Proiecte în monitorizare

POSCCE 2007-2015: Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronică a Registrului Agricol și a altor activități specifice, în județul Buzău

Proiect finanțat prin POSCCE

Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronică a Registrului Agricol și a altor activități specifice, în județul Buzău

https://www.registrulagricolbuzau.ro/Pagini/Acasa

Beneficiar Consiliul Județean Buzău
Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice
Axa prioritară TIC pentru sectoarele privat și public
Domeniul Major de Intervenţie 2.„Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”
Operaţiunea 1 „Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”
Număr de referinţă SMIS 48379
Denumire proiect “CREAREA INFRASTRUCTURII NECESARE PENTRU GESTIUNEA ELECTRONICĂ A REGISTRULUI AGRICOL ȘI A ALTOR ACTIVITĂȚI SPECIFICE, ÎN JUDEȚUL BUZĂU “
Contract de finanţare 1749/04.02.2014
Locul de implementare al proiectului ROMÂNIA

 

REGIUNEA: SUD-EST     

JUDEȚUL: BUZĂU

LOCALITATEA / LOCALITĂȚI: BUZĂU, COMUNA BĂLĂCEANU, COMUNA BOZIORU, COMUNA BRĂEȘTI, COMUNA CĂNEȘTI, COMUNA CILIBIA, COMUNA COSTEȘTI, COMUNA GHERGHEASA, COMUNA GLODEANU SĂRAT, COMUNA ODĂILE, COMUNA RÂMNICELU, COMUNA ROBEASCA, COMUNA VALEA SALCIEI, COMUNA RUȘEȚU, COMUNA FLORICA, COMUNA VERNEȘTI

Perioada de derulare a proiectului 07.02.2014 – 06.11.2015

 

Obiectivul principal al proiectului de față îl reprezintă dezvoltarea serviciilor publice la nivelul județului Buzău prin crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronică a Registrului Agricol și a altor activități specifice, astfel încât, în urma implementării proiectului să se realizeze depășirea simplei digitalizări a documentelor și redefinirea, regândirea în totalitate a proceselor și procedurilor astfel încât cetățenii și firmele să beneficieze de servicii publice administrative cu un grad înalt de sofisticare, cu rezultate vizibile în economia de timp și energie, cu impact în eficiență.

 

Rezultatele proiectului :

R.1 Contracte de achizitii publice semnate

R.2 Activitati de management de proiect implementate corespunzator

R.3 Echipamente hardware&licente functionale

R.4  Retea LAN functionala

R.5 Aplicatie software functionala

R.6 Informare si publicitate a proiectului realizata corect

R.7 Persoane instruite

R.8 Audit financiar realizat corespunzator

R.9 Audit tehnic realizat corespunzator

 

Indicatorii proiectului:

INDICATORI Valoare la începutul perioadei de implementare Valoare la sfarsitul perioadei                                                                    de implementare Valoare la sfarsitul perioadei obligatorii de mentinere a investitiei (60 luni de la data finalizarii proiectului)
Realizare      
Numarul de servicii publice electronice realizate prin proiect 0 1 1
Numarul de componente ale Sistemului informatic de gestiune a Registrului Agricol Electronic, dezvoltate si implementate prin proiect 0 7 7
Numarul de componente ale Sistemului informatic de gestiune a Registrului Agricol Electronic actualizate în conformitate cu prevederile Hotararii nr. 1632 din 29 decembrie 2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014 0 11 11
Numarul de componente ale soluției informatice de gestionare a activitaților specifice UAT-urilor (financiar-contabile, bugetare, resurse umane, taxe și impozite locale, evaluarea eficienței proiectelor desfașurate), dezvoltate si implementate prin proiect 0 4 4
Numarul de persoane instruite pentru folosirea produselor software implementate 0 78 78
Numarul de persoane instruite pentru asigurarea mentenantei produselor software implementate 0 2 2
Rezultat      
Numarul de parteneri beneficiari ai proiectului 0 16 (din care 1 Lider) 16 (din care 1 Lider)
Numarul de sisteme informatice integrate implementate 0 1 1
Numarul de utilizatori ai sistemului informatic de gestiune a Registrului Agricol Electronic, angajati ai partenerilor în proiect 0 65 65
Numarul de utilizatori ai solutiei informatice de gestiune a fluxurilor specifice UAT-urilor (financiar-contabile, bugetare, resurse umane, taxe și impozite locale, evaluarea eficienței proiectelor desfașurate), angajați ai partenerilor în proiect 1 15 15
Numarul de utilizatori persoane fizice/institutii 1 16 (institutii)
POSCCE 2007-2015: Implementare soluții de e-guvernare la nivelul județului Buzău pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetățeni

Proiect finanțat prin POSCCE

Programul Operațional Sectorial ”Creșterea Competitivității Economice”

”Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

Titlu proiect

„Implementare soluții de e-guvernare la nivelul județului Buzău pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetățeni”

Cod SMIS 48373

https://www.info-buzau.ro/

„Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de
Uniunea Europeană vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro/„.
 „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Beneficiar Consiliul Judetean Buzau
Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice
Axa prioritară TIC pentru sectoarele privat şi public
Domeniul Major de Intervenţie 2.Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”
Operaţiunea 1 „Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”
Număr de referinţă SMIS 48373
Denumire proiect IMPLEMENTARE SOLUȚII DE E-GUVERNARE LA NIVELUL JUDEȚULUI BUZĂU PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE OFERITE CĂTRE CETĂȚENI “
Contract de finanţare 1136/321/03.12.2013
Locul de implementare al proiectului ROMANIA

 

REGIUNEA: SUD-EST     

-JUD. BUZAU, BD. NICOLAE BALCESCU, NR. 48, BUZAU

-LA NIVELUL PRIMARIILOR PARTENERE DIN CADRUL PROIECTULUI: POGOANELE, NAENI, SAHATENI, SMEENI, BREAZA, MEREI, COCHIRLEANCA, TOPLICENI, BUDA, PUIESTI, RAMNICU SARAT SAGEATA, LUCIU, SCUTELNICI, PODGORIA.

Perioada de derulare a proiectului 06.12.2013– 31.12.2015

 

Obiectivul general al proiectului de fata consta in crearea unui ansamblu de componente hardware, software si comunicatii care sa puna la dispozitie servicii administrative prin mijloace electronice, care sa participe la fundamentarea deciziei manageriale in UAT partenere prin implementarea unui sistem informatic capabil sa optimizeze functionarea structurilor organizatorice din administratia publica locala si care sa furnizeze servicii publice on-line catre cetateni/mediul de afaceri/administratie publica.

Prin dezvoltarea proiectului se vor atinge alte doua scopuri, respectiv:

  • Furnizarea de servicii publice on-line catre cetateni/mediul de afaceri/administratia publica;
  • Eficientizarea activitatilor interne in institutiile administratiei publice.

 

Rezultatele proiectului:

R.1 Contracte de achizitii publice semnate

R.2 Echipamente hardware&licente functionale

R.3 Retea LAN si aplicatie software functionale

R.4 Persoane instruite

R.5 Activitati de management de proiect implementate corespunzator

R.6 Informare si publicitate a proiectului realizata corect

R.7 Audit financiar si tehnic realizate corespunzator

 

 

Indicatorii proiectului:

INDICATORI Valoare la începutul perioadei de implementare Valoare la sfarsitul perioadei                                                                    de implementare Valoare la sfarsitul perioadei obligatorii de mentinere a investitiei (60 luni de la data finalizarii proiectului)
Realizare      
Numarul de servicii publice electronice realizate prin proiect 0 3 4
Numarul de componente ale Sistemului informatic de gestiune a Registrului Agricol Electronic, dezvoltate si implementate prin proiect 0 10 10
Numarul de componente ale Sistemului informatic de gestiune a Registrului Agricol Electronic actualizate în conformitate cu prevederile Hotararii nr. 1632 din 29 decembrie 2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014 0 2 2
Numarul de componente ale soluției informatice de gestionare a activitaților specifice UAT-urilor (financiar-contabile, bugetare, resurse umane, taxe și impozite locale, evaluarea eficienței proiectelor desfașurate), dezvoltate si implementate prin proiect 0 8 8
Numarul de persoane instruite pentru folosirea produselor software implementate 0 15 15
Numarul de persoane instruite pentru asigurarea mentenantei produselor software implementate 0 18 18
Rezultat      
Numarul de parteneri beneficiari ai proiectului 0 15 15
Numarul de sisteme informatice integrate implementate 0 1 1
Numarul de utilizatori ai sistemului informatic de gestiune a Registrului Agricol Electronic, angajati ai partenerilor în proiect 0 15 15
Numarul de utilizatori ai solutiei informatice de gestiune a fluxurilor specifice UAT-urilor (financiar-contabile, bugetare, resurse umane, taxe și impozite locale, evaluarea eficienței proiectelor desfașurate), angajați ai partenerilor în proiect 0 15 15
Numarul de utilizatori persoane fizice/institutii 0 100 5000

