Ședință 15.12.2022

Materialele aferente ședinței ordinare a Consiliului Județean Buzău din data de 15.12.2022>

 

 

Ordinea de zi:

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 279/2022 privind execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul IV 2022 pe cele două secțiuni

Proiect de hotărâre nr. 280/2022 privind repartizarea impozitului pe venit încasat suplimentar pe anul 2022 corespunzător cotei de 6% reprezentând fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean

Proiect de hotărâre nr. 281/2022 privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2021 – formă actualizată 5

Proiect de hotărâre nr. 282/2022 pentru aprobarea rectificării a XI-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2022

Proiect de hotărâre nr. 283/2022 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 284/2022 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 285/2022 pentru aprobarea rectificării a IX-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 256/2022 privind stabilirea taxelor şi  tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 257/2022 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2023 la nivelul Judeţului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 286/2022 privind stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău – comuna Vernești, sat Săsenii pe Vale de persoane fizice

Proiect de hotărâre nr. 287/2022 privind aprobarea susținerii financiare a unor persoane fizice aflate în risc maxim de vulnerabilitate socială

Proiect de hotărâre nr. 288/2022 privind aprobarea formei actualizate II a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2022

Proiect de hotărâre nr. 289/2022 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din domeniul public al municipiului Buzău în domeniul public al județului Buzău a imobilului „PT 26 Școala de Oarbe”, situat în strada Horticolei nr.52, județul Buzău

Proiect de hotărâre nr. 290/2022 privind aprobarea solicitării de dare în administrarea Consiliului Județean Buzău a unor sectoare din drumurile de interes local DC 64 și DE 1, aflate în administrarea Consiliului Local al comunei Siriu

Proiect de hotărâre nr. 291/2022 privind stabilirea destinației imobilului proprietate publică a Județului Buzău, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Horticolei nr. 56

Proiect de hotărâre nr. 292/2022 pentru aprobarea dării în folosința gratuită a Inspectoratului Județean de Poliție Buzău a unei suprafețe construite suplimentare din imobilul situat în municipiul Buzău str. Chiristigii nr. 8-10 precum și a unui bun mobil

Proiect de hotărâre nr. 293/2022 pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste pârâul Sărățel pe DJ 102F km. 8+900, satul Policiori – extravilan – comuna Scorțoasa”, județul Buzău

Proiect de hotărâre nr. 294/2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 295/2022 privind aprobarea Protocolului-cadru al colaborării Consiliului Județean Buzău cu unele Unități Administrativ-Teritoriale pentru înființarea de Centre Comunitare Integrate

Proiect de hotărâre nr. 296/2022 privind aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Tehnico-Economic (CTE) din cadrul Consiliului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 297/2022 privind aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău – formă actualizată

Proiect de hotărâre nr. 298/2022 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău – formă actualizată

Proiect de hotărâre nr. 299/2022 privind stabilirea salariilor de bază lunare ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău – familia ocupațională „Administrație”

Proiect de hotărâre nr. 300/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău – familia ocupațională „Administrație”

Proiect de hotărâre nr. 301/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău – familia ocupațională „Administrație”

Proiect de hotărâre nr. 302/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual – familia ocupațională „Administrație” pentru instituțiile publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 303/2022 privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 345 pentru stabilirea unei măsuri în aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.269/2022

SUPLIMENTAR:

Proiect de hotărâre nr. 304/2022 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 278/2022 pentru aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Buzău în parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Prahova și Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Vrancea pentru promovarea și implementarea proiectului de înființare a traseului de cicloturism „Velo Valahia” în regiunea Prahova-Buzău-Vrancea în cadrul PNRR- Componenta 11 – Turism și Cultură, Investiția I.4.

Proiect de hotărâre nr. 305/2022 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 306/2022 pentru aprobarea formei inițiale a Programului Anual de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 307/2022 pentru aprobarea formei inițiale a Programului Anual de Achiziţii Sectoriale al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2023

 

 

Video ședință: