Proiecte în monitorizare

POSDRU 2007-2013: Program de intervenții integrate pentru șomeri - Certitudinea unui viitor durabil
POSCCE 2007-2015: Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronică a Registrului Agricol și a altor activități specifice, în județul Buzău

Proiect finanțat prin POSCCE

Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronică a Registrului Agricol și a altor activități specifice, în județul Buzău

https://www.registrulagricolbuzau.ro/Pagini/Acasa

Beneficiar Consiliul Judetean Buzau
Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice
Axa prioritară TIC pentru sectoarele privat şi public
Domeniul Major de Intervenţie 2.„Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”
Operaţiunea 1 „Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”
Număr de referinţă SMIS 48379
Denumire proiect “CREAREA INFRASTRUCTURII NECESARE PENTRU GESTIUNEA ELECTRONICA A REGISTRULUI AGRICOL SI A ALTOR ACTIVITATI SPECIFICE, IN JUDETUL BUZAU “
Contract de finanţare 1749/04.02.2014
Locul de implementare al proiectului ROMANIA;

 

REGIUNEA: SUD-EST     

JUDETUL:            BUZAU

LOCALITATEA / LOCALITATI:BUZAU, COMUNA BALACEANU, COMUNA BOZIORU, COMUNA BRAESTI, COMUNA CANESTI, COMUNA CILIBIA, COMUNA COSTESTI, COMUNA GHERGHEASA, COMUNA GLODEANU SARAT, COMUNA ODAILE, COMUNA RAMNICELU, COMUNA ROBEASCA, COMUNA VALEA SALCIEI, COMUNA RUSETU, COMUNA FLORICA, COMUNA VERNESTI.

Perioada de derulare a proiectului 07.02.2014 – 06.11.2015

 

Obiectivul principal al proiectului de fata il reprezinta dezvoltarea serviciilor publice la nivelul judetului Buzau prin crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronica a Registrului Agricol si a altor activitati specifice, astfel incat, in urma implementarii proiectului sa se realizeze depasirea simplei digitalizari a documentelor si redefinirea, regandirea in totalitate a proceselor si procedurilor astfel incat cetatenii si firmele sa beneficieze de servicii publice administrative cu un grad inalt de sofisticare, cu rezultate vizibile in economia de timp si energie, cu impact in eficienta.

 

Rezultatele proiectului :

R.1 Contracte de achizitii publice semnate

R.2 Activitati de management de proiect implementate corespunzator

R.3 Echipamente hardware&licente functionale

R.4  Retea LAN functionala

R.5 Aplicatie software functionala

R.6 Informare si publicitate a proiectului realizata corect

R.7 Persoane instruite

R.8 Audit financiar realizat corespunzator

R.9 Audit tehnic realizat corespunzator

 

Indicatorii proiectului:

INDICATORI Valoare la începutul perioadei de implementare Valoare la sfarsitul perioadei                                                                    de implementare Valoare la sfarsitul perioadei obligatorii de mentinere a investitiei (60 luni de la data finalizarii proiectului)
Realizare      
Numarul de servicii publice electronice realizate prin proiect 0 1 1
Numarul de componente ale Sistemului informatic de gestiune a Registrului Agricol Electronic, dezvoltate si implementate prin proiect 0 7 7
Numarul de componente ale Sistemului informatic de gestiune a Registrului Agricol Electronic actualizate în conformitate cu prevederile Hotararii nr. 1632 din 29 decembrie 2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014 0 11 11
Numarul de componente ale soluției informatice de gestionare a activitaților specifice UAT-urilor (financiar-contabile, bugetare, resurse umane, taxe și impozite locale, evaluarea eficienței proiectelor desfașurate), dezvoltate si implementate prin proiect 0 4 4
Numarul de persoane instruite pentru folosirea produselor software implementate 0 78 78
Numarul de persoane instruite pentru asigurarea mentenantei produselor software implementate 0 2 2
Rezultat      
Numarul de parteneri beneficiari ai proiectului 0 16 (din care 1 Lider) 16 (din care 1 Lider)
Numarul de sisteme informatice integrate implementate 0 1 1
Numarul de utilizatori ai sistemului informatic de gestiune a Registrului Agricol Electronic, angajati ai partenerilor în proiect 0 65 65
Numarul de utilizatori ai solutiei informatice de gestiune a fluxurilor specifice UAT-urilor (financiar-contabile, bugetare, resurse umane, taxe și impozite locale, evaluarea eficienței proiectelor desfașurate), angajați ai partenerilor în proiect 1 15 15
Numarul de utilizatori persoane fizice/institutii 1 16 (institutii)
POSCCE 2007-2015: Implementare soluții de e-guvernare la nivelul județului Buzău pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetățeni

Proiect finanțat prin POSCCE

Programul Operațional Sectorial ”Creșterea Competitivității Economice”

”Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

Titlu proiect

„Implementare soluții de e-guvernare la nivelul județului Buzău pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetățeni”

Cod SMIS 48373

https://www.info-buzau.ro/

„Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de
Uniunea Europeană vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro/„.
 „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Beneficiar Consiliul Judetean Buzau
Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice
Axa prioritară TIC pentru sectoarele privat şi public
Domeniul Major de Intervenţie 2.Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”
Operaţiunea 1 „Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”
Număr de referinţă SMIS 48373
Denumire proiect IMPLEMENTARE SOLUȚII DE E-GUVERNARE LA NIVELUL JUDEȚULUI BUZĂU PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE OFERITE CĂTRE CETĂȚENI “
Contract de finanţare 1136/321/03.12.2013
Locul de implementare al proiectului ROMANIA

 

REGIUNEA: SUD-EST     

-JUD. BUZAU, BD. NICOLAE BALCESCU, NR. 48, BUZAU

-LA NIVELUL PRIMARIILOR PARTENERE DIN CADRUL PROIECTULUI: POGOANELE, NAENI, SAHATENI, SMEENI, BREAZA, MEREI, COCHIRLEANCA, TOPLICENI, BUDA, PUIESTI, RAMNICU SARAT SAGEATA, LUCIU, SCUTELNICI, PODGORIA.

Perioada de derulare a proiectului 06.12.2013– 31.12.2015

 

Obiectivul general al proiectului de fata consta in crearea unui ansamblu de componente hardware, software si comunicatii care sa puna la dispozitie servicii administrative prin mijloace electronice, care sa participe la fundamentarea deciziei manageriale in UAT partenere prin implementarea unui sistem informatic capabil sa optimizeze functionarea structurilor organizatorice din administratia publica locala si care sa furnizeze servicii publice on-line catre cetateni/mediul de afaceri/administratie publica.

Prin dezvoltarea proiectului se vor atinge alte doua scopuri, respectiv:

  • Furnizarea de servicii publice on-line catre cetateni/mediul de afaceri/administratia publica;
  • Eficientizarea activitatilor interne in institutiile administratiei publice.

 

Rezultatele proiectului:

R.1 Contracte de achizitii publice semnate

R.2 Echipamente hardware&licente functionale

R.3 Retea LAN si aplicatie software functionale

R.4 Persoane instruite

R.5 Activitati de management de proiect implementate corespunzator

R.6 Informare si publicitate a proiectului realizata corect

R.7 Audit financiar si tehnic realizate corespunzator

 

 

Indicatorii proiectului:

INDICATORI Valoare la începutul perioadei de implementare Valoare la sfarsitul perioadei                                                                    de implementare Valoare la sfarsitul perioadei obligatorii de mentinere a investitiei (60 luni de la data finalizarii proiectului)
Realizare      
Numarul de servicii publice electronice realizate prin proiect 0 3 4
Numarul de componente ale Sistemului informatic de gestiune a Registrului Agricol Electronic, dezvoltate si implementate prin proiect 0 10 10
Numarul de componente ale Sistemului informatic de gestiune a Registrului Agricol Electronic actualizate în conformitate cu prevederile Hotararii nr. 1632 din 29 decembrie 2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014 0 2 2
Numarul de componente ale soluției informatice de gestionare a activitaților specifice UAT-urilor (financiar-contabile, bugetare, resurse umane, taxe și impozite locale, evaluarea eficienței proiectelor desfașurate), dezvoltate si implementate prin proiect 0 8 8
Numarul de persoane instruite pentru folosirea produselor software implementate 0 15 15
Numarul de persoane instruite pentru asigurarea mentenantei produselor software implementate 0 18 18
Rezultat      
Numarul de parteneri beneficiari ai proiectului 0 15 15
Numarul de sisteme informatice integrate implementate 0 1 1
Numarul de utilizatori ai sistemului informatic de gestiune a Registrului Agricol Electronic, angajati ai partenerilor în proiect 0 15 15
Numarul de utilizatori ai solutiei informatice de gestiune a fluxurilor specifice UAT-urilor (financiar-contabile, bugetare, resurse umane, taxe și impozite locale, evaluarea eficienței proiectelor desfașurate), angajați ai partenerilor în proiect 0 15 15
Numarul de utilizatori persoane fizice/institutii 0 100 5000

 

POR 2007-2013: Reabilitare DJ 203H, km 0+000-16+000 Rm. Sărat - Buda, județul Buzău
POR 2007-2013: Reabilitare Muzeul Judeţean Buzău

Seminarul de închidere oficială a proiectului „Reabilitare Muzeu Judeţean Buzău”

Comunicat de presă

Informare asupra finalizării proiectului ”Reabilitare Muzeu Județean Buzău”

 

