Anunț public

Consiliul Județean Buzău, în calitate de autoritate publică tutelară, prin Comisia de selecție a candidaților pentru Consiliul de Administrație al Societății DOMENII PREST SERV SRL, organizează procesul de selecție pentru o poziție de membru în Consiliul de Administrație al Societății DOMENII PREST SERV SRL, data limită de depunere a dosarelor de candidatură – 08 octombrie 2021.

Proces-verbal privind rezultatele  candidaților la interviu 

Plan de interviu

Proces-verbal privind rezultatele selecției/evaluării candidaților înscriși în lista lungă

ANUNȚ SELECȚIE

Planul de selecție

Profilul și matricea Consiliului de Administrație

Profilul și matricea candidatului pentru funcția de administrator al Societății DOMENII PREST SERV SRL
1.Declaratie cazier fiscal
2.Declarație cazier judiciar
3.Declaratie privind adeverinţa medicală
4.Declaratie privind statutul de independent
5.Declaratie privind procedura penală
6.Declarație privind apartenenţa la consiliile de administraţie
7.Declaraţie de consimţământ
8.Declarația privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese
9.Declarație privind situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011