 

POR 2007-2013: Reabilitare DJ 203H, km 0+000-16+000 Rm. Sărat - Buda, județul Buzău
POR 2007-2013: Reabilitare Muzeul Judeţean Buzău

Seminarul de închidere oficială a proiectului „Reabilitare Muzeu Judeţean Buzău”

Comunicat de presă

Informare asupra finalizării proiectului ”Reabilitare Muzeu Județean Buzău”

 

Stadiul implementării proiectului

Raport de activitate nr.1 – perioada de referinţă 06.03.2010-05.04.2010

Raport de activitate nr.2 – perioada de referinţă 06.04.2010-05.05.2010

Raport de activitate nr.3 – perioada de referinţă 06.05.2010-05.06.2010

Raport de activitate nr.4 – perioada de referinţă 06.06.2010-05.07.2010

Raport de activitate nr.5 – perioada de referinţă 06.07.2010-05.08.2010

Raport de activitate nr.6 – perioada de referinţă 06.08.2010-05.09.2010

Raport de activitate nr.7 – perioada de referinţă 06.09.2010-05.10.2010

Raport de activitate nr.8 – perioada de referinţă 06.10.2010-05.11.2010

Raport de activitate nr.9 – perioada de referinţă 06.11.2010-05.12.2010

Raport de activitate nr.10 – perioada de referinţă 06.12.2010-05.01.2011

Raport de activitate nr.11 – perioada de referinţă 06.01.2011-05.02.2011

Raport de activitate nr.12 – perioada de referinţă 06.02.2011-05.03.2011

Raport de activitate nr.13 – perioada de referinţă 06.03.2011-05.04.2011

Raport de activitate nr.14 – perioada de referinţă 06.04.2011-05.05.2011

Raport de activitate nr.15 – perioada de referinţă 06.05.2011-05.06.2011

Raport de activitate nr.16 – perioada de referinţă 06.06.2011-05.07.2011

Raport de activitate nr.17 – perioada de referinţă 06.07.2011-05.08.2011

Raport de activitate nr.18 – perioada de referinţă 06.08.2011-05.09.2011

Raport de activitate nr.19 – perioada de referinţă 06.09.2011-05.10.2011

Raport de activitate nr.20 – perioada de referinţă 06.10.2011-05.11.2011

Raport de activitate nr.21 – perioada de referinţă 06.11.2011-05.12.2011

Raport de activitate nr.22 – perioada de referinţă 06.12.2011-05.01.2012

Raport de activitate nr.23 – perioada de referinţă 06.01.2012-05.02.2012

Raport de activitate nr.24 – perioada de referinţă 06.02.2012-05.03.2012

Raport de activitate nr.26 – perioada de referinţă 06.04.2012-05.05.2012

Raport de activitate nr.27 – perioada de referinţă 06.05.2012-05.06.2012

Raport de activitate nr.28 – perioada de referinţă 06.06.2012-05.07.2012

Raport de activitate nr.29 – perioada de referinţă 06.07.2012-05.08.2012

Raport de activitate nr.30 – perioada de referinţă 06.08.2012-05.09.2012

Raport de activitate nr.31 – perioada de referinţă 06.09.2012-05.10.2012

Raport de activitate nr.32 – perioada de referinţă 06.10.2012-05.11.2012

Raport de activitate nr.33 – perioada de referinţă 06.11.2012-05.12.2012

Raport de activitate nr.34 – perioada de referinţă 06.12.2012-05.01.2013

Raport de activitate nr.35 – perioada de referinţă 06.01.2013-05.02.2013

Raport de activitate nr.36 – perioada de referinţă 06.02.2013-05.03.2013

Raport de activitate nr.37 – perioada de referinţă 06.03.2013-05.04.2013

Raport de activitate nr.38 – perioada de referinţă 06.04.2013-05.05.2013

Raport de activitate nr.39 – perioada de referinţă 06.05.2013-05.06.2013

Raport de activitate nr.40 – perioada de referinţă 06.06.2013-05.07.2013

Raport de activitate nr.41 – perioada de referinţă 06.07.2013-05.08.2013

Raport de activitate nr.42 – perioada de referinţă 06.08.2013-05.09.2013

Raport de activitate nr.43 – perioada de referinţă 06.09.2013-05.10.2013

Raport de activitate nr.44 – perioada de referinţă 06.10.2013-05.11.2013

Raport de activitate nr.45 – perioada de referinţă 06.11.2013-05.12.2013

Raport de activitate nr.46 – perioada de referinţă 06.12.2013-05.01.2014

Raport de activitate nr.47 – perioada de referinţă 06.01.2014-05.02.2014

Raport de activitate nr.48 – perioada de referinţă 06.02.2014-05.03.2014

Raport de activitate nr.49 – perioada de referinţă 06.03.2014-05.04.2014

Raport de activitate nr.50 – perioada de referinţă 06.04.2014-05.05.2014

Raport de activitate nr.51 – perioada de referinţă 06.05.2014-05.06.2014

Raport de activitate nr.52 – perioada de referinţă 06.06.2014-05.07.2014

Raport de activitate nr.54 – perioada de referinţă 06.08.2014-05.09.2014

Raport de activitate nr.55 – perioada de referinţă 06.09.2014-05.10.2014

Raport de activitate nr.56 – perioada de referinţă 06.10.2014-05.11.2014

Raport de activitate nr.57 – perioada de referinţă 06.11.2014-05.12.2014

Raport de activitate nr.58 – perioada de referinţă 06.12.2014-05.01.2015

Raport de activitate nr.59 – perioada de referinţă 06.01.2015-05.02.2015

Raport de activitate nr.60 – perioada de referinţă 06.02.2015-05.03.2015

Raport de activitate nr.61 – perioada de referinţă 06.03.2015-05.04.2015

Raport de activitate nr.62 – perioada de referinţă 06.04.2015-05.05.2015

 

Semnarea contractului de finanţare a Proiectului „Reabilitare Muzeul Judeţean Buzău”

 

Seminarul de lansare oficială a proiectului „Reabilitare Muzeu Judeţean Buzău”

 

În data de 30 martie 2010, Unitatea Administrativ – Teritorială Judeţul Buzău, în calitate de beneficiar al finanţării nerambursabile, a organizat seminarul de lansare a proiectului „Reabilitare Muzeul Judeţean Buzău”, cod SMIS 3857.

 

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe”.

 

Valoarea totală a proiectului este de 35.125.058,23  lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 23.581.905,16 lei (85%), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 3.606.644,32 lei (13%), contribuţia Consiliului Judeţean Buzău 7.936.508,75 lei, din care 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului 554.868,36 lei, valoarea cheltuielilor neeligibile 1.830.164,10 lei şi TVA 5.551.476,29 lei.

Comunicat de presă

Panoul de vizibilitate

POS Mediu 2007-2013: Protecţia şi promovarea biodiversităţii sitului ROSCI0190 PENTELEU
POS Mediu 2007-2013: Protecția și promovarea biodiversității sitului ROSCI0229 SIRIU
POS Mediu 2007-2013: Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0190 PENTELEU
POS Mediu 2007-2013: Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0229 SIRIU
LIFE10 ENV/RO/727: Valorificarea deşeurilor din construcţii şi demolări din judeţul Buzău
POCA 2014-2020: Parteneriat pentru etică și integritate în Consiliul Județean Buzău

Anunț închidere proiect

Promovarea proiectului

 

Rapoarte de monitorizare:

 

   
Raport de monitorizare nr.1 Raport de monitorizare nr.2 Raport de monitorizare nr.3