Anunțuri publice 

Anunț Public
UAT Județul Buzău - Consiliul Județean Buzău organizează licitație publică cu preselecție, cu strigare, pentru valorificarea unui număr de 4644 arbori din specia plop, exploatare masă lemnoasă pe picior. (mai mult…)
Publicat in: 15 ianuarie 2018
Citeste mai mult...
Anunț Public
Anunț Public privind decizia etapei de încadrare Consiliul Județean Buzău, titular al proiectului ”Restabilirea circulației pe drum județean DJ 203K, km 127+000, extravilan sat Bâsca Rozilei - sat Nehoiașu, oraș Nehoiu, județul Buzău”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat, propus a fi amplasat în: extravilan sat Bâsca Rozilei, pe DJ 203K, km 127+000, oraș Nehoiu, județul Buzău. 1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din municipiul Buzău, str. Democrației nr.11, județul Buzău, în zilele de luni-vineri, între orele 8-13, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunțului. 
Publicat in: 23 noiembrie 2017
Citeste mai mult...
Anunț Public
UAT Județul Buzău - Consiliul Județean Buzău organizează licitație publică cu preselecție, cu strigare, pentru valorificarea unui număr de 1317 arbori din specia plop, pe aliniamentul DJ 202 Rm.Sărat-Puiești-Limită județ Vrancea, exploatare masă lemnoasă pe picior. (mai mult…)
Publicat in: 6 noiembrie 2017
Citeste mai mult...
Anunț public
Consiliul Județean Buzău anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere acordului de mediu pentru proiectul ”Restabilirea circulației pe drum județean DJ 203K, km 127+000, extravilan sat Bâsca Rozilei - sat Nehoiaș, oraș Nehoiu, județul Buzău”. Anunt public APM- DJ203K
Publicat in: 27 octombrie 2017
Citeste mai mult...

Lista completă a anunţurilor poate fi accesată in secţiunea Anunţuri


Ședințele Consiliului Județean Buzău

Ședință 11.01.2018
Materialele aferente ședinței extraordinare a Consiliului Județean Buzău din 11 ianuarie 2018:
Citeste mai mult...Modificat in: 15 ianuarie 2018
Ședință 21.12.2017
Materialele aferente ședinței ordinare a Consiliului Județean Buzău din 21 decembrie 2017:
Citeste mai mult...Modificat in: 21 decembrie 2017

Arhiva ședințelor Consiliului Județean Buzău poate fi accesată în secțiunea Ședințe


Hotărârile Consiliului Județean Buzău 

 2018  2017  2016  2015
 2014  2013  2012  2011
 2010  2009  2008  2007
 2006  2005   2004  
       
         

Harta online a Județului Buzău