Termeni și condiții de utilizare

Acceptarea condiţiilor
www.cjbuzau.ro este site-ul oficial al Consiliului Judeaţean Buzău realizat în vederea asigurării unei mai mari transparenţe şi o mai bună înţelegere a activităţilor acestei instituţii. Utilizarea site-ului presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.

Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului (denumit în continuare „Administrator”), fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează (denumite în continuare „Utilizatori”). Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.


Descrierea serviciilor
Prin intermediul secţiunilor sale, acest website oferă utilizatorilor informaţii, acte normative, decizii, hotărâri, reglementări şi ştiri referitoare la activitatea Consiliului Judeţean Buzău.


Serviciile electronice
În cadrul website-ului un serviciu electronic reprezintă o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăţi procesul de comunicare dintre cetăţeni şi Consiliul Judeţean Buzău.
Acest website oferă servicii electronice de informare, care asigură cetăţenilor, presei sau altor factori interesaţi acces uşor şi eficient la informaţii, facilitând consultarea documentelor emise de către Consiliul Judeţean Buzău.


Neangajarea răspunderii
Consiliul Judeţean Buzău întreţine acest website pentru a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp corectarea acestora.


Informaţia oferită:
• este exclusiv de natură generală;
• nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
• poate conţine legături web spre alte website-uri asupra conţinutului cărora Consiliul Judeţean Buzău nu deţine nici un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.
Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice. Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site. Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul website-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere. Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei Consiliul Judeţean Buzău de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile Consiliul Judeţean Buzău impuse de lege.


Reguli generale
Administratorul site-ului declară următoarele:
• va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului website-ului;
• va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
• pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.


Limitări de ordin tehnic ale serviciilor
Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.


Drepturile asupra conţinutului site-ului
Reproducerea materialelor de pe website este autorizată, cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.


Legătura cu alte site-uri
Website-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate de către Consiliul Judeţean Buzău utile în ceea ce priveşte conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea Consiliului Judeţean Buzău. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri. Consiliul Judeţean Buzău nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere pe site-ul său.


Încheierea acordului
Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.