Dezbatere publică

Consiliul Județean Buzău supune dezbaterii publice:
Anunț dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău
Proiect de Hotărîre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău