 97/2023 pentru aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a cofinanțării a trei proiecte de investiții ale Consiliului Raional Soroca și, respectiv Preturii Sectorului Botanica din Republica Moldova

Proiect de hotărâre nr. 82/2024 pentru stabilirea destinației imobilului din strada Chiristigii nr. 3, proprietatea publică a Județului Buzău, aflat în administrarea Consiliului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 83/2024 pentru aprobarea demolării imobilului proprietate privată a Județului Buzău situat în municipiul Rm.Sărat, strada Focșani, nr. 1B, județul Buzău

Proiect de hotărâre nr. 84/2024 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Ministerul Apărării Naționale pentru punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a ortofotoplanurilor în format digital pentru teritoriul administrativ al județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 85/2024 privind aprobarea modificării și actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care Județul Buzău este membru asociat

Proiect de hotărâre nr. 86/2024 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 87/2024 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 88/2024 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 89/2024 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierdere, repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2023 precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău pentru anul 2024

Proiect de hotărâre nr. 90/2024 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 02.04.2024

II. RAPOARTE

Raport privind activitatea desfășurată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Buzău în anul 2023

Raport privind situația gestionării bunurilor din proprietatea județului Buzău în anul 2023

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în cadrul Consiliului Județean Buzău în anul 2023

Raport anual privind transparența decizională în anul 2023

PROIECT SUPLIMENTAR


Proiect de hotărâre nr. 92/2024 pentru modificarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 232/2023 privind stabilirea costurilor medii lunare de întreținere, a contribuțiilor lunare de întreținere datorate și a baremelor de datorii specifice pentru persoanele adulte asistate în căminele pentru persoane vârstnice și alte centre din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

 

 

Video ședință: