Anunț public

Anunţ privind selecţia partenerilor relevanţi pentru Comitetul de Monitorizare a „Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-2027”

Consiliul Județean Buzău demarează procesul de constituire a Comitetul de monitorizare al Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021 – 2027.

CM SDD va fi structura de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a SDD, care se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare pentru a examina implementarea strategiei și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia.

În vederea selectării unor parteneri reprezentativi și implicați, Consiliul Județean Buzău invită organizațiile interesate reprezentative pentru societatea civilă (ONG, Asociații, Fundații, etc), mediul de afaceri (asociații/ comunități/ confederații/ cluburi antreprenoriale, reprezentative la nivel national sau regional), mediul de cercetare, mediul universitar de la nivel regional să își exprime interesul pentru participarea la CM, prin completarea unui Formular de candidatură privind participarea la Comitetului de monitorizare al Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021 – 2027, atașat la Metodologia de selecție pentru constituirea CM
Anexa 1 – Formular de candidatură ;
Anexa 2 – Grila de Evaluare și Punctaj.

Selecția partenerilor va avea în vedere reprezentarea echilibrată a organizațiilor relevante pentru implementarea SDD, corespunzător fiecărui Obiectiv, astfel:

– reprezentanți ai partenerilor relevanți pentru Obiectivul SDD  – ECONOMIE

– reprezentanți ai partenerilor relevanți pentru Obiectivul SDD   – INFRASTRUCTURĂ

– reprezentanți ai partenerilor relevanți pentru Obiectivul SDD – EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ

– reprezentanți ai partenerilor relevanți pentru Obiectivul SDD – TURISM

– reprezentanți ai partenerilor relevanți pentru Obiectivul SDD – SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

– reprezentanți ai partenerilor relevanți pentru Obiectivul SDD – MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

– reprezentanți ai partenerilor relevanți pentru Obiectivul SDD – ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 04.12.2023.