Concurs 11.12.2018

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău:

Concursul va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în data de 11 decembrie 2018, ora 1000 – proba scrisă.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 03 decembrie 2018 (inclusiv), la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – Consiliul judeţean Buzău.

Concursul se va desfășura după cum urmează:

  • selecția dosarelor: 05.12.2018;
  • proba scrisă: 11.12.2018, ora 10oo;
  • proba interviu: 14.12.2018, ora 10oo.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare  – tel. 0238/713697 sau  0238/414112 int. 134.

Condiții de participare și Bibliografie


Rezultatul verificării dosarelor 


Rezultatul probei scrise

Rezultatul contestațiilor


Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate, grad profesional II – Biroul gestiuni şi aprovizionare, Direcţia economică

Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău


Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate, grad profesional II – Biroul gestiuni şi aprovizionare, Direcţia economică

Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău