ȘTEFU VIOREL

 

Membru în
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 

Curiculum Vitae

Rapoarte de activitate:  

 

ZOICAN ADRIAN

Membru în
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism
Rapoarte de activitate:  

ICHIM CARMEN ADRIANA

  * Încetat mandatul înainte de expirarea duratei normale prin demisie
Rapoarte de activitate:  

DOBRE VASILE

  * Încetat mandatul înainte de expirarea duratei normale prin demisie
Rapoarte de activitate: