Adresa: Buzău, Bd. N. Bălcescu nr.48, jud. Buzău, cod 120260 ; Telefon: 0238-414.112 ; Fax: 0238-725.507 ; E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro sau public.relations@cjbuzau.ro

| Contact  | Hartă site | Harta online a județului Buzău |

 

Consiliul Judeţean

Conducere (actualizat la 24.02.2017)

Componenţa (actualizat la 20.12.2016)

Comisii (actualizat la 28.06.2016)

Acte administrative adoptate (actualizat la 05.04.2017)

Şedinţe (actualizat la 05.04.2017)

 

Rapoarte de activitate a autorității publice județene (actualizat la 06.04.2016)

Rapoarte de activitate ale consilierilor județeni și ale comisiilor de specialitate (actualizat la 07.04.2017)

 

Monitorul Oficial al Județului Buzău (actualizat la 01.11.2016)

   Supliment - Rezultatele alegerilor locale din 05 iunie 2016 (actualizat la 11.07.2016)

 

Informații publice,

transparență decizională,

soluționare petiții

Buletin Informativ cuprinzând informații de interes public conform Legii nr. 544/2001 pentru anul 2016 (forma actualizată) (actualizat la 28.07.2016)

Rapoarte privind accesul la informațiile de interes public (Rapoarte conform Legii nr. 544/2001) (actualizat la 27.02.2017)

Transparența decizională (Rapoarte conform Legii nr. 52/2003) (actualizat la 27.02.2017)

Soluționarea petițiilor (Rapoarte conform O.G. nr.27/2002 aprobată prin Legea nr.233/2002) (actualizat la 27.02.2017)

-----------------------------------------

PROGRAMUL JUDEȚEAN DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE, AFERENT JUDEȚULUI BUZĂU, CU VALABILITATE ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2014, FORMA REPUBLICATĂ II

-----------------------------------------

Achiziții publice (actualizat la 22.11.2016)

Bugetul propriu al județului Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 6/2016 (actualizat la 02.03.2016)

Situații fiscale (UAT=JUDEȚUL BUZĂU) (actualizat la 29.02.2016)

Buget local detaliat (actualizat la 23.02.2017)

Raport de execuție bugetară (actualizat la 23.02.2017)

Bilanț trimestrul 4 - 2016 (actualizat la 23.02.2017)

Bilanț trimestrul 2 - 2016 (actualizat la 27.09.2016)

Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii pentru personalul din cadrul instituției (actualizat la 13.10.2016)

-----------------------------------------

Certificate de urbanism și autorizații de construire (actualizat la 09.03.2016)

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău și Planul de Acțiuni 2014-2020 (actualizată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.272/22.11.2016) (actualizat la 22.11.2016)

-----------------------------------------

Formulare on-line

Formularul 230 pentru redirecționarea a 2% din impozitul pe venit către FUNDAȚIA COMMUNITAS BUZĂU (fundație a Consiliului Județean Buzău)

 

 

 

Declaraţii de avere şi interese

(publicate în baza Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative)

 

Consiliul Judeţean Buzău (2016-2020)

Aparatul de specialitate

Instituţii subordonate

 

Final de mandat:

Consiliul Judeţean Buzău (2012-2016)

Consiliul Judeţean Buzău (2008-2012)

Consiliul Judeţean Buzău (2004-2008)

Performanţele manageriale ale conducătorilor instituţiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău în anul 2008

 

Proiecte

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE

(ultima actualizare 23.09.2016)

PROIECTE ÎN MONITORIZARE

(ultima actualizare 23.09.2016)

CUSTODIE ARII NATURALE PROTEJATE PENTELEU (ROSCI0190) ŞI SIRIU (ROSCI0229)
(ultima actualizare 09.06.2016)

 

 

 

 

(ultima actualizare 08.05.2013)

 

 

(ultima actualizare 18.04.2016)

 

 

Biroul Teritorial Ploieşti

(ultima actualizare 19.01.2017)

 

 

 

 

Număr de vizitatori:
 
url and counting visits

 

 

Curs valutar

  curs valutar oferit de: curs valutar


 

 

ANUNŢURI PUBLICE

 

Prin Dispoziția nr. 288 din 20.04.2017 a Președintelui, Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară

 

vineri, 28 aprilie 2017, ora 0900

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul I 2017 pe cele două secțiuni

2. Modificarea HCJ Buzău nr. 60/2017 privind aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016

3. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

4. Alocarea sumei de 150.000,00 lei din fondul de rezervă constituit la nivelul bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017 unității administrativ-teritoriale comuna Vintilă Vodă, județul Buzău

5. Completarea anexei la HCJ Buzău nr. 77/2017 privind aprobarea alocării sumelor destinate finanțării activităților de performanță a structurilor sportive locale participante la competițiile naționale și/sau internaționale în anul bugetar 2017

6. Aprobarea organizării de către Consiliul Județean Buzău a primei ediții a Festivalului ”BUZĂU FEST” - 02-04 iunie 2017

7. Aprobarea organizării și coorganizării de către Consiliul Județean Buzău a unor manifestări dedicate Zilei Internaționale a Copilului - 1 iunie

8. Modificarea și actualizarea componenței nominale a comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău

9. Modificarea poziției nr. 71 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău - formă actualizată

 

II. NOTE, RAPOARTE, INFORMĂRI

1. Raport privind activitatea autorității publice județene în anul 2016

2. Raportul de activitate al Președintelui Consiliului Județean Buzău pentru anul 2016

3. Raport privind situația gestionării bunurilor din proprietatea județului Buzău în anul 2016

4. Buletin informativ cuprinzând informații de interes public conform Legii nr. 544/2001 pentru anul 2017

 

Materialele vor fi publicate pe măsură ce ne parvin.

