Anunț public

Consiliul Județean Buzău, în calitate de entitate contractantă, aduce la cunoștința operatorilor economici interesați  faptul că, începând cu data de 22 mai 2022, pe site-ul https://www.e-licitatie.ro, în  conformitate cu prevederile art. 12, alin. (1), lit. a), 82, alin. (1), lit. a) și cele ale art.  84 –  88 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, a fost publicat în sistemul electronic S.E.A.P./S.I.C.A.P., Anunțul de participare CN1042921 din data de 22.05.2022 împreună cu Documentația de atribuire aferentă, în vederea derulării procedurii de achiziție sectorială – Licitație deschisă pentru atribuirea unor Contracte de  delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competenţă a  județului Buzău, cod C.P.V. 60112000 – 6 Servicii de transport rutier public (Rev. 2).
Anunț public