Anunț de participare

Județul Buzău prin Consiliul Judeţean Buzău invită asociaţiile, fundaţiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 34/1998, să depună cereri în scopul atribuirii convenţiilor pentru acordarea de  subvenţii destinate activităţilor de asistenţă socială în anul 2024. 

Procedura aplicată pentru atribuirea subvenţiilor destinate activităţilor de asistenţă socială în anul 2024 este prevăzută de METODOLOGIA aprobată în Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 167/02.08.2023.

Sursa de finanţare: bugetul judeţului Buzău pe anul 2024.

Documentaţia de solicitare a subvenției se înaintează de către asociațiile/ fundațiile/cultele recunoscute în România interesate, care își desfășoară activitatea în județul Buzău și sunt acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii în următoarele variante:

  1. în plic închis care se înregistrează la registratura Consiliului Județean Buzău cu următoarele mențiuni: ”Cerere de solicitare a subvenției pentru activități de asistență socială, acordată în temeiul Legii nr. 34/1998 a Asociației/Fundației/Cultului recunoscut în România”;
  2. sau completate și încărcate în portalul http://portal.cjbuzau.ro după crearea, în prealabil a unui cont de utilizator necesar pentru logarea în portal.

Documentaţia de solicitare a subvenţiei va conţine următoarele:

  1. cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în Anexa 1
  2. bilanţul contabil al anului precedent înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană;
  3. balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei;
  4. certificate de atestare fiscală emise de organul fiscal local și organul fiscal județean din care să rezulte că nu au datorii scadente;
  5. dovada privind situaţia juridică a sediului unităţii de asistenţă socială.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Secretariatul Comisiei de evaluare şi selecţionare, tel. 0238-414112 int. 208 sau pe adresa de e-mail: public.relations.cjbuzau@gmail.com.

Data limită pentru depunerea cererilor: 20 martie 2024, ora 16.00.

Evaluarea și selecţia dosarelor în vederea obţinerii subvenţiei se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare, în perioada  21 – 27 martie 2024.

 

Anunț listă solicitanți Legea nr.34/1998