 

(actualizat la 21.04.2017)

 

(actualizat la 07.04.2017)

 

Consiliul Judeţean Buzău invita persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferte în scopul atribuirii, prin contracte de finanţare nerambursabilă, a bugetului de 150.000 lei alocat pentru domeniile:

- activităţi cultural recreative şi turism – 50.000 lei;

- tineret, educaţie şi activităţi civice – 75.000 lei;

- activităţi sportive (sport de echipă, sport individual şi sport de masă) – 75.000 lei.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor pentru anul 2017 este prevăzuta de Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului Judeţean Buzău, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 32/2016 - Anexa nr. 2.

Sursa de finanţare a contractului: bugetul judeţului Buzău pe anul 2017.

Durata proiectelor: de la data semnării contractelor până la 15 decembrie 2017.

Informaţii şi clarificări cu privire la documente se pot obţine de la Secretariatul executiv al Comisiei de selecţionare şi evaluare, camera 23, tel. 0238-414112 int. 208, e-mail: public.relations@buzau.ro .

Data limita pentru depunerea propunerilor de proiect: 02 mai 2017, ora 12.00, orele 12.00.

Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: B-dul N. Bălcescu, nr. 48, Camera 10 Registratură.

Evaluarea si selecţia proiectelor in vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de selecţionare şi evaluare, în perioada 03 – 19 mai 2017.

Anunţ de participare publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI  partea a VI-a Nr. 62/31.03.2017.

Anexa 1 - Formular Cerere de finanțare

Anexa 2 - Bugetul proiectului/Surse de finanțare

Anexa 3 - Declarație pe propria răspundere

Anexa 4 - Declarație de parteneriat

Anexa 5 - Declarație de imparțialitate

Anexa 6 - Curriculum Vitae

Anexa 7 - Adresa de înaintare a raportului final sau intermediar

 

(publicat la 03.04.2017)

 

Consiliul Judeţean Buzău invita asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care au înfiinţat şi administrează unităţi de asistenţă socială în judeţul Buzău  şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 34/1998, să depună oferte în scopul atribuirii convenţiilor pentru acordarea de  subvenţii destinate activităţilor de asistenţă socială, în anul 2017.  Procedura aplicată pentru atribuirea subvenţiilor destinate activităţilor de asistenţă socială în anul 2017 este prevăzuta de METODOLOGIA aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 80/2017 - Anexa nr. 1.

 

Sursa de finanţare a convenţiei: bugetul judeţului Buzău pe anul 2017.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Secretariatul executiv al Comisiei de evaluare şi selecţionare, camera 23, tel. 0238-414112 int. 208.

 

Data limita pentru depunerea propunerilor de proiect: 28 aprilie 2017, ora 12.00.

Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: B-dul N. Bălcescu, nr. 48, Camera 10 Registratură.


Evaluarea si selecţia dosarelor in vederea obţinerii subvenţiei se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare, în perioada 02 – 15 mai 2017.

(publicat la 29.03.2017)

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 21, alin. (2) lit. a) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și a prevederilor art. 34, alin. (3) a H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, Consiliul Județean Buzău a elaborat

Planul de Menținere a Calității Aerului pentru Județul Buzău.

 

Anunț Dezbatere Publică

(actualizat la 07.04.2017)

 

 

 

  

 

 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a lansat următoarele apeluri de proiecte:
- în data de 27.12.2016 apelul de proiecte pentru Prioritatea de investiții 3.1 B, care vizează creșterea eficienței energetice în clădirile publice;
- în data de 28.12.2016 apelul de proiecte pentru Prioritatea de investiții 8.1 - Obiectiv specific ”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” pentru grupul vulnerabil ”persoane vârstnice”.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați următoarele site-uri: www.inforegio.ro și www.adrse.ro, secțiunea 2014-2020, sesiuni active.

(publicat la 11.01.2017)

 

Informaţii publice

-

GHIDUL ECO-CETĂŢEANULUI, Editat de Ministerul Mediului

 

Şedinţele Consiliului Judeţean Buzău

În temeiul art. 42 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale publicăm:

Proces-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean din 05 aprilie 2017

Proces-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean din 27 martie 2017

Proces-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din 23 martie 2017

Procesele-verbale pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Şedinţe.

____________________________________________________

Acte normative (inclusiv Expunerile de motive la proiectele de hotărâri) adoptate în ședinţele Consiliului judeţean Buzău

Actele normative pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Acte administrative adoptate.

 

 InfoUtile - Telefoane utile
:
www.telefonulconsumatorilor-infoutil.infocons.ro

____________________________________________

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România

Campania de educare şi informare O 9 Atitudine!

____________________________________________

____________________________________________

 

 

Pentru sesizări şi sugestii se va folosi una din adresele de e-mail:
cjbuzau@cjbuzau.ro ; consjudbuzau@yahoo.fr ; consjudbuzau@gmail.com ; public.relations@cjbuzau.ro