GHIVECIU ADRIAN-IULIAN

Membru în
Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură
Rapoarte de activitate:  

MUNTEANU ȘTEFĂNIȚĂ

Membru în
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Buzău
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate:  

*LUNGU ROMEO-DANIEL

* Încetat mandatul înainte de expirarea duratei normale
Rapoarte de activitate:  

BARBU VALENTIN

  Membru în
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism 
Rapoarte de activitate:  

SCÎNTEI FAUSTIAN-DORU

Membru în
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate:  

MĂRGĂRIT GEORGIAN

 

Membru în
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: