Adresa: Buzău, Bd. N. Bălcescu nr.48, jud. Buzău, cod 120260 ; Telefon: 0238-414.112 ; Fax: 0238-725.507 ; E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro sau public.relations@cjbuzau.ro

| Contact  | Hartă site | Harta online a județului Buzău |

 

Consiliul Judeţean

Conducere (actualizat la 27.06.2016)

Componenţa (actualizat la 27.06.2016)

Comisii (actualizat la 28.06.2016)

Acte administrative adoptate (actualizat la 19.09.2016)

Şedinţe (actualizat la 19.09.2016)

 

Rapoarte de activitate a autorității publice județene (actualizat la 06.04.2016)

Rapoarte de activitate ale consilierilor județeni (actualizat la 15.03.2016)

 

Monitorul Oficial al Județului Buzău (actualizat la 19.07.2016)

Supliment - Rezultatele alegerilor locale din 05 iunie 2016 (actualizat la 11.07.2016)

 

Informații publice,

transparență decizională,

soluționare petiții

Buletin Informativ cuprinzând informații de interes public conform Legii nr. 544/2001 pentru anul 2016 (forma actualizată) (actualizat la 28.07.2016)

Rapoarte privind accesul la informațiile de interes public (Rapoarte conform Legii nr. 544/2001) (actualizat la 28.07.2016)

Transparența decizională (Rapoarte conform Legii nr. 52/2003) (actualizat la 29.02.2016)

Soluționarea petițiilor (Rapoarte conform O.G. nr.27/2002 aprobată prin Legea nr.233/2002) (actualizat la 29.02.2016)

-----------------------------------------

Achiziții publice (actualizat la 04.08.2016)

Bugetul propriu al județului Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 6/2016 (actualizat la 02.03.2016)

Situații fiscale (UAT=JUDEȚUL BUZĂU) (actualizat la 29.02.2016)

Certificate de urbanism și autorizații de construire (actualizat la 09.03.2016)

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău și Planul de Acțiuni 2014-2020 (actualizată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.112/21.04.2016) (actualizat la 27.04.2016)

-----------------------------------------

Formulare on-line

Formularul 230 pentru redirecționarea a 2% din impozitul pe venit către FUNDAȚIA COMMUNITAS BUZĂU (fundație a Consiliului Județean Buzău)

 

 

Declaraţii de avere şi interese

(publicate în baza Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative)

 

Consiliul Judeţean Buzău (2016-2020)

Aparatul de specialitate

Instituţii subordonate

 

Final de mandat:

Consiliul Judeţean Buzău (2012-2016)

Consiliul Judeţean Buzău (2008-2012)

Consiliul Judeţean Buzău (2004-2008)

Performanţele manageriale ale conducătorilor instituţiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău în anul 2008

 

Proiecte

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE

(ultima actualizare 23.09.2016)

PROIECTE ÎN MONITORIZARE

(ultima actualizare 23.09.2016)

CUSTODIE ARII NATURALE PROTEJATE PENTELEU (ROSCI0190) ŞI SIRIU (ROSCI0229)
(ultima actualizare 09.06.2016)

 

 

 

 

 

(ultima actualizare 08.05.2013)

 

 

(ultima actualizare 18.04.2016)

 

 

Biroul Teritorial Ploieşti

(ultima actualizare 24.08.2016)

 

 

 

 

 
InfoUtile - Telefoane utile
:
www.telefonulconsumatorilor-infoutil.infocons.ro


Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România

Campania de educare şi informare O 9 Atitudine!
 

Număr de vizitatori:
 
url and counting visits

 

 

Curs valutar

  curs valutar oferit de: curs valutar


 

 

ANUNŢURI PUBLICE

 

 

Prin Dispoziția nr. 359/21.09.2016 a Președintelui se convoacă Consiliul județean în ședință ordinară

 

joi 29 septembrie 2016, ora 0900

 

Proiectele de hotărâri ce vor fi supuse adoptării:

1.     Rectificarea a V-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2016;

2.     Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău ;

3.    Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău;

4.     Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Judeţean de Urgentă Buzău;

5.     Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău ;

6.     Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii Reabilitare şi modernizare DJ203L, Cozieni-Bozioru-Brăeşti, km 29+400-50+000, judeţul Buzău”, promovat spre finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală;

7.     Aprobarea promovării proiectului “Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limită județ Brăila - Robeasca – Vadu Paşii (E85)” si a acordului de parteneriat cu alte UAT-uri din județ pentru realizarea acestuia;

8.     Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de coorganizator al Bienalei Artelor „Ion Andreescu” ediția a X-a, 2016;

9.     Aprobarea Planului de colaborare a Consiliului Județean Buzău cu Regia Națională a Pădurilor – Direcția Silvică Buzău;

10.   Aprobarea unui acord de colaborare între Consiliul Județean Buzău și entități publice și private în scopul desfășurării unor activități în locațiile care vor fi amenajate prin proiectul ”Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu„ Buzău„;

11.   Aprobarea unei colaborări între Consiliul Județean Buzău și Spitalul Județean de Urgență Buzău prin Unitatea de Primiri Urgențe în vederea organizării și implementării unui Program județean de formare pentru acordarea „primului ajutor”;

12.   Aprobarea Planului de restructurare a Centrului de integrare prin terapie ocupațională Rm. Sărat, unitate de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

13.   Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău în anul 2017;

14.   Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției județene de evidență a persoanelor Buzău în anul 2017;

15.   Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Camerei agricole județene Buzău în anul 2017;

16.   Aprobarea modificării nivelului unei funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău;

17.   Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții la Centrul județean de cultură și artă Buzău;

18.   Aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău;

19.   Aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare la Teatrul ” George Ciprian ” Buzău;

20.   Aprobarea numirii conducerii interimare la Teatrul ” George Ciprian ” Buzău;

21.   Aprobarea numirii conducerii interimare la Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău;

22.   Aprobarea numirii conducerii interimare la Muzeul județean Buzău;

23.   Constatarea încetării de drept a numirii temporare a domnului David Ștefan în funcția de conducere de director general adjunct asistență socială la Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Buzău, prin pensionare pentru limită de vârstă;

24.   Aprobarea  numirii temporare a domnului David Ștefan în funcția de conducere de director general adjunct asistență socială la Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Buzău;

25.   Modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 41/2016 privind reorganizarea Consiliului Tehnico – Economic din cadrul Consiliului Județean Buzău;

26.   Stabilirea unor măsuri în aplicarea art. 4 și art. 45 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

27.   Actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău;

28.   Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Beșlii (comuna Mânzălești) - Buzău și retur operatorului de transport SC ADI TRANS 94 SRL;

29.   Aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pentru aria de operare – Județul Buzău 2016-2020.

 

SUPLIMENTAR

S1. Desemnarea reprezentantului Inspectoratului de Poliție Județean Buzău în Comisia Pentru Protecția Copilului Buzău

 

(publicat la 22.09.2016)

 

 

Procedură de selecție colaboratori în cadrul proiectului ”Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău”,
POR 2014-2020

 

Dezbatere publică - Anunț de intenție

Documentație procedură de selectare colaboratori

Anexe

 

(publicat la 14.09.2016)

 

(publicat la 21.09.2016)

 

Nota privind finalizarea procedurii de selecție

 

(publicat la 23.09.2016)

 

 

Stimați buzoieni,

Vă informez că puteți obține informații legate de examenele British Council în fiecare luni și miercuri, între orele 15:00 și 17:00 la sala Eurofocus, din cadrul Consiliului Județean Buzău.

De asemenea, puteți trimite întrebările dumneavoastră și la adresa de e-mail diana.nicoara_exams@yahoo.com.

Petre Emanoil Neagu

Președintele Consiliului Județean Buzău

(publicat la 09.09.2016)

 

 

 

 

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională face cunoscută existența platformei ”Dezvoltarea Interoperabilității Bazelor de Date Destinate IMM-urilor” - IMM, disponibilă la adresa www.imm.msinf.ro, platformă care oferă gratuit aplicații electronice destinate IMM-urilor.

