Anunț de participare

Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău invită persoanele juridice fără scop patrimonial, respectiv asociații ori fundații constituite conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul TINERET.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul tineret, pe anul 2024 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și de Metodologia de finanțare nerambursabilă pentru activități de tineret și pentru tineret alocate de la bugetul Județului Buzău aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 41/28.02.2023 – Anexa nr. 2.

Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 22.03.2024, ora 12.00 iar durata proiectelor poate fi până la 15.12.2024.

Propunerile de proiect pot fi depuse în două variante:

Varianta I  – personal, la Registratura din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, municipiul Buzău, conform Cap. II. 3 și II. 4 din Metodologia aplicabilă:

  1. Anexa nr. 1 – Cerere de finanțare;
  2. Anexa nr. 2 – Bugetul proiectului;
  3. Anexa nr. 3 – Declarație pe propria răspundere;
  4. Anexa nr. 4 – Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
  5. Anexa nr. 5 – Declarație de imparțialitate;
  6. Anexa nr. 6 – Curriculum Vitae.

Varianta a II-a – completate și încărcate în portalul web https://portal.cjbuzau.ro; pentru logarea în portal, este necesar crearea unui cont de utilizator.

Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de selecție și evaluare în perioada 25 – 27.03.2024.

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 33 din data de 20.02.2024.

 

Anunț listă solicitanți Legea nr.350/2005