| Contact  | Hartă site | Harta online a județului Buzău |

 

Consiliul Judeţean

Conducere (actualizat la 24.02.2017)

Componenţa (actualizat la 29.06.2017)

Comisii (actualizat la 28.06.2016)

Acte administrative adoptate (actualizat la 13.07.2017)

Şedinţe (actualizat la 20.07.2017)

 

Rapoarte de activitate a autorității publice județene (actualizat la 18.05.2016)

Rapoarte de activitate ale consilierilor județeni și ale comisiilor de specialitate (actualizat la 18.05.2017)

 

Monitorul Oficial al Județului Buzău (actualizat la 18.07.2017)

   Supliment - Rezultatele alegerilor locale din 05 iunie 2016 (actualizat la 11.07.2016)

 

Informații publice,

transparență decizională,

soluționare petiții

Buletin Informativ cuprinzând informații de interes public conform Legii nr. 544/2001 pentru anul 2017 (actualizat la 03.05.2017)

Rapoarte privind accesul la informațiile de interes public (Rapoarte conform Legii nr. 544/2001) (actualizat la 27.02.2017)

Transparența decizională (Rapoarte conform Legii nr. 52/2003) (actualizat la 27.02.2017)

Soluționarea petițiilor (Rapoarte conform O.G. nr.27/2002 aprobată prin Legea nr.233/2002) (actualizat la 27.02.2017)

-----------------------------------------

PROGRAMUL JUDEȚEAN DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE, AFERENT JUDEȚULUI BUZĂU, CU VALABILITATE ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2014, FORMA REPUBLICATĂ II

-----------------------------------------

Achiziții publice (actualizat la 25.07.2017)

Bugetul propriu al județului Buzău, aprobat prin Hotărârea nr.61/2017 (actualizat la 25.03.2017)

Situații fiscale (UAT=JUDEȚUL BUZĂU) (actualizat la 29.02.2016)

Buget local detaliat (actualizat la 11.07.2017)

Raport de execuție bugetară (actualizat la 11.07.2017)

Bilanț trimestrul 4 - 2016 (actualizat la 23.02.2017)

Bilanț trimestrul 2 - 2016 (actualizat la 27.09.2016)

Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii pentru personalul din cadrul instituției (actualizat la 13.10.2016)

-----------------------------------------

Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020 (publicat la 20.07.2017)

Certificate de urbanism și autorizații de construire (actualizat la 09.03.2016)

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău și Planul de Acțiuni 2014-2020 (actualizată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.272/22.11.2016) (actualizat la 22.11.2016)

-----------------------------------------

Formulare on-line

Formularul 230 pentru redirecționarea a 2% din impozitul pe venit către FUNDAȚIA COMMUNITAS BUZĂU (fundație a Consiliului Județean Buzău)

 

 

 

Declaraţii de avere şi interese

(publicate în baza Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative)

 

Consiliul Judeţean Buzău (2016-2020)

Aparatul de specialitate

Instituţii subordonate

 

Final de mandat:

Consiliul Judeţean Buzău (2012-2016)

Consiliul Judeţean Buzău (2008-2012)

Consiliul Judeţean Buzău (2004-2008)

Performanţele manageriale ale conducătorilor instituţiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău în anul 2008

 

Proiecte

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE

(ultima actualizare 23.09.2016)

PROIECTE ÎN MONITORIZARE

(ultima actualizare 23.09.2016)

CUSTODIE ARII NATURALE PROTEJATE PENTELEU (ROSCI0190) ŞI SIRIU (ROSCI0229)
(ultima actualizare 09.06.2016)

 

 

 

 

(ultima actualizare 08.05.2013)

 

 

(ultima actualizare 30.05.2017)

 

 

Biroul Teritorial Ploieşti

(ultima actualizare 25.07.2017)

 

 

 

Echipa de minifotbal a Consiliului Județean Buzău

Echipa de minifotbal a Consiliului Județean Buzău

 

 

Număr de vizitatori:
  url and counting visits

 

 

  curs valutar oferit de: curs valutar


 

 

ANUNŢURI PUBLICE

 

Prin Dispoziția Președintelui nr. 424/20.07.2017, Consiliul Județean Buzău este convocat în
ședință ordinară
joi, 27 iulie 2017, ora 09:00.