Anexa - Servicii existente pe platformă

(publicat la 11.07.2016)

 

Consiliul Judeţean Buzău a iniţiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, privind Strategia de Dezvoltare şi Promovare a Turismului în  Judeţul Buzău 2016-2020”.

  Etapa consultării publice are loc în perioada 31 august-11 octombrie 2016.

    

Strategia de Dezvoltare şi Promovare a Turismului în  Judeţul Buzău 2016-2020” poate fi studiată la sediul Consiliului Judeţean Buzău, zilnic la birourile 2 şi 58 între orele 8-14 şi la adresa de internet www.cjbuzau.ro la rubrica „Anunţuri Publice”.

    

Persoanele interesate pot trimite observaţiile, punctele de vedere prin e-mail la adresa: cjbuzau@cjbuzau.ro , prin fax la numărul: 0238725507,  prin poştă pe  adresa Consiliul Judeţean Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr.48, cod 120260, sau pot înregistra adrese aduse la Biroul Registratură, camera 10, până la data de 11 octombrie 2016.


(publicat la 31.08.2016)

 

 

Listele beneficiarilor de sume cu titlu de finanțare nerambursabilă în baza Legii nr. 350/2005:

Anexa 1 - Promovarea sportului de echipă

Anexa 2 - Promovarea sportului individual

Anexa 3 - Promovarea sportului de masă

Anexa 4 - Proiecte respinse

(publicat la 12.05.2016)

 

 

 

Asociația Națională a Scafandrilor Profesioniști și Salvamarilor din România (ANSPSR), Constanța, organizează în perioada ianuarie - aprilie 2016 cursuri de formare și specializare salvamari.
Detalii

(publicat la 11.12.2015)

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU titular al Planului Urbanistic Zonal Depozit ecologic pentru deşeuri menajere, staţie de tratare mecano-biologică, staţie de compostare şi staţie de sortare a deşeurilor, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău, amplasat în extravilan sat Roşioru, T 25, P 205, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău, anunţă publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Buzău de emitere a avizului de mediu pentru planul sus menționat.
Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost următoarele: evaluarea de mediu concluzionează că factorii de mediu în zona amplasamentului planului urbanistic vor fi afectați în limite admisibile, planul respectă cerințele legislației privind protecția mediului

(publicat la 30.01.2015)

 

Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Buzău anunță disponibilitatea sumei de 60 mil. euro la nivel național pentru potențiali beneficiari interesați de promovarea unor proiecte în cadrul PNDR 2007-2014, Măsura 121 ”Modernizarea exploatațiilor agricole prin achiziția de utilaje”.
Detalii referitoare la condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile și criteriile de eligibilitate se pot obține de la sediul OJFIR Buzău, str. Marghiloman, nr. 130, tel. 0238-718001 sau pe site-ul www.apdrp.ro (Ghidul Solicitantului, Măsura 121)”.

 

 

Proiectul Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implementării acțiunilor anticorupție din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administrației publice locale, precum și promovarea acestuia în vederea cunoașterii de către toate instituțiile implicate- cod SMIS 40606 - derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Serviciul Anticorupție.
 
Adresa UNCJR      Informare

 

 

 

Informaţii publice

-

GHIDUL ECO-CETĂŢEANULUI, Editat de Ministerul Mediului

 

Raportul de Monitorizare pentru anul 2011 al Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, transmis de Agenţia pentru Protecţia Mediului prin adresa nr.5919/27.04.2011

Raportul de monitorizare pentru anul 2010 al Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor transmis de Agenţia regională pentru Protecţia Mediului prin adresa nr.5815/02.07.2012

 

Şedinţele Consiliului Judeţean Buzău

În temeiul art. 42 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale publicăm:

Proces-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din 17 august 2016

Proces-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din 28 iulie 2016

Procesele-verbale pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Şedinţe.


Acte normative (inclusiv Expunerile de motive la proiectele de hotărâri) adoptate în ședinţele Consiliului judeţean Buzău

Actele normative pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Acte administrative adoptate.

 

Pentru sesizări şi sugestii se va folosi una din adresele de e-mail:
cjbuzau@cjbuzau.ro ; consjudbuzau@yahoo.fr ; consjudbuzau@gmail.com ; public.relations@cjbuzau.ro