Anunțuri publice 

Anunț Public
Anunț Public privind decizia etapei de încadrare Consiliul Județean Buzău, titular al proiectului ”Restabilirea circulației pe drum județean DJ 203K, km 127+000, extravilan sat Bâsca Rozilei - sat Nehoiașu, oraș Nehoiu, județul Buzău”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat, propus a fi amplasat în: extravilan sat Bâsca Rozilei, pe DJ 203K, km 127+000, oraș Nehoiu, județul Buzău. 1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din municipiul Buzău, str. Democrației nr.11, județul Buzău, în zilele de luni-vineri, între orele 8-13, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunțului. 
Publicat in: 23 noiembrie 2017
Citeste mai mult...
Anunț Public
UAT Județul Buzău - Consiliul Județean Buzău organizează licitație publică cu preselecție, cu strigare, pentru valorificarea unui număr de 1317 arbori din specia plop, pe aliniamentul DJ 202 Rm.Sărat-Puiești-Limită județ Vrancea, exploatare masă lemnoasă pe picior. (mai mult…)
Publicat in: 6 noiembrie 2017
Citeste mai mult...
Anunț public
Consiliul Județean Buzău anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere acordului de mediu pentru proiectul ”Restabilirea circulației pe drum județean DJ 203K, km 127+000, extravilan sat Bâsca Rozilei - sat Nehoiaș, oraș Nehoiu, județul Buzău”. Anunt public APM- DJ203K
Publicat in: 27 octombrie 2017
Citeste mai mult...
Anunț Public
Consiliul Județean Buzău aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act administrativ cu caracter normativ, (mai mult…)
Modificat in: 19 octombrie 2017
Citeste mai mult...

Lista completă a anunţurilor poate fi accesată in secţiunea Anunţuri


Sedințele Consiliului Județean Buzău

Ședința 27.11.2017
Materialele aferente ședinței ordinare a Consiliului Județean Buzău din 27 noiembrie 2017:
Citeste mai mult...Modificat in: 6 decembrie 2017
Ședință 28.09.2017
Materialele aferente ședinței ordinare a Consiliului Județean Buzău din 28 septembrie 2017:
Citeste mai mult...Modificat in: 9 noiembrie 2017

Arhiva ședințelor Consiliului Județean Buzău poate fi accesată în secțiunea Ședințe


Hotărârile Consiliului Județean Buzău 

2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006
2005 2004    
       
         

Harta online a Județului Buzău