MUNTEANU ȘTEFĂNIȚĂ

Membru în
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Buzău
Rapoarte de activitate:  

PETRE MIRELA

 

Membru în
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate:  

PITIȘ CORNEL

 

Membru în
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate:  

 

POPA CONSTANTIN

 

Membru în
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Buzău Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate:  

POSEA MIRCEA-CIPRIAN

Membru în
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Buzău
Rapoarte de activitate:  

RÂNJA PAUL-EUGEN

Membru în
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism
Rapoarte de activitate:  

SAVU MARIAN

 

Membru în
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate:  

SCÎNTEI FAUSTIAN-DORU

Membru în
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Rapoarte de activitate:  

ȘTEFU VIOREL

 

Membru în
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: