Dezbatere publică

Consiliul Județean Buzău supune dezbaterii publice:

Proiect de Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău

Anunț dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău

Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău

Anunț dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău