ȘTEFU VIOREL

 

Membru în
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  


Curiculum Vitae

Rapoarte de activitate: 2021

 

VIOIU CRISTINEL NICOLAE

  Membru în
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură 


Curiculum Vitae

Rapoarte de activitate: 2021

ZOICAN ADRIAN

Membru în
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism 


Curiculum Vitae

Rapoarte de activitate: 2021

*LUNGU ROMEO-DANIEL

* Încetat mandatul înainte de expirarea duratei normale
Rapoarte de activitate:  

*ICHIM CARMEN ADRIANA

  * Încetat mandatul înainte de expirarea duratei normale prin demisie
Rapoarte de activitate:  

*DOBRE VASILE

  * Încetat mandatul înainte de expirarea duratei normale prin demisie
Rapoarte de activitate: