ALEXANDRESCU GABRIEL-ADRIAN

Membru în
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021

ALEXANDRU IOAN-CRISTIAN

Membru în
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
Rapoarte de activitate: 2021

BACIU GABRIEL-PAUL

Membru în
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021

BARBU VALENTIN

  Membru în
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism 
Rapoarte de activitate: 2021

BÂRLĂ MARIAN

Membru în
Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură
Rapoarte de activitate: 2021

BOGDAN ION

Membru în
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Buzău 


Curiculum Vitae

Rapoarte de activitate: 2021

BUȘCU ALEXANDRU

Membru în
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Buzău


 Curiculum Vitae

Rapoarte de activitate: 2021