CORCODEL CLAUDIU

 

Membru în
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism 


 Curiculum Vitae

Rapoarte de activitate: 2021

DIMITRIU COSTEL

 

Membru în
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Buzău 


 Curiculum Vitae

Rapoarte de activitate: 2021

DRAGOMIR IONUȚ-SEBASTIAN

 

Membru în
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  


Curiculum Vitae

Rapoarte de activitate: 2021

IACOB CRISTINA-IULIANA

 

Membru în
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism  


Curiculum Vitae

Rapoarte de activitate: 2021

IUGA IONUȚ-CIPRIAN

Membru în
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Buzău
și
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti


Curiculum Vitae

Rapoarte de activitate: 2021

MANOLACHE VALENTIN

 

  Membru în
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor
 


Curiculum Vitae

Rapoarte de activitate: 2021

MĂRGĂRIT GEORGIAN

 

Membru în
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021