Protecţia animalelor

Situația animalelor identificate pe raza județului Buzău care fac obiectul ordinelor de plasare în adăpost:

04 aprilie 2024

29 februarie 2024

17 Ianuarie 2024

12 ianuarie 2024

04 Ianuarie 2024

22 noiembrie 2023
31 octombrie 2023

11 august 2023

08 august 2023

31 iulie 2023

27 iulie 2023

16 iunie 2023

13 iunie 2023

Mai 2023

16 mai 2023

28 martie 2023

20 martie 2023 

Februarie 2023

Ianuarie 2023

Octombrie 2022

Septembrie 2022

August 2022

Iulie 2022

Iunie 2022


Potrivit prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenţă în protecţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice, Consiliul Județean Buzău asigură cu caracter continuu și permanent serviciile publice de adăpostire a animalelor aflate în pericol ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost.

Cu privire la animalele aflate în pericol, se poate apela, prin nr.112, Biroul pentru protecția animalelor, structură de specialitate din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Buzău, cu atribuții în protecția animalelor.
Prin animale aflate în pericol se înțelege: animale care au fost rănite sau schingiuite, animale care au fost implicate în lupte între animale sau cu animale, animale domestice sau animale sălbatice captive asupra cărora a fost practicat tirul, animale folosite pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor animale, animale domestice expuse forțat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scăzute, animale din speciile ecvidee, bovine, ovine și caprine aflate fără supraveghere pe căile de circulație publică.
Serviciile publice anterior menționate sunt asigurate prin încheierea unui contract cu Asocierea: SC Agrovet Impex SRL – lider de asociere și Asociația „Hăpluț și Prietenii” – asociat, reprezentată prin liderul de asociere SC Agrovet Impex SRL, cu sediul în municipiul Buzău, Cart. Episcopiei, bl.B11, scara B, etaj 2, apartament 29, județul Buzău, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J10/916/2003, CUI 15869096.
Punctul de lucru unde va fi prestat serviciul de adăpostire a animalelor aflate în pericol se află în municipiul Buzău, Șoseaua Sloboziei, punct Șerdineanca, județul Buzău, date de contact -tel. 0740.033.872 (apelabil doar pentru restituirea animalului)