Anunț public

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU cu sediul în Municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu, nr.48, cod fiscal 3662495, telefon 0238/414112, fax 0238/725507, organizează în ziua de 21.07.2022, orele 12:00, licitaţie în vederea concesionării unui teren cu suprafață de 2.476 mp, aflat în domeniul privat al județului Buzău, situat în intravilanul satului Bâscenii de Jos, comuna Calvini (Fosta Balastieră Bâsceni).

Concesionarea se va face pe 10 ani.

Documentaţia de atribuire se poate procura, contra cost, de la sediul Consiliului judeţean Buzău, Compartimentul administrare domeniul public și privat, telefon 0238/414112, persoana de contact – dna. Ion Diana Theodora.

Costul unui exemplar din documentaţie este de 50 lei şi se achită în numerar la casieria Consiliului Judeţean Buzău.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 14.07.2022.

Ofertele se depun la sediul Consiliului Judeţean Buzău până în ziua de 21.07.2022, orele 10:00, într-un singur exemplar.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Buzău în data de 21.07.2022, ora 12:00.

Anunţul a fost transmis spre publicare instituţiilor abilitate în data de 30.06.2022.

Pentru soluționarea eventualelor litigii apărute, persoanele interesate se pot adresa Tribunalului Buzău, în termen de 30 de zile.