Anunț public

Proces Verbal al Comisiei de selecție, evaluare și negociere a ofertelor pentru închirierea unei suprafețe construite cu destinația de bibliotecă, încheiat în data de 25.04.2018

Proces Verbal al Comisiei de selecție, evaluare și negociere a ofertelor pentru închirierea unei suprafețe construite cu destinația de bibliotecă, încheiat în data de 24.04.2018

Proces Verbal al Comisiei de selecție, evaluare și negociere a ofertelor pentru închirierea unei suprafețe construite cu destinația de bibliotecă, încheiat în data de 18.04.2018

Anunț privind reluarea procedurii de exprimare a intenției de închiriere a unei suprafețe construite de cel mult 1000 mp cu destinația bibliotecă

Completarea anunțului de intenție pentru închirierea unei suprafețe construite cu destinația de bibliotecă – prelungire termen depunere oferte până la 18.04.2018, ora 14:00, conform documentelor afișate.

Anexe închiriere spațiu bibliotecă