Proiecte în implementare

POR 2014-2020: Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în Municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înființării Centrului Muzeal I.C. Brătianu

În data de 21.08.2017, Unitatea Administrativ Teritorială JUDEȚUL BUZĂU a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, Contractul de finanțare nr.353/21.08.2017 pentru proiectul ”Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în Municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înființării Centrului Muzeal I.C. Brătianu”, cod SMIS 116513.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Rapoarte de monitorizare:

 

   
 Raport de monitorizare nr.1  Raport de monitorizare nr.2  Raport de monitorizare nr.3
 Raport de monitorizare nr.4  Raport de monitorizare nr.5  Raport de monitorizare nr.6
 Raport de monitorizare nr.7  Raport de monitorizare nr.8  Raport de monitorizare nr.9
 Raport de monitorizare nr.10  Raport de monitorizare nr.11  Raport de monitorizare nr.12
 Raport de monitorizare nr.13  Raport de monitorizare nr.14  
     
     
     
POR 2014-2020: Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limită județ Brăila - Robeasca – Vadu Paşii (E85)

Parteneriatul format din UAT Județul Buzău, UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna Săgeata și UAT Comuna Vadu Pașii, având ca lider Unitatea Administrativ – Teritorială Judeţul Buzău a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, Contractul nr.611/23.10.2017 de finanțare a proiectului"Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limită județ Brăila - Robeasca – Vadu Paşii (E85)", cod SMIS 108721.
Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Rapoarte de monitorizare:

 

   
 Raport de monitorizare nr.1  Raport de monitorizare nr.2   Raport de monitorizare nr.3
 Raport de monitorizare nr.4  Raport de monitorizare nr.5   Raport de monitorizare nr.6
 Raport de monitorizare nr.7  Raport de monitorizare nr. 8   Raport de monitorizare nr.9
 Raport de monitorizare nr.10  Raport de monitorizare nr.11  Raport de monitorizare nr.12
     
     
     
     
     
POR 2014-2020: Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău

În data de 12.03.2018, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, Contractul de finanțare nr.1539/ 12.03.2018 pentru proiectul ”Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău”, cod SMIS 116518.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Rapoarte de monitorizare:

 

   
 Raport de monitorizare nr.1  Raport de monitorizare nr. 2  Raport de monitorizare nr. 3
 Raport de monitorizare nr.4  Raport de monitorizare nr.5  Raport de monitorizare nr.6
 Raport de monitorizare nr.7    
     
     
     
     
     
     

 

 

POR 2014-2020: Eficientizarea energetică a clădirii Dermato Venerice, compartiment al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
POCA 2014-2020: Parteneriat pentru etică și integritate în Consiliul Județean Buzău
Promovarea proiectului