Concurs 05.11.2021

Consiliul judeţean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, bld. Nicolae Bălcescu nr. 48, județul Buzău organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuţie vacante pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău:

  • Inspector de specialitate, gradul IA, la Biroul administraţie publică, Direcţia juridică şi administraţie publică locală – un post;
  • Inspector de specialitate, gradul IA la compartiment control, Biroul de transport public, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii – două posturi;
  • Inspector de specialitate, gradul II la compartimentul relaţii internaţionale, Direcţia de dezvoltare regională – un post;
  • Inspector de specialitate, gradul IA, la Biroul gestiuni şi aprovizionare – un post.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în data de 05 noiembrie 2021, ora 1000 – proba scrisă.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 28 octombrie 2021 (inclusiv), la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – Consiliul judeţean Buzău.

 Concursul se va desfășura după cum urmează:

  • selecția dosarelor: 29.10 – 01.11.2021;
  • proba scrisă: 05.11.2021, ora 10oo;
  • proba interviu: 10.11.2021, ora 10oo.

 Concursul este organizat în temeiul prevederilor H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. II din Legea nr. 203/2020.

Condiții de participare și bibliografie concurs 05.11.2021