Anunțuri publice 

Consultare publică
Consiliul Județean Buzău supune consultării publice proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului  modelului de steag al Județului Buzău. Documentul poate fi consultat aici. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre sus menționat pot fi transmise la adresa de e-mail public.relations.cjbuzau@gmail.com sau la Compartimentul informare și relații cu publicul, camera 21 din cadrul Consiliului județean Buzău, b-dul N. Bălcescu, nr.48. Termenul limită până la care se pot transmite propuneri este 27 martie 2019.
 
Modificat in: 7 martie 2019
Citeste mai mult...
Consultare publică
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, se supune consultării publice: Proiectul de regulament, formă actualizată, privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți şi/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi exercitarea controlului, constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Buzău Proiectul poate fi consultat la sediul Consiliului Județean Buzău - Biroul de transport public sau pe website-ul Consiliului Județean Buzău. Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la acest proiect de regulament, se pot depune în scris la sediul Consiliului Județean Buzău sau prin poștă la adresa: b-dul N. Bălcescu nr.48, Buzău, jud. Buzău sau prin intermediul poștei electronice la adresa cjbuzau@cjbuzau.ro până la data de 21.03.2019.
Modificat in: 20 februarie 2019
Citeste mai mult...
Anunț public
Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate, prin tichete sociale în valoare de 50 de lei pe copil pe lună- studiu realizat de Asociația Reality Check. http://www.realitycheck.ro/project/monitorizare/
Publicat in: 7 decembrie 2018
Citeste mai mult...

Lista completă a anunţurilor poate fi accesată in secţiunea Anunţuri


Ședințele Consiliului Județean Buzău

Ședință 11.03.2019
Materialele aferente ședinței extraordinare a Consiliului Județean Buzău din data de 11.03.2019:
Citeste mai mult...Modificat in: 12 martie 2019
Ședință 28.02.2019
Materialele aferente ședinței ordinare a Consiliului Județean Buzău din data de 28.02.2019:
Citeste mai mult...Modificat in: 5 martie 2019

Arhiva ședințelor Consiliului Județean Buzău poate fi accesată în secțiunea Ședințe


Hotărârile Consiliului Județean Buzău 

 2019  2018  2017  2016
 2015  2014  2013  2012
 2011  2010  2009  2008
 2007  2006  2005  2004
       
         

Biroul de consiliere pentru persoane fizice și juridice

Conform Ordinului Prefectului Judeţului Buzău nr. 129/16.02.2018 Biroul de consiliere pentru persoane fizice şi juridice şi de verificare a documentaţiilor necesare în vederea obţinerii avizelor şi autorizaţiilor pentru facilitarea investiţiilor finanţate din fonduri europene, guvernamentale şi locale, va funcţiona la sediul Consiliului Judeţean Buzău – Sala “Delegaţiei Permanente” în fiecare zi de miercuri, în intervalul orar 11°°- 14°°, începând cu data de 07.03.2018.

Cererile pentru consiliere pot fi depuse la registratura Consiliului Judeţean Buzău, cam.10:

Cerere consiliere


Harta online a Județului Buzău