Anunțuri publice 

Ședință 26.04.2018
Prin Dispoziția nr. 90 din 19.04.2018 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 26 APRILIE 2018, ora 9:00. (mai mult…)
Modificat in: 20 aprilie 2018
Citeste mai mult...
Anunț public
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța și S.C. FIATEST S.R.L. București, anunță demararea proiectului “START-UP AS - Antreprenor de Succes în Regiunea Sud-Est”, acoperind mediul urban din județele Constanța, Tulcea, Brăila, Buzău, Galați, Vrancea. (mai mult…)
Publicat in: 19 aprilie 2018
Citeste mai mult...
Concurs 07.05.2018
Consiliul Judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, după cum urmează: (mai mult…)
Publicat in: 5 aprilie 2018
Citeste mai mult...
Anunț de participare
Lista asociațiilor/fundațiilor și persoane fizice care au depus propuneri de proiect până la data limită 02.04.2018 ora 12:00 Anunț de participare pentru depunerea ofertelor în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul Activităţi sportive. (mai mult…)
Modificat in: 2 aprilie 2018
Citeste mai mult...
Concurs proiecte Bibliotecă
ANUNȚ privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de Director / Manager al Bibliotecii județene ,,Vasile Voiculescu” Buzău  În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 2799/2015 al Ministrului Culturii, Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de Director / Manager al Bibliotecii judeţene ,,Vasile Voiculescu” Buzău. Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului judeţean Buzău,  B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48, Municipiul Buzău, conform următorului calendar:
  • 24.04.2018 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs şi a proiectelor de  management de către candidați;
  • 26 – 30.04.2018 – selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor;
  • 11.05.2018 – data limită pentru analiza proiectelor de management şi comunicarea rezultatelor – prima etapă;
  • 16.05.2018 – susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului înregistrat audio şi comunicarea rezultatelor – a doua etapă.
  • 17.05.2018 – afişarea rezultatului concursului;
  • 18 - 23.05.2018 – perioada de depunere a contestaţiilor;
  • 24 – 28.05.2018 – perioada de soluţionare a contestaţiilor;
  • 29.05.2018 – afişarea rezultatului final al concursului.
Regulamentul de organizare şi desfăşurare al concursului de proiecte de management, caietul de obiective, condiţiile de participare, actele necesare înscrierii la concurs și informațiile privind condițiile tehnice de redactare a proiectului de management și de prezentare a acestuia vor fi afișate la sediul și pe site-ul Consiliului judeţean Buzău, www.cjbuzau.ro și la sediul Bibliotecii judeţene ,,Vasile Voiculescu” Buzău.            Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane și management unități sanitare din cadrul Consiliului județean Buzău, telefon: 0238/713697 sau 0238/414112, int.134. Condiții de participare și Bibliografie Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte și Caietul de obiective Anexe Caiet de obiective Biblioteca
Publicat in: 2 aprilie 2018
Citeste mai mult...

Lista completă a anunţurilor poate fi accesată in secţiunea Anunţuri


Ședințele Consiliului Județean Buzău

Ședință 26.04.2018
Prin Dispoziția nr. 90 din 19.04.2018 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 26 APRILIE 2018, ora 9:00.
Citeste mai mult...Modificat in: 20 aprilie 2018
Ședință 04.04.2018
Materialele aferente ședinței extraordinare a Consiliului Județean Buzău din 04 aprilie 2018:
Citeste mai mult...Modificat in: 11 aprilie 2018

Arhiva ședințelor Consiliului Județean Buzău poate fi accesată în secțiunea Ședințe


Hotărârile Consiliului Județean Buzău 

 2018  2017  2016  2015
 2014  2013  2012  2011
 2010  2009  2008  2007
 2006  2005  2004  
       
         

Biroul de consiliere pentru persoane fizice și juridice

Conform Ordinului Prefectului Judeţului Buzău nr. 129/16.02.2018 Biroul de consiliere  pentru persoane fizice şi juridice şi de verificare a documentaţiilor necesare în vederea obţinerii avizelor şi autorizaţiilor pentru facilitarea investiţiilor finanţate din fonduri europene, guvernamentale şi locale, va funcţiona la sediul Consiliului Judeţean Buzău – Sala “Delegaţiei Permanente” în fiecare zi de miercuri, în intervalul orar 11°°- 14°°, începând cu data de 07.03.2018.

Cererile pentru consiliere pot fi depuse la registratura Consiliului Judeţean Buzău, cam.10:

Cerere consiliere


Harta online a Județului Buzău