Anunț public

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU, anunță publicul interesat asupra deciziei Agenției pentru Protecția Mediului Buzău de încadrare a planului –  “PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN BUZĂU (P.A.T.J.)”, cu amplasamentul în județul Buzău, fără evaluare de mediu și fără evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, titular CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU.
Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost: în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art.11 și luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiași act normativ, planul nu ridică probleme din punct de vedere al protecției mediului asupra factorilor de mediu și nu prezintă efecte probabile asupra zonei.
Observațiile publicului se vor primi în scris la sediul APM Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr.3,  în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.