 

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse spre aprobare în ședința ordinară din 27 iulie 2017:

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul II 2017 pe cele două secțiuni

2. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 60/2017 privind aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016

3. Rectificarea a III-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017

4. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 a Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

5. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Muzeului Județean Buzău

6. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 77/2017 pentru aprobarea alocării sumelor destinate finanțării activităților de performanță a structurilor sportive locale participante la competițiile naționale și/sau internaționale în anul bugetar 2017

7. Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău, Fundația pentru Tineret Buzău și Asociatia Hair Redivivus ca și coorganizator al ediției 30 a Festivalului de muzica rock "TOP T"

8. Trecerea din domeniul public al județului Buzău în  domeniul public al comunei Mihăilești a imobilului – ”Clădire cămin de bătrâni, situat în comuna Mihăilești, județul Buzău

9. Modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Buzău

10. Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului Județean Buzău - familia ocupațională "Administrație"

11. Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău - familia ocupațională "Administrație"

12. Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău - familia ocupațională "Administrație"

13. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Teatrului "George Ciprian" Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale "Administrație"

14. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale "Administrație"

15. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene "Vasile Voiculescu" Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale "Administrație"

16. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale "Administrație"

17. Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău

18. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Muzeului Județean Buzău

19. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii județene "V. Voiculescu" Buzău

20. Aprobarea  modificării nivelului unor posturi contractuale din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

21. Numirea doamnei Dorobanțu Loredana-Elena în funcția publică de conducere de Director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

22. Numirea doamnei Cojocea Mihaela în funcția publică de conducere de Director executiv adjunct (economic) al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

23. Aprobarea participării în anul 2017 a Muzeului Județean Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național

24. Modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 124/2017 privind aprobarea participării în anul 2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național

25. Modificarea punctului VI din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 148/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Județean Buzău și al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean - forma actualizată

26. Aprobarea Planului de acțiuni pentru perioada 2017-2020 pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia Județeană Antidrog 2014-2020

 

II. NOTE, INTERPELĂRI:

27. Notă pentru menținerea mandatului reprezentan-tului Consiliului Județean Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la "Compania de Apă" SA Buzău astfel cum a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 122/2017 și pentru ședințele ordinară și extraordinară din 07.08.2017.

(actualizat la 21.07.2017)

 

 

  Consiliul Județean Buzău face cunoscut publicului finalizarea informării și consultării publicului în ETAPA PREGĂTITOARE - ANUNȚAREA INTENȚIEI de elaborare a  Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău.
Publicul a fost invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ) la sediul Consiliului Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr.48, municipiul Buzău, jud. Buzău, tel. +0040-238-414112, fax +0040-238-725507, e-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro , consjudbuzau@gmail.com , cjbuzau@yahoo.com , în perioada 26.06.2017 - 07.07.2017.
Observațiile și propunerile transmise de către instituțiile publice informate au fost incluse în Caietul de sarcini pentru atribuirea documentației.

(publicat la 11.07.2017)

 

 

 

 

  

 

 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a lansat următoarele apeluri de proiecte:
- în data de 27.12.2016 apelul de proiecte pentru Prioritatea de investiții 3.1 B, care vizează creșterea eficienței energetice în clădirile publice;
- în data de 28.12.2016 apelul de proiecte pentru Prioritatea de investiții 8.1 - Obiectiv specific ”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” pentru grupul vulnerabil ”persoane vârstnice”.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați următoarele site-uri: www.inforegio.ro și www.adrse.ro, secțiunea 2014-2020, sesiuni active.

(publicat la 11.01.2017)

 

Informaţii publice

-

GHIDUL ECO-CETĂŢEANULUI, Editat de Ministerul Mediului

 

Şedinţele Consiliului Judeţean Buzău

În temeiul art. 42 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale publicăm:

Proces-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean din 13 iulie 2017

Proces-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din 29 iunie 2017

Procesele-verbale pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Şedinţe.

____________________________________________________

Acte normative (inclusiv Expunerile de motive la proiectele de hotărâri) adoptate în ședinţele Consiliului judeţean Buzău

____________________________________________

Şedinţa extraordinară din 13 iulie 2017

- Hotărârea nr.160/2017*

- Hotărârea nr.161/2017

* Notă pentru îndreptarea unei erori materiale strecurate în cuprinsul art.1, alin. (2) din Hotărârea Consiliului Județean nr.160/2017


Şedinţa ordinară din 29 iunie 2017

- Hotărârea nr.143/2017

- Hotărârea nr.152/2017

- Hotărârea nr.144/2017

- Hotărârea nr.153/2017

- Hotărârea nr.145/2017

- Hotărârea nr.154/2017

- Hotărârea nr.146/2017

- Hotărârea nr.155/2017

- Hotărârea nr.147/2017

- Hotărârea nr.156/2017

- Hotărârea nr.148/2017

- Hotărârea nr.157/2017

- Hotărârea nr.149/2017

- Hotărârea nr.158/2017

- Hotărârea nr.150/2017

- Hotărârea nr.159/2017

- Hotărârea nr.151/2017

 

 

 

 


 

Actele normative pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Acte administrative adoptate.

 

 InfoUtile - Telefoane utile
:
www.telefonulconsumatorilor-infoutil.infocons.ro
____________________________________________

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România

Campania de educare şi informare O 9 Atitudine!

____________________________________________

____________________________________________

 

 

Pentru sesizări şi sugestii se va folosi una din adresele de e-mail:
cjbuzau@cjbuzau.ro ; consjudbuzau@yahoo.fr ; consjudbuzau@gmail.com ; public.relations@cjbuzau.ro