Stadiul implementării proiectului

Raport de activitate nr.1 – perioada de referinţă 06.03.2010-05.04.2010

Raport de activitate nr.2 – perioada de referinţă 06.04.2010-05.05.2010

Raport de activitate nr.3 – perioada de referinţă 06.05.2010-05.06.2010

Raport de activitate nr.4 – perioada de referinţă 06.06.2010-05.07.2010

Raport de activitate nr.5 – perioada de referinţă 06.07.2010-05.08.2010

Raport de activitate nr.6 – perioada de referinţă 06.08.2010-05.09.2010

Raport de activitate nr.7 – perioada de referinţă 06.09.2010-05.10.2010

Raport de activitate nr.8 – perioada de referinţă 06.10.2010-05.11.2010

Raport de activitate nr.9 – perioada de referinţă 06.11.2010-05.12.2010

Raport de activitate nr.10 – perioada de referinţă 06.12.2010-05.01.2011

Raport de activitate nr.11 – perioada de referinţă 06.01.2011-05.02.2011

Raport de activitate nr.12 – perioada de referinţă 06.02.2011-05.03.2011

Raport de activitate nr.13 – perioada de referinţă 06.03.2011-05.04.2011

Raport de activitate nr.14 – perioada de referinţă 06.04.2011-05.05.2011

Raport de activitate nr.15 – perioada de referinţă 06.05.2011-05.06.2011

Raport de activitate nr.16 – perioada de referinţă 06.06.2011-05.07.2011

Raport de activitate nr.17 – perioada de referinţă 06.07.2011-05.08.2011

Raport de activitate nr.18 – perioada de referinţă 06.08.2011-05.09.2011

Raport de activitate nr.19 – perioada de referinţă 06.09.2011-05.10.2011

Raport de activitate nr.20 – perioada de referinţă 06.10.2011-05.11.2011

Raport de activitate nr.21 – perioada de referinţă 06.11.2011-05.12.2011

Raport de activitate nr.22 – perioada de referinţă 06.12.2011-05.01.2012

Raport de activitate nr.23 – perioada de referinţă 06.01.2012-05.02.2012

Raport de activitate nr.24 – perioada de referinţă 06.02.2012-05.03.2012

Raport de activitate nr.26 – perioada de referinţă 06.04.2012-05.05.2012

Raport de activitate nr.27 – perioada de referinţă 06.05.2012-05.06.2012

Raport de activitate nr.28 – perioada de referinţă 06.06.2012-05.07.2012

Raport de activitate nr.29 – perioada de referinţă 06.07.2012-05.08.2012

Raport de activitate nr.30 – perioada de referinţă 06.08.2012-05.09.2012

Raport de activitate nr.31 – perioada de referinţă 06.09.2012-05.10.2012

Raport de activitate nr.32 – perioada de referinţă 06.10.2012-05.11.2012

Raport de activitate nr.33 – perioada de referinţă 06.11.2012-05.12.2012

Raport de activitate nr.34 – perioada de referinţă 06.12.2012-05.01.2013

Raport de activitate nr.35 – perioada de referinţă 06.01.2013-05.02.2013

Raport de activitate nr.36 – perioada de referinţă 06.02.2013-05.03.2013

Raport de activitate nr.37 – perioada de referinţă 06.03.2013-05.04.2013

Raport de activitate nr.38 – perioada de referinţă 06.04.2013-05.05.2013

Raport de activitate nr.39 – perioada de referinţă 06.05.2013-05.06.2013

Raport de activitate nr.40 – perioada de referinţă 06.06.2013-05.07.2013

Raport de activitate nr.41 – perioada de referinţă 06.07.2013-05.08.2013

Raport de activitate nr.42 – perioada de referinţă 06.08.2013-05.09.2013

Raport de activitate nr.43 – perioada de referinţă 06.09.2013-05.10.2013

Raport de activitate nr.44 – perioada de referinţă 06.10.2013-05.11.2013

Raport de activitate nr.45 – perioada de referinţă 06.11.2013-05.12.2013

Raport de activitate nr.46 – perioada de referinţă 06.12.2013-05.01.2014

Raport de activitate nr.47 – perioada de referinţă 06.01.2014-05.02.2014

Raport de activitate nr.48 – perioada de referinţă 06.02.2014-05.03.2014

Raport de activitate nr.49 – perioada de referinţă 06.03.2014-05.04.2014

Raport de activitate nr.50 – perioada de referinţă 06.04.2014-05.05.2014

Raport de activitate nr.51 – perioada de referinţă 06.05.2014-05.06.2014

Raport de activitate nr.52 – perioada de referinţă 06.06.2014-05.07.2014

Raport de activitate nr.54 – perioada de referinţă 06.08.2014-05.09.2014

Raport de activitate nr.55 – perioada de referinţă 06.09.2014-05.10.2014

Raport de activitate nr.56 – perioada de referinţă 06.10.2014-05.11.2014

Raport de activitate nr.57 – perioada de referinţă 06.11.2014-05.12.2014

Raport de activitate nr.58 – perioada de referinţă 06.12.2014-05.01.2015

Raport de activitate nr.59 – perioada de referinţă 06.01.2015-05.02.2015

Raport de activitate nr.60 – perioada de referinţă 06.02.2015-05.03.2015

Raport de activitate nr.61 – perioada de referinţă 06.03.2015-05.04.2015

Raport de activitate nr.62 – perioada de referinţă 06.04.2015-05.05.2015

 

Semnarea contractului de finanţare a Proiectului „Reabilitare Muzeul Judeţean Buzău”

 

Seminarul de lansare oficială a proiectului „Reabilitare Muzeu Judeţean Buzău”

 

În data de 30 martie 2010, Unitatea Administrativ – Teritorială Judeţul Buzău, în calitate de beneficiar al finanţării nerambursabile, a organizat seminarul de lansare a proiectului „Reabilitare Muzeul Judeţean Buzău”, cod SMIS 3857.

 

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe”.

 

Valoarea totală a proiectului este de 35.125.058,23  lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 23.581.905,16 lei (85%), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 3.606.644,32 lei (13%), contribuţia Consiliului Judeţean Buzău 7.936.508,75 lei, din care 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului 554.868,36 lei, valoarea cheltuielilor neeligibile 1.830.164,10 lei şi TVA 5.551.476,29 lei.

Comunicat de presă

Panoul de vizibilitate

POR 2007-2013: Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău

Comunicat de presă lansare oficială

 

Raport de monitorizare nr.1 – perioada de referinţă 15.10.2010-14.11.2010

Raport de monitorizare nr.2 – perioada de referinţă 15.11.2010-14.12.2010

Raport de monitorizare nr.3 – perioada de referinţă 15.12.2010-14.01.2011

Raport de monitorizare nr.4 – perioada de referinţă 15.01.2011-14.02.2011

Raport de monitorizare nr.5 – perioada de referinţă 15.02.2011-14.03.2011

Raport de monitorizare nr.6 – perioada de referinţă 15.03.2011-14.04.2011

Raport de monitorizare nr.7 – perioada de referinţă 15.04.2011-14.05.2011

Raport de monitorizare nr.8 – perioada de referinţă 15.05.2011-14.06.2011

Raport de monitorizare nr.9 – perioada de referinţă 15.06.2011-14.07.2011

Raport de monitorizare nr.10 – perioada de referinţă 15.07.2011-14.08.2011

Raport de monitorizare nr.11 – perioada de referinţă 15.08.2011-14.09.2011

Raport de monitorizare nr.12 – perioada de referinţă 15.09.2011-14.10.2011

Raport de monitorizare nr.13 – perioada de referinţă 15.10.2011-14.11.2011

Raport de monitorizare nr.14 – perioada de referinţă 15.11.2011-14.12.2011

Raport de monitorizare nr.15 – perioada de referinţă 15.12.2011-14.01.2012

Raport de monitorizare nr.16 – perioada de referinţă 15.01.2012-14.02.2012

Raport de monitorizare nr.17 – perioada de referinţă 15.02.2012-14.03.2012

Raport de monitorizare nr.18 – perioada de referinţă 15.03.2012-14.04.2012

Raport de monitorizare nr.19 – perioada de referinţă 15.04.2012-14.05.2012

Raport de monitorizare nr.20 – perioada de referinţă 15.05.2012-14.06.2012

Raport de monitorizare nr.21 – perioada de referinţă 15.06.2012-14.07.2012

Raport de monitorizare nr.22 – perioada de referinţă 15.07.2012-14.08.2012

Raport de monitorizare nr.23 – perioada de referinţă 15.08.2012-14.09.2012

Raport de monitorizare nr.24 – perioada de referinţă 15.09.2012-14.10.2012

Raport de monitorizare nr.25 – perioada de referinţă 15.10.2012-14.11.2012

Raport de monitorizare nr.26 – perioada de referinţă 15.11.2012-14.12.2012

Raport de monitorizare nr.27 – perioada de referinţă 15.12.2012-14.01.2013

Raport de monitorizare nr.28 – perioada de referinţă 15.01.2013-14.02.2013

 

Comunicat de presă privind închiderea oficială a proiectului

Informare asupra proiectului şi a rezultatelor acestuia

POR 2007-2013: Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Liceul pentru Deficienţi de Vedere Buzău

Comunicat de presă lansare oficială

Stadiul implementării proiectului:

Raport de monitorizare nr.1 – perioada de referinţă 09.12.2010-08.01.2011

Raport de monitorizare nr.2 – perioada de referinţă 09.01.2011-08.02.2011

Raport de monitorizare nr.3 – perioada de referinţă 09.02.2011-08.03.2011

Raport de monitorizare nr.4 – perioada de referinţă 09.03.2011-08.04.2011

Raport de monitorizare nr.5 – perioada de referinţă 09.04.2011-08.05.2011

Raport de monitorizare nr.6 – perioada de referinţă 09.05.2011-08.06.2011

Raport de monitorizare nr.7 – perioada de referinţă 09.06.2011-08.07.2011

Raport de monitorizare nr.8 – perioada de referinţă 09.07.2011-08.08.2011

Raport de monitorizare nr.9 – perioada de referinţă 09.08.2011-08.09.2011

Raport de monitorizare nr.10 – perioada de referinţă 09.09.2011-08.10.2011

Raport de monitorizare nr.11 – perioada de referinţă 09.10.2011-08.11.2011

Raport de monitorizare nr.12 – perioada de referinţă 09.11.2011-08.12.2011

Raport de monitorizare nr.13 – perioada de referinţă 09.12.2011-08.01.2012

Raport de monitorizare nr.14 – perioada de referinţă 09.01.2012-08.02.2012

Raport de monitorizare nr.15 – perioada de referinţă 09.02.2012-08.03.2012

Raport de monitorizare nr.16 – perioada de referinţă 09.03.2012-08.04.2012

Raport de monitorizare nr.17 – perioada de referinţă 09.04.2012-08.05.2012

Raport de monitorizare nr.18 – perioada de referinţă 09.05.2012-08.06.2012

Raport de monitorizare nr.19 – perioada de referinţă 09.06.2012-08.07.2012

Raport de monitorizare nr.20 – perioada de referinţă 09.07.2012-08.08.2012

Raport de monitorizare nr.21 – perioada de referinţă 09.08.2012-08.09.2012

Raport de monitorizare nr.22 – perioada de referinţă 09.09.2012-08.10.2012

Raport de monitorizare nr.23 – perioada de referinţă 09.10.2012-08.11.2012

Raport de monitorizare nr.24 – perioada de referinţă 09.11.2012-08.12.2012

Raport de monitorizare nr.25 – perioada de referinţă 09.12.2012-08.01.2013

Raport de monitorizare nr.26 – perioada de referinţă 09.01.2013-08.02.2013

Informare asupra finalizării proiectului

POR 2007-2013: Reabilitarea Centrului de Asistenţă Medico-Socială Pogoanele, judeţul Buzău
POR 2007-2013: Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău

Seminarul de închidere oficială a proiectului „Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău”

În data de 15 iulie 2011, Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ–Teritorială Judeţul Buzău şi Unitatea Administrativ–Teritorială Comuna Merei, condus şi reprezentat de Unitatea Administrativ–Teritorială Judeţul Buzău, beneficiar al finanţării pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău”, cod SMIS 1475,  organizeaza seminarul de închidere oficială a proiectului, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 2: „ Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”.

Valoarea proiectului, cunoscută la sfârşitul perioadei de implementare, este de 54.366.068,64 lei, activităţile desfăşurate în cadrul proiectului fiind finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat şi bugetul Unităţii Administrativ –Teritoriale Judeţul Buzău.

Proiectul contractat a avut ca obiectiv specific reabilitarea şi modernizarea, într-o perioadă de 27 de luni, a reţelei de 57,89 km drumuri judeţene din zona Pietroasele – Merei – Monteoru – Verneşti – Haleş – Ciuta, judeţul Buzău.

Rezultate obţinute la sfârşitul proiectului:

Au fost modernizate 57,89 km drumuri judeţene (inclusiv 900m alei în staţiunea Sărata Monteoru) structurate în cadrul a 6 obiecte:

– Obiect 1: DJ 203C, DN 1 B – Pietroasele   – lungime 3,30 km;

– Obiect 2: DJ 203G , DN 1B – Merei – Sărata  Monteoru  –  lungime 5,10 km;

– Obiect 3: DJ 203G – Tisău – Haleş – Ciolanu – Nifon – DN 10  – lungime 13,50 km;

– Obiect 4: DJ 205 Pietroasele  – Merei – Verneşti – lungime 19,45 km;

– Obiect 5: DJ 100H, DN 10, Verneşti – Grăjdana – Tisău– lungime 15,64 km;

– Obiect 6: Alee Sărata Monteoru – 900 m;

A fost realizat un pasaj suprateran de traversare a sitului arheologic din comuna Pietroasele pentru protejarea vestigiilor arheologice din această comună;

Pentru sublinierea potenţialului turistic al zonei a fost desfăşurată o campanie de conştientizare publică în cadrul căreia au fost realizate şi montate în zona drumului 12 panouri de orientare turistică şi rutieră, au fost tipărite şi distribuite 10 000 pliante, 500 afişe, 170 000 broşuri în judeţ şi în ţară, au fost realizate întâlniri publice în comunele Merei, Pietroasele, Tisău, Verneşti, Măgura; 

Perioada de derulare a proiectului a fost de 27 de luni:  16 aprilie 2009 – 15 iulie 2011.

Comunicatul de presă

Invitaţia la închiderea oficială

 

Stadiul implementării proiectului:

 

Raport de monitorizare nr. 1 – perioada de referinţă 16.04.2009-15.05.2009

Raport de monitorizare nr. 2 – perioada de referinţă 15.05.2009-15.06.2009

Raport de monitorizare nr. 3 – perioada de referinţă 15.06.2009-15.07.2009

Raport de monitorizare nr. 4 – perioada de referinţă 16.07.2009-15.08.2009

Raport de monitorizare nr. 5 – perioada de referinţă 16.08.2009-15.09.2009

Raport de monitorizare nr. 6 – perioada de referinţă 16.09.2009-15.10.2009

Raport de monitorizare nr. 7 – perioada de referinţă 16.10.2009-15.11.2009

Raport de monitorizare nr. 8 – perioada de referinţă 16.11.2009-15.12.2009

Raport de monitorizare nr. 9 – perioada de referinţă 16.12.2009-15.01.2010

Raport de monitorizare nr.10- perioada de referinţă 16.01.2010-15.02.2010

Raport de monitorizare nr.11- perioada de referinţă 16.02.2010-15.03.2010

Raport de monitorizare nr.12- perioada de referinţă 16.03.2010-15.04.2010

Raport de monitorizare nr.13- perioada de referinţă 16.04.2010-15.05.2010

Raport de monitorizare nr.14- perioada de referinţă 16.05.2010-15.06.2010

Raport de monitorizare nr.15- perioada de referinţă 16.06.2010-15.07.2010

Raport de monitorizare nr.16- perioada de referinţă 16.07.2010-15.08.2010

Raport de monitorizare nr.17- perioada de referinţă 16.08.2010-15.09.2010

Raport de monitorizare nr.18- perioada de referinţă 16.09.2010-15.10.2010

Raport de monitorizare nr.19- perioada de referinţă 16.10.2010-15.11.2010

Raport de monitorizare nr.20- perioada de referinţă 16.11.2010-15.12.2010

Raport de monitorizare nr.21- perioada de referinţă 16.12.2010-15.01.2011

Raport de monitorizare nr.22- perioada de referinţă 16.01.2011-15.02.2011

Raport de monitorizare nr.23- perioada de referinţă 16.02.2011-15.03.2011

Raport de monitorizare nr.24- perioada de referinţă 16.03.2011-15.04.2011

Raport de monitorizare nr.25- perioada de referinţă 16.04.2011-15.05.2011

Raport de monitorizare nr.26- perioada de referinţă 16.05.2011-15.06.2011

Raport de monitorizare nr.27- perioada de referinţă 16.06.2011-15.07.2011

 

MATERIALE REALIZATE ÎN CADRUL CAMPANIEI DE CONŞTIENTIZARE PUBLICĂ AFERENTĂ PROIECTULUI

 

Afiş – obiectivele turistice principale

Pliant – prezentare pe scurt a câtorva obiective turistice

Panou – orientare turistică – harta obiectivelor turistice din zona colinară

Broşură – Prezentarea detaliată a obiectivelor turistice ale zonei

 

Seminarul de lansare oficială a proiectului „Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău”

În data de 15 mai 2009, Consiliul Judeţean Buzău (Unitatea Administrativ – Teritorială Judeţul Buzău) în calitate de lider al Parteneriatului dintre Unitatea Administrativ – Teritoriala Judeţul Buzău şi Unitatea Administrativ – Teritorială Comuna Merei,  beneficiar al finanţării pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău”, cod SMIS 1475, a organizat seminarul de lansare oficială a proiectului, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „ Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”.

Valoarea totală a proiectului finanţat prin acest program este de 97.072.121,44 lei, din care 76.402.372,01 lei (98%) valoare solicitată din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene iar  5.170.839,29 lei contribuţia proprie a aplicantului – Consiliul Judeţean Buzău.

Proiectul contractat are ca obiectiv specific reabilitarea şi modernizarea, într-o perioadă de 27 de luni, a reţelei de 57,89 km drumuri judeţene din zona Pietroasele – Merei – Monteoru – Verneşti – Haleş – Ciuta, judeţul Buzău.

Perioada de derulare a proiectului este de 27 de luni:  16 aprilie 2009 – 15 iulie 2011.

Comunicatul de presă

Invitaţia la lansare

www.inforegio.ro

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

POR 2007-2013: Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Liceul tehnologic special pentru copii cu deficienţe auditive Buzău (Şcoala Specială nr.2 Buzău)

Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Liceul tehnologic special pentru copii cu deficienţe auditive Buzău

 

*Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Şcoala Specială nr.2 Buzău

 

Comunicat de presă lansare oficială

 

Stadiul implementării proiectului:

Raport de monitorizare nr.1 – perioada de referinţă 19.02.2011-18.03.2011

Raport de monitorizare nr.2 – perioada de referinţă 19.03.2011-18.04.2011

Raport de monitorizare nr.3 – perioada de referinţă 19.04.2011-18.05.2011

Raport de monitorizare nr.4 – perioada de referinţă 19.05.2011-18.06.2011

Raport de monitorizare nr.5 – perioada de referinţă 19.06.2011-18.07.2011

Raport de monitorizare nr.6 – perioada de referinţă 19.07.2011-18.08.2011

Raport de monitorizare nr.7 – perioada de referinţă 19.08.2011-18.09.2011

Raport de monitorizare nr.8 – perioada de referinţă 19.09.2011-18.10.2011

Raport de monitorizare nr.9 – perioada de referinţă 19.10.2011-18.11.2011

Raport de monitorizare nr.10 – perioada de referinţă 19.11.2011-18.12.2011

Raport de monitorizare nr.11 – perioada de referinţă 19.12.2011-18.01.2012

Raport de monitorizare nr.12 – perioada de referinţă 19.01.2012-18.02.2012

Raport de monitorizare nr.13 – perioada de referinţă 19.02.2012-18.03.2012

Raport de monitorizare nr.14 – perioada de referinţă 19.03.2012-18.04.2012

Raport de monitorizare nr.15 – perioada de referinţă 19.04.2012-18.05.2012

Raport de monitorizare nr.16 – perioada de referinţă 19.05.2012-18.06.2012

Raport de monitorizare nr.17 – perioada de referinţă 19.06.2012-18.07.2012

Raport de monitorizare nr.18 – perioada de referinţă 19.07.2012-18.08.2012

Raport de monitorizare nr.19 – perioada de referinţă 19.08.2012-18.09.2012

Raport de monitorizare nr.20 – perioada de referinţă 19.09.2012-18.10.2012

Raport de monitorizare nr.21 – perioada de referinţă 19.10.2012-18.11.2012

Raport de monitorizare nr.22 – perioada de referinţă 19.11.2012-18.12.2012

Raport de monitorizare nr.23 – perioada de referinţă 19.12.2012-18.01.2013

Raport de monitorizare nr.24 – perioada de referinţă 19.01.2013-18.02.2013

Raport de monitorizare nr.25 – perioada de referinţă 19.02.2013-18.03.2013

Raport de monitorizare nr.26 – perioada de referinţă 19.03.2013-18.04.2013

Raport de monitorizare nr.28 – perioada de referinţă 19.05.2013-18.06.2013

Raport de monitorizare nr.29 – perioada de referinţă 19.06.2013-18.07.2013

Raport de monitorizare nr.30 – perioada de referinţă 19.07.2013-18.08.2013

Raport de monitorizare nr.31 – perioada de referinţă 19.08.2013-18.09.2013

Raport de monitorizare nr.32 – perioada de referinţă 19.09.2013-18.10.2013

Raport de monitorizare nr.33 – perioada de referinţă 19.10.2013-18.11.2013

Raport de monitorizare nr.34 – perioada de referinţă 19.11.2013-18.12.2013

 

Comunicat de presă privind închiderea oficială a proiectului

Informare asupra proiectului și a rezultatelor acestuia

POR 2007-2013: Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Comunicat de presă lansare oficială

 

Stadiul implementării proiectului:

Raport de monitorizare 1 – perioada de referinţă 08.11.2011-07.12.2011

Raport de monitorizare 2 – perioada de referinţă 08.12.2011-07.01.2012

Raport de monitorizare 3 – perioada de referinţă 08.01.2012-07.02.2012

Raport de monitorizare 4 – perioada de referinţă 08.02.2012-07.03.2012

Raport de monitorizare 5 – perioada de referinţă 08.03.2012-07.04.2012

Raport de monitorizare 6 – perioada de referinţă 08.04.2012-07.05.2012

Raport de monitorizare 7 – perioada de referinţă 08.05.2012-07.06.2012

Raport de monitorizare 8 – perioada de referinţă 08.06.2012-07.07.2012

Raport de monitorizare 9 – perioada de referinţă 08.07.2012-07.08.2012

Raport de monitorizare 10 – perioada de referinţă 08.08.2012-07.09.2012

Raport de monitorizare 11 – perioada de referinţă 08.09.2012-07.10.2012

Raport de monitorizare 12 – perioada de referinţă 08.10.2012-07.11.2012

Raport de monitorizare 13 – perioada de referinţă 08.11.2012-07.12.2012

Raport de monitorizare 14 – perioada de referinţă 08.12.2012-07.01.2013

Raport de monitorizare 15 – perioada de referinţă 08.01.2013-07.02.2013

Raport de monitorizare 16 – perioada de referinţă 08.02.2013-07.03.2013

Raport de monitorizare 17 – perioada de referinţă 08.03.2013-07.04.2013

Raport de monitorizare 18 – perioada de referinţă 08.04.2013-07.05.2013

Raport de monitorizare 19 – perioada de referinţă 08.05.2013-07.06.2013

Raport de monitorizare 20 – perioada de referinţă 08.06.2013-07.07.2013

Raport de monitorizare 21 – perioada de referinţă 08.07.2013-07.08.2013

Raport de monitorizare 22 – perioada de referinţă 08.08.2013-07.09.2013

Raport de monitorizare 23 – perioada de referinţă 08.09.2013-07.10.2013

Raport de monitorizare 24 – perioada de referinţă 08.10.2013-07.11.2013

Raport de monitorizare 25 – perioada de referinţă 08.11.2013-07.12.2013

Raport de monitorizare 26 – perioada de referinţă 08.12.2013-07.01.2014

Raport de monitorizare 27 – perioada de referinţă 08.01.2014-07.02.2014

 

 

Comunicat de presă privind închiderea oficială a proiectului

Anunț de presă privind închiderea oficială a proiectului

Informare asupra proiectului și a rezultatelor acestuia

POS Mediu 2007-2013: Protecţia şi promovarea biodiversităţii sitului ROSCI0190 PENTELEU
POS Mediu 2007-2013: Protecția și promovarea biodiversității sitului ROSCI0229 SIRIU
POS Mediu 2007-2013: Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0190 PENTELEU
POS Mediu 2007-2013: Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0229 SIRIU
PODCA 2007-2013: Reducerea riscurilor la nivel județean printr-o mai bună comunicare în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență
LIFE10 ENV/RO/727: Valorificarea deşeurilor din construcţii şi demolări din judeţul Buzău
PHARE 2005 CES: Sistem de management integrat al deşeurilor în zona localităţilor de pe Valea Slănicului cu staţia de transfer în comuna Beceni, judeţul Buzău

Proiect finanţat prin Programul PHARE 2005 CES, Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu

PROGRAM PHARE 2005 CES – SCHEMA DE INVESTITII PENTRU SPRIJINIREA INITIATIVELOR SECTORULUI PUBLIC IN SECTOARELE PRIORITARE DE MEDIU

Proiect: “Sistem de management integrat al deseurilor in zona localitatilor de pe Valea Slanicului, cu statia de transfer in comuna Beceni, judetul Buzau”

Perioada de implementare: martie 2008 – septembrie 2009

 

Valoare proiect: 779 326,97  euro

din care finanţare nerambursabilă 85,89%: 669 382,71 euro

şi contribuţie proprie 14,11%: 109 944,26 euro

Parteneri: Consiliul Judeţean Buzău şi consiliile locale Beceni, Bisoca, Cernăteşti, Lopătari, Mânzăleşti, Săruleşti şi Vintilă Vodă

 

COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT (iulie 2010)

Rezultate sondaj de opinie final (iunie 2010)

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI (mai 2010)

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI (decembrie 2009)

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI (august 2009)

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI (mai 2009)

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI (iulie 2008)

REZULTATE SONDAJ DE OPINIE

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI (februarie 2009)

PHARE 2005 CES: Sistem de management integrat al deşeurilor în zona localităţilor de pe Valea Buzăului şi Valea Chiojdului, cu staţia de transfer în comuna Cislău, judeţul Buzău

Proiect finanţat prin Programul PHARE 2005 CES, Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu

PROGRAM PHARE 2005 CES – SCHEMA DE INVESTITII PENTRU SPRIJINIREA INITIATIVELOR SECTORULUI PUBLIC IN SECTOARELE PRIORITARE DE MEDIU

Proiect: “Sistem de management integrat al deseurilor in zona localitatilor de pe Valea Buzaului si Valea Chiojdului, cu statia de transfer in comuna Cislau, judetul Buzau”

Perioada de implementare: martie 2008 – septembrie 2009

 

Valoare proiect: 803 705,23 euro

din care finanţare nerambursabilă 85,88%: 690 240,94 euro

şi contribuţie proprie 14,12%: 113 464,29 euro

Parteneri: Consiliul Judeţean Buzău şi consiliile locale Cislău, Calvini, Cătina, Chiojdu, Unguriu, Măgura şi Vipereşti

 

COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT (iulie 2010)

Rezultate sondaj de opinie final (iunie 2010)

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI (martie 2010)

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI (decembrie 2009)

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI (septembrie 2009)

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI (august 2009)

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI (aprilie 2009)

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI (decembrie 2008)

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI (august 2008)

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI (iulie 2008)

PHARE 2005 CES: Reparare pod pe DJ 202 km 13+500, Puiești

Proiect finanţat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului PHARE 2005 Coeziune Economică şi Socială – „Măsuri împotriva dezastrelor provocate de inundaţii”

Comunicat de presă

 

  

PHARE 2006/018-147: Reţea de comunicaţii pentru evidenţa persoanelor la nivelul judeţului Buzău

Proiect finanțat prin Programul PHARE 2006/018-147.01.03.02.03, Schema de Granturi „Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local III-IV”

MODERNIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE EVIDENŢA PERSOANELOR DIN JUDEŢUL BUZĂU– FINANŢATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

 

Consiliul Judeţean Buzău, în calitate de beneficiar, anunţă închiderea oficială a proiectului „Reţea de comunicaţii pentru evidenţa persoanelor în judeţul Buzău” PHARE 2006/018-147.01.03.02.03 BZ 674 finanţat prin Schema de Granturi „Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local III-IV”.

Proiectul a avut drept scop realizarea unui intranet de tip VPN (reţea virtuală privată) pentru conectarea Direcţiei Judeţene pentru Evidenţa Persoanelor Buzău (DJEP) şi a serviciilor publice comunitare locale pentru evidenţa persoanelor (SPCLEP) la Reţeaua de Comunicaţii Integrate Voce-Date a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative (MIRA). Prin utilizarea noii reţele şi a echipamentelor achiziţionate prin proiect s-a îmbunătăţit calitatea serviciului public de evidenţa persoanelor şi s-au simplificat procedurile de înfiinţare a SPCLEP în alte localităţi ale judeţului.

Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Consiliile Locale Buzău, Râmnicu-Sărat, Nehoiu, Pătârlagele, Pogoanele, Săhăteni, cu sprijinul DJEP, SPCLEP şi al structurilor de specialitate din cadrul MIRA (Biroul Judeţean pentru Administrarea Bazelor de Date, Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul Comunicaţii şi Informatică din cadrul IPJ Buzău).

Valoarea finală a proiectului este de 41.117,48 Euro, din care 36.183,39 Euro finanţare nerambursabilă (88%), iar 4.934,09 Euro (12%) contribuţie a Consiliului Judeţean Buzău.

Conferinţa de presă pentru închiderea oficială a proiectului va avea loc miercuri, 14 ianuarie 2009, ora 11.00 în Sala „D.Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Buzău de la managerul de proiect, doamna Laurenţia Conda, tel. 0238/ 716848.

Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele PHARE contactaţi: cfcu.phare@mfinante.ro

PHARE RO 2005: Accelerarea implementării Strategiei Naţionale pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor

3 proiecte finanțate prin Programul PHARE RO 2005

  1. PROGRAM PHARE RO 2005/017 – 553.01.01 ACCELERAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAŢIONALE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SITUAŢIEI ROMILOR

Proiect: “Sprijin pentru punerea în legalitate a romilor ce aparţin celor 8 comunităţi din zona oraşului Pogoanele, judeţul Buzău”

Perioada de implementare anul 2008

Valoare proiect: 49 698 euro

Cofinanţare CJB 18,82%: 9 357,72 euro

Parteneri: Pogoanele, Brădeanu, Glodeanu Siliştea, Largu, Luciu, Ruşetu, Scutelnici, Padina

 

  1. PROGRAM PHARE RO 2005/017 – 553.01.01 ACCELERAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAŢIONALE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SITUAŢIEI ROMILOR

Proiect: “Sprijin pentru punerea în legalitate a romilor ce aparţin celor 10 comunităţi din zona oraşului Pătârlagele, judeţul Buzău”

Perioada de implementare anul 2008

Valoare proiect: 49 320 euro

Cofinanţare CJB 18,86%:9 304,80 euro

Parteneri: Pătârlagele, Bozioru, Brăieşti, Calvini, Cătina, Cislău, Măgura, Pârscov, Vipereşti

 

  1. PROGRAM PHARE RO 2005/017 – 553.01.01 ACCELERAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAŢIONALE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SITUAŢIEI ROMILOR

Proiect: “Identitate/proprietate = condiţie esenţială pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor din cele 7 comunităţi din zona Săhăteni, judeţul Buzău”

Perioada de implementare anul 2008

Valoare proiect: 49 270 euro

Cofinanţare CJB 18,87%: 9 297,80 euro

Parteneri: Breaza, Năeni, Pietroasele, Ulmeni, Săhăteni

 

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR (decembrie 2008)