Anunț de participare

În cadrul Programului ”Promovarea sportului de performanță”, Consiliul Județean Buzău anunță organizarea celei de a doua sesiuni de finanțare nerambursabilă pentru cluburile sportive de drept public și privat copii și juniori, înființate pe raza județului Buzău, astfel:

Ramura sportivă:

  • Handbal – 360.000 lei;
  • Fotbal – 925.500 lei;
  • Sah – 20.000 lei;
  • Oină – 20.000 lei;
  • Tenis de câmp – 100.000 lei.

Data limită pentru depunerea dosarelor este 7.09.2023, ora 1600, la sediul Consiliului Județean Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, camera 10 – Registratură.

Dosarele vor fi depuse în plic închis cu mențiunea ”Solicitare de alocare (finanțare) sume, sesiunea II anul 2023”, cu numele și adresa completă a solicitantului.

Metodologie de alocare: Hotărârea nr.41 din 2023 pentru aprobarea metodologiilor de finanțare pentru programe sportive dedicate copiilor și juniorilor respectiv pentru activități de tineret și pentru tineret conform Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 22/2023.

Cluburile sportive care au perfectat contracte cu autoritatea publică județeană în cadrul primei sesiuni de finanțare (valabile până la data de 31.12.2023), vor prezenta doar programul sportiv pentru care solicită finanțare în cadrul prezentei sesiuni și bugetul aferent acestuia.