ALEXANDRESCU GABRIEL-ADRIAN

Membru în
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Rapoarte de activitate:  

ALEXANDRU IOAN-CRISTIAN

Membru în
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
Rapoarte de activitate:  

BACIU GABRIEL-PAUL

Membru în
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
Rapoarte de activitate:  

BÂRLĂ MARIAN

Membru în
Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură
Rapoarte de activitate:  

BOGDAN ION

Membru în
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Buzău
Rapoarte de activitate:  

BOLOȘ MARIETA

 

Membru în
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate:  

BUȘCU ALEXANDRU

Membru în
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Buzău
Rapoarte de activitate: